Hoppa till huvudinnehåll
Internationellt

Sverige bryter mot FN:s resolution

Världsfackets Global Rights Index listar Belarus som en av världens tio värsta länder för arbetstagare. Trots det skickar Migrationsverket tillbaka fackligt aktiva till landet, något som kan strida mot internationell rätt, menar TCO.
Lina Björk Publicerad 2 oktober 2023, kl 06:00
Till vänster José Peréz, till höger en ordförandeklubba
Anställda som riskerar sina liv för att bedriva oberoende fackligt arbete skickas tillbaka till sitt hemland trots att hot om långa fängelsestraff väntar. Det strider mot FN:S resolution om mänskliga rättigheter, menar TCO:s internationella sekreterare José Pérez Johansson.

I början av sommaren antog FN-organet ILO en resolution om sanktioner mot Belarus. Bakgrunden är att landet under lång tid inte levt upp till grundläggande fackliga och mänskliga rättigheter, som till exempel organisationsrättigheten och föreningsfriheten.

Enligt sanktionerna ska alla medlemsstater, 
däribland Sverige, se till så att principen om ”non-refoulement” efterlevs, eftersom fackligt aktiva riskerar förföljelse i Belarus. Men enligt de fackliga organisationerna i Sverige saknar Migrationsverket kunskap om läget i Belarus, och människor som riskerat sina liv för att utöva fackligt arbete, kommer att skickas tillbaka.

Världsfackets Global Rights Index listar Belarus som en av världens tio värsta länder för arbetstagare. Trots det skickar Migrationsverket tillbaka fackligt aktiva till landet, något som kan strida mot internationell rätt. 

  För att Sverige ska kunna leva upp till sina internationella åtaganden vi förpliktigat oss mot, är det viktigt att Migrationsverket har all relevant information. Det är i princip omöjligt att utöva fritt fackligt arbete i Belarus. Fackliga företrädare har förföljts för sina aktiviteter, massarresterats och dömts till långa fängelsestraff. Världsfackets Global Rights Index pekar samtidigt på att landet för närvarande är en av världens tio värsta länder för arbetstagare. Skickar vi tillbaka människor som blir förföljda så bryter vi mot resolutionen, säger José Pérez Johansson, internationell sekreterare på TCO.

Facklig mobilisering mot utvisning

För några månader sedan undertecknade centralorganisationerna TCO, SACO och LO ett brev till Migrationsverket där de underströk vikten av att följa utvecklingen i Belarus och den hotbild som finns mot anställda som vill utöva fackligt arbete.

 Exilorganisationen Salidarnast har på sin hemsida listat 47 fackligt aktiva som sitter fängslade, däribland ledarna för den fria fackföreningsrörelsen. Men förföljelse har ju många skepnader. Det har rapporterats om massarresteringar, avsked och böter. Allt detta har en hämmande effekt på möjligheterna att bedriva fritt fackligt arbete.

Kan facken på internationell nivå hjälpa till på något sätt?

– Solidaritet kan manifesteras på många olika sätt. I slutändan handlar det om att ingen ska stå ensam, vilket genomsyrar det fackliga arbetet hela vägen från klubben på arbetsplatsen här hemma i Sverige, till det fackliga engagemanget på internationell nivå.

Finns det en rädsla att strömningar kring att motverka facket och inskränka dess rättigheter ”sprider sig” i Europa?

 Inskränkningar av fackliga och mänskliga rättigheter behöver inte vara förknippade med diktaturer. Det sker även inom demokratier. Bara den här sommaren har debatterna gått varma i både Finland och Storbritannien, där dess regeringar antingen har eller avser driva igenom inskränkningar av strejkrätten.

Principen om non-refoulement

Det innebär att ingen människa får återsändas, utvisas, avvisas, utlämnas eller överföras till ett land eller område där hon riskerar att utsättas för allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter. I asylprövningen är principen den enskilt viktigaste och ska finnas med i varje steg av den individuella bedömningen av skyddsbehov.

Källa: Amnesty

Internationellt

Facklig aktivist kan slippa fängelse - kan få asyl i Polen

Den fackliga aktivisten Ala Tsvirko kan få asyl i Polen och slippa fängelse i Belarus. Unionens kongress i förra veckan krävde att utvisningar av samtliga fackligt aktiva till Belarus stoppas och att de 50 fackliga fångarna i landet friges.
Johanna Rovira Publicerad 16 oktober 2023, kl 13:27
Bild från Unionens kongress där medverkande håller upp skyltar som bildar orden Frige alla fackliga fångar i Belarus!
Den fackliga aktivisten Ala Tsvirko kan få asyl i Polen och slippa fängelse i Belarus. Unionens kongress krävde att utvisningar av fackligt aktiva till Belarus stoppas och att fackliga fångar i landet friges. Foto: Mikael Hedquist.

Polen har lovat att pröva den fackliga aktivisten Ala Tsvirkos asylärende, enligt tidningen Arbetsvärlden

Ala Tsvirko.
Ala Tsvikro. Foto: Anders G. Warne.

Beskedet kom i slutet förra veckan, då Ala Tsvirko, som Kollega skrivit om tidigare, deltog på Unionens kongress i Karlstad. Förutom Ala Tsvirko fanns Maksim Pazniakou från den belarusiska fackliga exilorganisationen Salidarnast på plats i Karlstad. Han vittnade bland annat om fackaktiva fångar som riskerar att dö i fängelset. 

– En fackligt aktiv som blivit dömd till nio års fängelse har cancer och behöver behandling. För honom är straffet en enkelbiljett, han kommer troligen aldrig att lämna fängelset, sade Maksim Pazniakou, som själv suttit fängslad två gånger i Belarus. 

Enkelbiljett till fängelse för dödssjuk

Han vittnade också om en 73-åring som blivit dömd till fyra års fängelse och sitter i en liten cell tillsammans sex till åtta andra fångar utan tillgång till frisk luft och solsken. En annan facklig fånge lider av diabetes och får inte någon medicin i fängelset. 

– Alla dessa människor är offer för demokratin i Belarus. Vi måste göra något så att inte deras uppoffring ska ha varit för intet, manade Maksim Pazniakou. 

Under kongressen gjordes ett gemensamt uttalande med krav på att Sverige omedelbart stoppar utvisningar av fackligt engagerade till Belarus och att de 50 fackligt engagerade som sitter fängslade friges. Kongressdeltagarna deltog också i en solidaritetsmanifestation och poserade med krav på att frige fackliga fångar i Belarus.