Hoppa till huvudinnehåll
Diskriminering

En av sex har upplevt diskriminering

Det är vanligt med diskriminering när du söker jobb, enligt en Sifo-undersökning. En av sex svarar att de upplevt diskriminering och främst är det äldre personer som drabbas.
Oscar Broström Publicerad 14 mars 2022, kl 13:30
Äldre arbetande man i fabrik.
I en undersökning anser en av sex att de blivit diskriminerade på svensk arbetsmarknad. Den främsta angivna orsaken är ålder. Foto: Shutterstock.

Många svenskar upplever att de har blivit diskriminerade i samband med att de sökt ett jobb, visar en Sifo-undersökning, beställd av rekryterings- och bemanningsföretaget Randstad.

Nästan en av sex (16 procent) svarade att de känt sig diskriminerade för någon av diskrimineringsgrunderna – kön, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, religion, könsidentitet eller ålder. Och det är den sistnämnda, ålder, som flest menar varit orsaken till diskrimineringen.

En av tio i undersökningen menar att de blivit utsatta för så kallad ålderism. Och i åldersgruppen 50–65 var det än fler, 19 procent.

– För att motverka diskriminering behöver arbetet göras så tidigt som möjligt i rekryteringsprocessen och genomsyra hela förloppet. Utformningen av kravprofilen i en jobbannons är en bra början. Ett annat exempel är att avidentifiera ansökningshandlingar så långt in i rekryteringsprocessen som möjligt, vilket inkluderar uppgift om ålder, säger Anna Svärdemo Alander, chefsjurist på Randstad, i ett pressmeddelande.

Kön näst vanligaste orsak

Den näst vanligaste orsaken till upplevd diskriminering i undersökningen var kön, där sju procent av kvinnorna och tre procent av männen anger att de blivit orättvist behandlade.

– Tyvärr är det inte ovanligt med frågor till kvinnor om exempelvis graviditet och planer på familjebildning under en arbetsintervju. Det är visserligen inte olagligt att ställa den här typen av frågor. Men om kandidaten nekas anställning är det upp till arbetsgivaren att visa att svaret inte varit skälet. Annars kan det bli dyrbart för företaget, både i form av skadestånd och förlorat renommé, säger Anna Svärdemo Alander.

Diskriminering

  • I svensk lag finns sju diskrimineringsgrunder.
  • De är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
  • Diskriminering är, enligt lagens definition, när någon missgynnas eller kränks och det finns ett samband med diskrimineringsgrunderna.
  • Enligt Diskrimineringsombudsmannen är kön den vanligaste formen av diskriminering.
  • Arbetsgivare har enligt lagen ett ansvar för att arbetstagare och arbetssökande inte blir utsatta för diskriminering.
Diskriminering

Gravid konsult diskriminerades

När kvinnan berättade att hon skulle vara föräldraledig valdes hon bort av konsultfirman. Nu stämmer DO arbetsgivaren på 50 000 kronor för diskriminering.
Lina Björk Publicerad 28 april 2023, kl 06:00
Gravid kvinna läser papper
Konsulten berättade att hon skulle vara föräldraledig och blev bortvald redan i rekryteringsprocessen. Arbetsgivaren stäms nu för diskriminering. Foto: Shutterstock

Kvinnan blev kontaktad av konsultbolagets affärschef som undrade om hon var intresserad av en heltidsanställning hos en av bolagets kunder. Hon svarade ja, men berättade också att hon var gravid och skulle vara föräldraledig i åtta månader.

Affärschefen lovade att återkomma, men när hon inte fick någon återkoppling kontaktade hon själv bolaget efter en tid och fick då beskedet att hon inte längre var aktuell för uppdraget eftersom hon skulle vara föräldraledig.


Valdes bort redan i rekryteringen

Det var inte kunden som hade valt bort henne utan konsultfirman. De bestämde att hennes cv inte skulle ingå i det urval av kandidater som kunden fick ta del av. Diskrimineringsombudsmannen anser därför att kvinnan har diskriminerats enligt grunden kön, då hon missgynnats i samband med sin graviditet.

DO begär att konsultbolaget ska betala 50 000 kronor i ersättning till kvinnan. Och skulle de vägra kommer det att lämnas in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

Diskrimineringsgrunder

  • En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetstagare eller den som söker ett arbete enligt diskrimineringslagen.
  • Ett missgynnande som har samband med graviditet är i diskrimineringslagen likställt med diskriminering som har samband med kön eftersom endast kvinnor kan bli gravida. 
  • Övriga diskrimineringsgrunder förutom kön är etnicitet, trosuppfattning, konsöverskridande identitet och uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.