Hoppa till huvudinnehåll
Fackligt

350 mil i facklig bil

12 arbetsdagar per år i bilen. Så mycket restid lägger Bengt Lindblom, ordförande för Bilprovningens nordligaste Unionenklubb, på att åka runt och träffa medlemmar.
Anita Täpp Publicerad 16 mars 2022, kl 06:00
Bengt Lindblom Unionens klubbordförande på Bilprovningen
Av miljöskäl skulle Bengt Lindblom gärna slippa bilåkandet. Men utan bra kollektivtrafik skulle besöken ta orimlig tid, menar han. Foto: Malin Grönborg

Vanligtvis blir den fackliga turnén på hösten. Då åker Bengt Lindblom runt för att besöka medlemmarna på 15 av Bilprovningens stationer i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrlands och Jämtlands län. 

Eftersom medlemmarna är utspridda på ett så stort geografiskt område är det omöjligt att göra i ett svep. I stället delar han upp den 350 mil långa resan på flera rundor, där han ibland mellanlandar hemma i Lycksele och annars övernattar på hotell.

– Det brukar vara hektiska dagar. Jag kanske åker hemifrån vid 6.30 för att träffa medlemmar i Arvidsjaur vid nio. Sedan far jag vidare till Älvsbyn för ett möte med medlemmarna där, innan jag sen eftermiddag åker de 24 milen hem till Lycksele igen.

Inget kan ersätta de personliga mötena

Men de här turnéerna är ändå något han gärna fortsätter att göra.

– Inget kan ersätta de personliga mötena som gör att medlemmar lär känna mig och får ett ansikte på facket. Samtidigt kan jag stämma av olika saker med dem, informera om avtalade försäkringar och pensionen och får se deras arbetsmiljö i verkligheten. Det går inte att ersätta med Teamsmöten, säger Bengt Lindblom.

Att han behöver resa så långt beror på bilbesiktningsbranschens avreglering för ett tiotal år sedan. Innan dess fanns Unionenklubbar på Svensk Bilprovning, som företaget då kallades, i alla Sveriges län.

Men när två tredjedelar av verksamheten såldes ut försvann också många av klubbens medlemmar. Och för att de skulle fortsätta att vara tillräckligt många i varje klubb, och att tillräckligt många skulle vilja ta på sig fackliga uppdrag, slogs flera klubbar ihop.

Lika stort som Götaland och Svealand tillsammans

Därför omfattar nu den nordligaste Unionenklubben, enligt Bengt Lindbloms beräkning, ett i kvadratmeter räknat lika stort område som Götaland och Svealand tillsammans.

I början hade inte alla förståelse för hans besök.

– Då fanns nästan aldrig avsatt tid när jag kom. I stället kunde de säga att i så fall fick jag väl jobba som bilbesiktare med dem, så kunde vi prata om det fackliga samtidigt. Men det fungerade ju inte bra att prata om viktiga saker mitt i besiktningsarbetet och bland kunder. Det insåg både chefer och medlemmar. Så nu avsätts tid för informationen.

Ett bevis för att medlemmarna uppskattar de personliga mötena, anser Bengt Lindblom, är att nästan alla är med på klubbens årsmöten och svarar på klubbens enkäter.

I höstas fick han också Unionens pris som ”Årets eldsjäl”.

Antalet besiktningar per dag stor stressfaktor

Och nu upplever han att även stationscheferna uppskattar hans besök. Förutom stationsbesöken och att stötta medlemmar per telefon lägger han också mycket tid på frågor som berör alla medlemmar på Bilprovningen i landet.

– I och med att alla klubbar samarbetar så utses personer som företräder alla vid förhandlingar med arbetsgivaren om centrala frågor.

Själv jobbar Bengt Lindblom i den rollen exempelvis för att företag ska få en bra rutin vad gäller arbetsmiljö – många medlemmar upplever stress över alla fordon som ska besiktigas under arbetsdagen.

Bilprovningen

  • Bolaget, med det formella namnet Svensk Bilprovning, ägs av staten.
  • 530 anställda.
  • 400 är med i Unionenklubbarna. Cirka 60 är chefer, varav de flesta är med i Unionen Chef.
  • Medlemmarna företräds av sju klubbar i Sverige, som alla kan benämnas som riksklubbar eftersom de finns i mer än en region.
  • Ytterligare en klubb företräder alla landets klubbar. Där får ett antal förtroendevalda mandat att förhandla med arbetsgivaren om frågor som rör alla medlemmar på Bilprovnings stationer runt om i landet.
Fackligt

Klubben på Spotify hoppas fortfarande på kollektivavtal

I somras drog sig Spotify ur förhandlingarna om kollektivavtal. Men för den lokala klubben är frågan fortfarande aktuell.
– Vi ser ett värde i att säkerställa att anställda kan lita på att villkoren kommer att finnas kvar, säger Jonas Sundberg, klubbordförande på Spotify.
David Österberg Publicerad 23 november 2023, kl 06:03
Till vänster Jonas Sundberg, Unionenklubbens ordförande på Spotify, till höger Spotifys huvudkontor i Stockholm.
I somras drog sig Spotify ur förhandlingarna om kollektivavtal. Men för den lokala klubben är frågan fortfarande aktuell, enligt klubbordförande Jonas Sundberg. Foto: Peter Knutsson/Magnus Hjalmarsson Neideman/TT.

I januari i år bildades den första Unionen-klubben på Spotify. Strax efteråt meddelade företaget att personalstyrkan skulle minskas med sex procent – vilket innebar runt 100 personer i Sverige.

– Då blev de fackliga frågorna extra aktuella. Det gjorde också att vi fick fler engagerade. I dag är engagemanget fortfarande stort, men inte på den nivån som vi hade i januari, säger Jonas Sundberg som är klubbordförande sedan några månader tillbaka.

Spotify körde kampanj mot kollektivavtal

Under våren hamnade Spotify åter i rampljuset när Unionen krävde kollektivavtal på företaget. Förhandlingar inleddes och tonen mellan företag och fack var bitvis hätsk. Efter att Unionen stått utanför Spotifys kontor för att informera om fördelarna med kollektivavtal svarade Spotify med att dela ut en flyer till sina anställda. På den fanns två kolumner. I den ena listades de förmåner som anställda på Spotify har, i den andra om förmånen finns med i det kollektivavtal som bland andra Unionen vill att företaget ska teckna. Budskapet var att ett kollektivavtal skulle försämra villkoren på Spotify. 

I juni drog sig företaget ur förhandlingarna.

– Vi träffades några gånger, men kom aldrig in på exakt hur ett kollektivavtal skulle kunna se ut innan Spotify drog sig ur. Vi är förstås missnöjda med det och vill gärna återuppta diskussionerna, säger Jonas Sundberg. 

Har ni fått några sådana signaler?

– Vi har inte hört något i dagsläget. Just nu fokuserar klubben mer på vilka sakfrågor som medlemmarna vill att vi ska driva, oavsett om det är via kollektivavtal eller inte.

Finns det intresse bland medlemmarna att ha kollektivavtal?

– Det finns ett intresse att reglera anställningsvillkoren. Vårt mål är att förbättra och säkerställa villkoren för de anställda och kollektivavtal är det vanligaste verktyget för att göra det.

Håller ni med arbetsgivaren om att villkoren är väldigt goda?

– Över lag så gör vi det. Men villkoren är i dag till stor del är ensidiga utfästelser från arbetsgivarens sida vilket innebär att de har möjlighet att förändra villkoren på egen hand. Vi ser ett värde i att säkerställa att anställda kan lita på att villkoren kommer att finnas kvar, även om de ekonomiska förutsättningarna förändras eller företagsledningen byts ut, till exempel. 

Vilka frågor jobbar klubben med just nu?

– Att säkerställa att de villkor vi har kommer att finnas kvar och att få mer transparens kring lönesättning och lönerevision. Ytterligare en fråga är en ny policy för att kunna välja om man vill arbeta från kontoret eller på distans. I dag säger policyn att Spotify kan besluta om olika lösningar för varje enskild anställd. Vi vill att den regleras tydligare så att man som anställd kan lita på att man får fortsätta jobba på distans, så att man till exempel vågar flytta från de orter där vi har kontor.