Hoppa till huvudinnehåll
Fackligt

Klubben fick Apotea att bättra sig

Arbetsmiljön för de anställda på Apotea har blivit bättre. Mycket tack vare att Unionenklubben satt press på arbetsgivaren. Nu har klubben fått pris för sina insatser för medlemmarna.
Ola Rennstam Publicerad 30 september 2022, kl 06:00
Klubben på Apotea har fått pris.
Arbetsmiljöproblemen på Apotea ledde till att Minna Blom och Camilla West startade en fackklubb. Nu har de utsetts till "Årets Uppstickare". Fredrik Sandberg/TT och Peter Knutson

Kameraövervakning, chefer som blockerat utgångarna och kollektiv bestraffning. Arbetsmiljön för de anställda på Apoteas anläggning i Morgongåva har fått mycket negativ publicitet de senaste åren.

Unionenklubbens bild är att bolaget växte snabbt på kort tid. Få och dåligt rustade gruppchefer gjorde inte saken bättre.

– Det har varit lite vilda western. Arbetsgivaren har inte hunnit med basgrejerna, vilket varit bra för företaget, men inte lika bra för de anställda. Men samtidigt är det dubbelt, väldigt många personer har faktiskt fått ett första jobb på Apotea, säger klubbordföranden Camilla West.

"Det har varit tufft många gånger"

Både Camilla West och hennes styrelsekollega Minna Blom började på bolaget under 2020 och hade varit förtroendevalda i andra fackförbund tidigare.

De stora arbetsmiljöproblemen på lagret fick dem att börja fundera på hur de skulle kunna få arbetsgivaren att börja följa grundläggande arbetsrättsliga regler. Svaret blev att bilda en fackklubb.

– En stor del i att vi startade klubben var för att få ordning på den typen av arbetsmiljöproblem. Det har varit tufft många gånger och vi har haft fruktansvärt många förhandlingar och lärt oss enormt mycket längs vägen, säger Minna Blom.

Smutsiga toaletter stoppade

Idag, ett och ett halvt år senare, har klubben 266 medlemmar, arbetsmiljöombuden har ökat från två till tolv. Och man har gjort skillnad.

De senaste månaderna har arbetsgivaren förstärkt HR-avdelningen med flera specialister och skapat en medarbetarservice som gör det lättare för personalen att få svar på sina frågor.

– Det här är saker som vi har tvingat fram. Vi är jättestolta över vad vi har åstadkommit, men vi är inte där vi önskar att vi skulle vara, konstaterar Camilla West.

Ett annat exempel där klubben förändrat arbetsmiljön är personalutrymmena som tidigare lämnade en del övrigt att önska.

–  Kylskåpen var fyllda med gammal mat och toaletterna var jättesmutsiga. Nu städas det regelbundet och vi har fått nya kylar och man håller på att snygga upp vår matsal. Det har skapat en bättre trivsel där folk är mer angelägna om att hålla det snyggt, säger Minna Blom.

Kameraövervakning minskade

Förra året framkom det att Apotea kameraövervakade sin personal för att se om de arbetar, vilket inte är tillåtet enligt lag.

Uppgifterna ledde till att Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, inledde en granskning av kamerabevakningen som ännu inte är klar. Klubben anser att problemet numera är löst.

– Vi har fått till ett bra avtal som nu styr vem som får titta i kamerorna. Det har blivit stor förändring och arbetsgivaren är noga med att följa avtalet. Jag tror att det handlade mycket om okunskap om vad man egentligen får göra, säger Minna Blom.

På Apotea arbetar över 40 nationaliteter. Många av dem är nyanlända och klubben har fokuserat särskilt på att få dem att förstå styrkan med facket och få koll på sina rättigheter.

En nyckel till att man lyckats är att Minna och Camilla själva är lagerarbetare.

– Vi jobbar också på golvet så vi har en familjär relation med dem sedan tidigare som gör att de faktiskt vågar prata med oss.

"Vi har inte tjafsat i onödan"

Att klubbstyrelsen nu prisats av Unionen som ”Årets uppstickare” betyder mycket.

– Det är ett kvitto på att vi inte har tjafsat i onödan, det känns fantastiskt att bli uppmärksammad på det här sättet, säger Minna Blom.
Camilla West fyller i:

– Priset är ett bevis för medlemmarna att vi jobbat hårt och har kunnat påverka. Men vi har varit trötta och frustrerade många gånger på vägen. Vi vill få arbetsgivaren att agera – inte bara tala om att saker är på gång. Men vi är lite hetsiga av oss och har fått lära oss ha lite mer is i magen.

Förutom Apoteaklubben prisades Viveca Rydberg, Fagerhults belysning, som ”Årets nytänkare” och Fredrik Carlsson, huvudarbetsmiljöombud på BAE Systems Bofors i Karlskoga som ”Årets eldsjäl”.

Fackligt

Likabehandlingsombud värnar allas lika värde

På Norautron i Vänersborg sitter uppfattningen om allas lika värde i väggarna. Därmed inte sagt att likabehandlingsombudet Mikael Flink kan slappna av.
Johanna Rovira Publicerad 16 november 2022, kl 06:00
Mikael Flink och Anna Åkerström.
Ingenjör och likabehandlingsombud Mikael Flink tillsammans med Anna Åkerström, ombudsman på Unionen i Trollhättan. Foto: Kent Eng

I regionen Skaraborg/Väst har Unionen jobbat aktivt med att lyfta uppdraget som likabehandlingsombud och på några år lyckats fördubbla antalet ombud, coronapandemin till trots.

För ingenjören Mikael Flink på Norautron i Vänersborg, var det ett självklart beslut att axla rollen som likabehandlingsombud för fyra år sedan.

 – Det här är frågor jag brinner för. Att vi alla är lika och ska behandlas lika, är ju själva grunden i den fackliga tanken, säger Mikael Flink, som numera också är klubbordförande på Norautron.

Så särskilt betungande har rollen som likabehandlingsombud inte varit hittills. Likabehandling är inget Mikael Flink behöver ta strid för, det finns en god samsyn med arbetsgivaren. Till exempel är det nolltolerans mot all form av mobbing och trakasserier.

Rasmus Paludan utlöste diskussion

– Nyligen uppstod en diskussion om vanhelgande av koranen i samband med att Rasmus Paludan var i Trollhättan, och en anställd gick över gränsen. Uttalandet var ämnat som ett skämt, men det var grovt och arbetsgivaren reagerade snabbt och var tydlig med sådant hör inte hemma här.

Det är framför allt vid rekryteringar som Mikael Flink ser störst behov av att ge arbetsgivaren en knuff i rätt riktning. Företaget, som tillverkar elektronikprodukter av alla de slag, befinner sig i en expansiv fas och anställer för fulla muggar. 

– Vi har en övervikt av män, framför allt på den administrativa sidan, så vi skriver i våra annonser att vi helst ser kvinnliga sökanden. Men det är inte helt lätt i den här branschen.

Likabehandling är inte helt lätt. Även om principen om allas lika värde genomsyrar kulturen på Norautron, och det inte finns särskilt mycket som skaver, konstaterar Mikael Flink att allt inte är svart eller vitt och det kan därför vara svårt att navigera.

– Men blir jag osäker på något så frågar jag min styrelse och sedan Anna Åkerström. 

Unionenombudsman stöttar

Anna Åkerström är ombudsman på Unionen i Trollhättan och den som tillsammans med kollegan David Jering, stöttar likabehandlingsombuden i deras arbete och bjuder in till regelbundna nätverksträffar och utbildningar. Under pandemin har dock dessa skett digitalt.

– Många anser att likabehandlingsfrågorna gott kan ligga på arbetsmiljöombudet, men rollerna går något isär. Dessutom kan det vara bra att vara två, alltså ett likabehandlingsombud och ett arbetsmiljöombud för att kunna bolla frågorna mellan sig och få ett resonemang, säger Anna Åkerström.

Enligt Anna Åkerström har arbetsgivare allt att vinna på lika behandling av sina medarbetare. Förutom att medarbetare känner sig sedda och respekterade kan arbetsgivare stärka sitt varumärke och få konkurrensfördelar genom mångfald och likabehandling, anser hon.

– Vi märker att många vill synas kring Pride, men sedan gäller det att hålla liv i frågorna också. Bättre bra gjort, än bra sagt.

Det gör likabehandlingsombud:

Arbetar med frågor som arbetsförhållanden, föräldravänligt arbetsliv, trakasserier, tillgänglighet, rekrytering, kompetensutveckling och löner ur ett likabehandlingsperspektiv. Främjar en god arbetsmiljö och förebygga ohälsa är viktigt och en framgångsfaktor.

Synliggöra och förändra exkluderande och begränsande HR-processer och normer som leder till utanförskap, kränkningar och diskriminering i arbetslivet.