Hoppa till huvudinnehåll
Debatt

Debatt: Utrikesfödda kvinnor utesluts från jobben

Genom att sänka kraven och anställda på potential istället för expertis skulle utrikesfödda kvinnor få en större chans på svensk arbetsmarknad, skriver Andrea och Mark Ahlenius.
Publicerad 23 januari 2024, kl 06:00
spelpjäser på ett bord
Sverige är i skriande behov av arbetskraft inom vissa branscher. Samtidigt ställs höga kompetenskrav som gör att en stor del av utrikesfödda inte har en chans att komma in på arbetsmarknaden, skriver Andrea och Mark Ahlenius. Foto: Shutterstock
Kollega Debatt  Det här är en text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Ett nytt land – nya möjligheter, eller? En ny kultur att sätta sig in i, ett främmande språk att lära sig, migrationstrauman att bearbeta och inget kontaktnät att vända sig till, men hoppet om självförsörjning och att komma in på den svenska arbetsmarknaden finns. Vrid fram tiden och åtta år senare är situationen densamma. Detta är verkligheten för varannan nyanländ i Sverige, men framför allt de utrikesfödda kvinnorna.

Sverige har länge haft en omfattande invandring men svårt att etablera dessa individer i arbetslivet. Generellt är utrikesfödda oftare arbetslösa och i lägre utsträckning sysselsatta än svenskfödda. Etableringsmönstret varierar även mellan olika grupper; utrikesfödda män får ett ”första riktigt jobb” dubbelt så snabbt som kvinnorna. 

Samtidigt som utrikesfödda kvinnor har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden råder det stor brist på kompetens inom flera branscher. 

Sänk språkkraven 

Den svenska arbetsmarknaden har höga krav på formell utbildning och språkkunskaper. Särskilt markant är det inom kvinnodominerade bristyrken där utbildningskraven är högre än i mansdominerade bristyrken. Eftersom utrikesfödda kvinnor generellt har lägre utbildningsnivå än utrikesfödda män, påverkas kvinnors möjlighet till etablering på arbetsmarknaden i större utsträckning.

Exempelvis kräver hemstäd höga svenskkunskaper då man förväntas ha kundkontakt, men oftast finns det inga språkkrav för exempelvis en diskare. 

Det går att sänka kraven och ta fram inkluderande jobbeskrivningar  – varför finns de? För vilka arbetsuppgifter? Det leder oftast till förtydliganden eller att man kan ta bort vissa krav helt. Exempelvis behövs det sällan i praktiken den språknivå som först efterfrågas för att utföra ett bra och gediget arbete. 

Anpassa tjänster

Både inrikes och utrikesfödda kvinnor bär ett större omsorgsansvar jämfört med män. Många kvinnor axlar det större ansvaret över barn och hem, och faktorer som resväg och obekväma arbetstider påverkar mängden och typen av jobb de kan söka. 

Arbetsgivare kan se över möjligheterna att anpassa tjänsten och erbjuda villkor som möjliggör för kvinnor att komma i arbete. Det kan innebära att ändra arbetspassets starttid för att passa en kvinna som behöver lämna på förskolan. För ensamstående mammor där helgarbete ofta är en omöjlighet kan anpassningen vara att förlägga arbetet främst på veckodagar. 

Majoriteten av jobb i Sverige förmedlas genom kontakter, något man som ny i Sverige ofta saknar. När dessutom tidigare eventuell utbildning och arbetslivserfarenhet inte alltid är direkt överförbar till den svenska arbetsmarknaden, försämras chanserna att få jobb ytterligare. 

Det finns mer utrymme för anpassning än vad många arbetsgivare först tror. Det handlar ofta om mindre justeringar och viljan att satsa mer på till exempel driv och potential än fullfjädrad kompetens. Ungdomar i Sverige som sällan har bred arbetslivserfarenhet anställs ofta med motivering att det finns potential och rum för utveckling. Även nyanlända med lite erfarenhet bör kunna anställas av samma skäl. 

Se potentialen 

Arbetsgivare bör vara villiga att se över kravprofilen för tjänsten. Genom att anpassa arbetsuppgifter kan en tjänst ha en lägre kravprofil inledningsvis och utvecklas över tid. I flertalet tjänster där vi i vårt uppdrag har tillsatt nyanlända har arbetsgivare till en början en viss önskan, exempelvis att tillsätta en kock. Justeringen i detta fall skulle kunna innebära att anställa en nyanländ med tidigare erfarenhet som köksbiträde eller med liknande förkunskaper, som har en vilja att bli kock, och över tid utveckla denne till att bli kock.

Kompetensen finns i Sverige men vi måste kunna ta vara på den. Om vi vill vara ett land där möjligheterna finns och är tillgängliga för alla, måste förutsättningen att kunna påverka sitt eget liv och vara självförsörjande även vara tillgängligt för de utrikesfödda kvinnorna. Med genomtänkta insatser kan vi råda bot på den skriande kompetensbrist som branscher lider av, men det förutsätter att vi alla drar vårt strå till stacken. 

/Andrea Ahlenius & Mark Ahlenius, grundare av Jobbentrén

Debatt

Debatt: Tredagarsvecka provocerar omgivningen

Att jobba mindre och leva mer väcker känslor hos andra, skriver Ann-Christine Reimer. Hon har valt att jobba tre dagar i veckan från och med i år.
Publicerad 29 februari 2024, kl 09:49
Till vänster Ann-Christine Reimer, till höger en man på en bänk
Att jobba är inte meningen med livet, skriver Ann-Christine Reimer. Foto: Shutterstock/Gugge Zelander
Kollega Debatt  Det här är en text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

”Jag önskar att jag hade jobbat mindre, att jag umgåtts mer med vänner och familj, att jag tillåtit mig själv att leva mitt liv och inte det liv som andra förväntade sig av mig”.

Det säger patienterna på sin dödsbädd till sjuksköterskorna inom den palliativa vården enligt Tangan Chatterjee, brittisk läkare och författare i ämnet lycka och glädje.

I slutet av 2022 kom jag fram till att det var dags för en kursförändring i mitt liv. Det var dags att meddela min arbetsgivare att jag önskade gå ner till tredagarsvecka från våren 2024. Det beslutet var inte taget ur det blå. Jag började tänka i de banorna redan vid 50 fyllda. 

Att våga vara annorlunda och inte följa normen väcker känslor hos andra. Det är en iakttagelse jag gjort. Jag vill inte gå så långt som att säga att den nattsvarta avundsjukan uppenbarat sig, men ifrågasatt är jag.

Att inte följa normen väcker känslor hos andra

När jag började tala om ”projektet jobba mindre” med min mamma för ungefär tio år sedan, tyckte hon att det var det dummaste hon hört. ”Klart man vill jobba”, var en av kommentarerna. 

Mamma, sa jag, det handlar inte om det. Det finns ett annat liv där ute också. Jag vill inte köra ända in i kaklet för att andra förväntar sig det av mig, jag vill ha det andra också. Jag har kul på jobbet och jag har ett bra jobb. Men det är inte det som är livet. 

När jag sedan berättat för andra närstående om mina planer har de sagt ”Ann-Christine, det här måste vi prata om”. På det svarade jag ungefär ”det finns inget att prata om, jag ska göra detta”. Eller så har jag fått höra ”man kan städa ihjäl sig”. Jag har inga planer på att städa två dagar i veckan. 

Pensionen är också något som kommit upp. ”Du måste tänka på pensionen”. Andra har uttryckt ”du är djärv” och ”du kommer att bli uttråkad”. Som om det inte finns ett liv utanför jobbet. 

Det handlar om valet att vara modig

Mitt beslut har självklart också mötts med glada och positiva tillrop, men det är det negativa som kletat sig fast. Jag vägrar dock att vara som andra och följa normen – jobba fullt ända tills pensionen. Vi har alla olika ekonomiska förutsättningar för ett alternativt liv, tak över huvudet och mat i magen måste vi ha, men jag tror ändå att det handlar om valet att vara modig. Att våga vara annorlunda. 

Oavsett vad andra tycker och tänker känner jag bottenlös, genuin glädje och nyfikenhet för vad som komma skall. Jag har tagit ett beslut, jag rättar inte in mig i ledet, jag ställer mig bredvid, betraktar, borstar bort de negativa åsikterna och kör mitt race. Det är styrka och wow-känsla i det.

”Jag önskar att jag tillåtit mig själv att leva mitt liv och inte det som andra förväntade sig av mig”.

Läs den meningen några gånger till. Smaka på den. Gör du vad du vill? Är svaret nej? Välj ett annat spår.

/Ann-Christine Reimer, snart 60 år, 
lednings- och marknadsassistent, golfare, ensamresenär, webbkreatör, bloggare och frilansskribent