Hoppa till huvudinnehåll
Unionen

Unionen har sålt rysk fond

Unionen har avvecklat sitt ägande i den fond som investerat i ryska svartlistade bolag som Gazprom och Sberbank. Det framgår av förbundets årsredovisning för 2022. Avvecklandet innebär att stora fondvärden gått upp i rök.
Ola Rennstam Publicerad 23 augusti 2023, kl 06:00
Till vänster Röda torget i Moskva, till höger mynt ovanpå papper om indexfonder.
Unionen har sålt sin ryska fond. Förklaringen till man inte sålt av innehavet tidigare är att det inte hunnits med innan börsen stängde på grund av de långa ledtiderna. Foto: Fredrik Sandberg/TT/Janerik Henriksson/TT.

Våren 2022 kunde Kollega avslöja att Unionen ägde andelar i Russian Prosperity Fund, en fond som investerat i bolag med nära kopplingar till Rysslands president Vladimir Putin. Tre exempel är energibolagen Gazprom och Rosneft samt banken Sberbank, företag som de senaste åren delat ut hundratals miljarder i vinst till sin majoritetsägare – den ryska staten. Dessa bolag – och många andra i fonden – är sedan 2014 uppsatta på EU:s sanktionslista vilket förbjuder långsiktig finansiering av företagen. Orsaken till att de svartlistades av EU var Rysslands annektering av Krimhalvön samma år.

Bakgrunden till Unionens ägande i Russian Prosperity Fund är att dåvarande SIF i mitten av 1990-talet beslutade att investera 20 miljoner kronor i den nystartade aktiefonden. Enligt Unionen gjordes investeringen utifrån en bedömning om att Ryssland skulle utvecklas i en demokratisk riktning. Totalt sett har investeringen varit en god affär för förbundet. Värdet på innehavet växte till som mest 600 miljoner kronor och för några år sedan valde Unionen att sälja av hälften av fondandelarna för sammanlagt 359 miljoner kronor.

Marknadsvärdet på den resterande delen var drygt 470 miljoner kronor den 31 december 2021, vilket är den senaste officiella uppgiften över Unionens ägande. Knappt två månader senare inleddes Rysslands invasion av Ukraina varpå Moskvabörsen stängde för utländska investerare.

Unionens förklaring till varför man inte sålt av innehavet tidigare var då, våren 2022, att det inte hunnits med innan börsen stängde på grund av de långa ledtiderna.

Det är mycket beklagligt att avvecklingen inte skett snabbare och att värde gått förlorat, svarade Unionens stabschef Sofia Johansson i ett mejl.

Unionen har fått kritik för att man inte sålde av innehavet redan 2014 när företagen togs upp på EU:s sanktionslista. En av kritikerna är Philipp Galtsov på biståndsorganisationen Östgruppen, som arbetar för mänskliga rättigheter i Ryssland, Ukraina och Belarus.

– För mig som politisk flykting från Ryssland är det jätteförvånande att ett svenskt fackförbund har gjort en sådan här investering. Man får inte glömma bort att den ryska regimen har använt repressalier mot oliktänkande sedan 2012 och begick krigsbrott i samband med kriget i Tjetjenien, alltså långt före annekteringen av Krim. Man borde ha sålt långt tidigare.

Avtal om försäljningen konfidentiella

Fredrik Pettersson. Foto: Karl Gabor.

Enligt Unionen följer förbundets alla kapitalplaceringar ILO:s kärnkonventioner samt principerna i FN:s Global Compact. Innehavet i Russian Prosperity Fund har också screenas löpande av samarbetspartnern Sustainalytics, som inte ansett att det funnits anledning att sälja andelarna med anledning av något bolag i fonden.

Men nu har alltså Unionen ändå valt att göra sig av med resten av fondandelarna. Enligt Unionens verksamhetsberättelse för 2022 har förbundet ”avvecklat återstående andelar i Russian Prosperity Fund” under det gångna året. Exakt hur avvecklingen gått till vill förbundet inte kommentera eftersom avtalen man ingått i samband med försäljningen är konfidentiella.

Enligt Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på branschorganisationen Fondbolagen, går det egentligen inte att sälja fondandelar eftersom Moskvabörsen alltjämt är stängd. Enligt honom måste det finnas en köpare, en motpart, för att sälja andelar i en stängd fond. Hans slutsats är att Unionen kontaktat fondförvaltaren i Luxemburg och gjort en slags uppgörelse.

– Det spelar egentligen ingen roll hur de har gjort, en ”avveckling” innebär att man gett upp rätten att få del av en eventuell uppgång i framtiden. Och det värde fonden hade vid krigsutbrottet är i stort sett borta, säger han.

Unionen: Policyn utvärderas löpande

Sofia Johansson. Foto: Camilla Svensk.

Moskvabörsen är stängd för utländska investerare sedan februari förra året. Hur har ni på Unionen gjort för att ”avveckla” andelarna i Russian Prosperity Fund?

– Avvecklingen har skett genom att ungefär hälften av innehavet har sålts sedan tidigare och återstående försäljning kunde just på grund av att Moskvabörsen varit stängd genomföras först i december 2022.  Det rör sig om ett antal köpare där likvid för försäljningen har tagits emot i stora delar och resterande betalning förväntas komma in i närtid, skriver Sofia Johansson.

Finns det skäl för Unionen att i ljuset av det som hänt se över den etiska bevakningen av fonder och aktier?

– För oss är det en självklarhet att vara observanta på om, och i sådant fall på vilket sätt, vi indirekt lämnar avtryck i andra verksamheter och om en kontroversiell händelse uppdagas i ett bolag som Unionen är ägare i leder det till vidare utredning. Är bedömningen att bolaget systematiskt eller medvetet agerar i konflikt med Unionens investeringskriterier så avslutas ägandet.

Att investera i aktier och fonder innebär alltid en risk. I det här fallet hävdar ekonomiska experter att 470 miljoner kan ha gått förlorade. Hur ser ni på risktagandet och kommer ni att vidta några åtgärder för att det inte sker igen?

– Det är först då försäljning genomförs som man kan konstatera om det blir en vinst eller förlust. Mer korrekt är att säga att investeringens totala värdeutveckling hade blivit ännu högre om försäljningen skett tidigare. När det gäller kapitalförvaltningen i stort tar Unionen ansvar i alla investeringar.  Denna policy kommer fortsatt att utvärderas löpande och justeras vid behov. Den placeringsinstruktion som styr kapitalförvaltningens investeringar revideras också årligen av förbundsstyrelsen*.

Tror ni att investeringen i Russian Prosperity Fund påverkat förtroendet för Unionen?

– Unionen arbetar för ansvarsfulla placeringar och hantering med full respekt för att individer kan ha olika åsikter om vad det innebär. Unionen är en demokratisk organisation och är man medlem har man möjlighet att engagera sig och påverka inriktningen på det förbundet gör. Det är i det här fallet mycket beklagligt att avvecklingen inte skett snabbare då det varit självklart för Unionen att fullfölja den så snart det kunnat ske.

Unionen

Förhandlingar med Klarna har brutit samman

Förhandlingarna om kollektivavtal på Klarna har brutit samman.
– Det krävs två för att ha något att förhandla om, säger Martin Wästfelt, Unionens förhandlingschef.
David Österberg, Ola Rennstam Publicerad 23 oktober 2023, kl 12:41
Till vänster, Klarnas huvudkontor. Till höger Martin Wästfelt, Unionen.
Unionen frånträder förhandlingarna med Klarna, det stod klart under måndagen. Foto: Simon Rehnström/TT/Claudio Bresciani/TT.

Efter åtta månaders förhandling står det klart: Unionen och Klarna står för långt ifrån varandra i frågan om kollektivavtal. Under måndagen valde förbundet att avsluta förhandlingarna.

–  Vi har kommit till ett läge där det inte finns några frågor kvar att diskutera och har landat i att vi var tvungna att frånträda förhandlingarna. Vårt krav på kollektivavtal kvarstår, men det finns inget mer att prata om. Det krävs två för att ha något att förhandla om, säger Martin Wästfelt, Unionens förhandlingschef.

Den stora stötestenen har, enligt Unionen, varit frågan om medarbetarnas inflytande på arbetsplatsen.

– Klarnas besked är att de, av för oss obegripliga skäl, inte vill teckna avtal. De tycker att ett kollektivavtal försvårar medarbetarinflytande, vår ingång är precis tvärtom.

Hur skulle du vilja sammanfatta förhandlingarna?

– Det har inte varit tvärstopp, vi har haft genomgångar av substans gällande till exempel pensionsfrågorna, men det har funnits en vilja att förhala processen från Klarnas sida.

Vad händer nu? Kommer ni ta till konfliktvapnet?

– Det är vår yttersta åtgärd och ett viktigt medel. Men exakt vad som blir vårt nästa steg svarar vi inte på nu. Det är inget mål för oss att gå i konflikt utan ett nödvändigt medel – om så krävs.

Unionen har försökt få Klarna att teckna kollektivavtal flera gånger de senaste åren, men utan resultat. Frågan fick nytt liv sommaren 2022 när Klarna meddelade att tio procent av personalstyrkan skulle sägas upp. Enligt Unionenklubben hade företaget fattat beslutet utan att informera eller förhandla med dem.

Stämdes för brott mot mbl

Unionen stämde sedan Klarna på 1,3 miljoner kronor för brott mot mbl, medbestämmandelagen. Förhandlingarna i Arbetsdomstolen, AD, inleds i början av november.

– AD-processen handlar om medlemsinflytande när det är som allra viktigast, nämligen när ett företag ska göra neddragningar och säga upp folk. Frågan är viktig att pröva och vår uppfattning är att Klarna gick över gränsen, säger Martin Wästfelt.

Klarna har även fått kritik från Arbetsmiljöverket. Företaget lät flera av sina medarbetare arbeta natt trots avsaknaden av ett kollektivavtal som reglerade arbetstiden.

– Det är inte tillåtet att arbeta natt i Sverige utan att ha kollektivavtal som medger undantag, eller en dispens från Arbetsmiljöverket, sa Jenny Bengtsson, inspektör på Arbetsmiljöverket, i september förra året.

Klarnas vd twittrade om kollektivavtal

Bankens vd, Sebastian Siemiatkowski, skrev om kollektivavtal på X, tidigare Twitter, förra helgen:

”Spenderat helgen med att läsa det första utkastet till kollektivavtal som facken skickade för 1 vecka sedan. Det och Star Wars med barnen. Spännande att faktiskt se ett riktigt i detaljerna. Läste ju om Saltsjöbadsavtalen i skolan och sen på Handels. Men aldrig fått chansen att läsa det i detaljerna på det här sättet. Intressant och mycket att fundera på kring det och hur det är tänkt att funka.”

När Kollega ber Klarna om en kommentar till de avbrutna förhandlingarna får vi ett mejl på engelska som vd:n skickade till alla anställda i fredags. Enligt det är Sebastian Siemiatkowski besviken på att fackförbunden avslutade förhandlingarna. Han medger att förhandlingarna gått långsamt, men förstår inte varför facken inte ville fortsätta:

"Med mina goda avsikter och tro på svensk pragmatism och samarbetsanda kan jag inte förstå varför de inte skulle vilja ta denna möjlighet att utforska en bra väg framåt!", skriver han.

Enligt vd:n är flera anställda skeptiska till kollektivavtal och vill hellre företräda sig själva. 

Sebastian Siemiatkowski skriver också att villkoren på Klarna är mycket bättre än villkoren i det föreslagna kollektivavtalet. Dessutom är han tveksam till om kollektivavtal passar Klarna eftersom banken är internationell med en unik affärsmodell och arbetsplatskultur.

Han avslutar dock med att skriva att han inte utesluter ett kollektivavtal på Klarna, men att han vill analysera frågorna kring ett avtal ytterligare. 

Det här innebär kollektivavtal

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetsgivare eller arbetsgivarorganisation och ett fackförbund. Avtalet reglerar villkoren för lön, semester och arbetstid. Det innefattar också försäkringar för exempelvis sjukdom och avtal om tjänstepension.

Kollektivavtalet gäller alla på arbetsplatsen, oavsett om man är med i ett fackförbund eller inte. Villkoren i kollektivavtalet är miniminivåer.