Hoppa till huvudinnehåll
Debatt

Debatt: Utrikesfödda kvinnor utesluts från jobben

Genom att sänka kraven och anställda på potential istället för expertis skulle utrikesfödda kvinnor få en större chans på svensk arbetsmarknad, skriver Andrea och Mark Ahlenius.
Publicerad 23 januari 2024, kl 06:00
spelpjäser på ett bord
Sverige är i skriande behov av arbetskraft inom vissa branscher. Samtidigt ställs höga kompetenskrav som gör att en stor del av utrikesfödda inte har en chans att komma in på arbetsmarknaden, skriver Andrea och Mark Ahlenius. Foto: Shutterstock
Kollega Debatt  Det här är en text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Ett nytt land – nya möjligheter, eller? En ny kultur att sätta sig in i, ett främmande språk att lära sig, migrationstrauman att bearbeta och inget kontaktnät att vända sig till, men hoppet om självförsörjning och att komma in på den svenska arbetsmarknaden finns. Vrid fram tiden och åtta år senare är situationen densamma. Detta är verkligheten för varannan nyanländ i Sverige, men framför allt de utrikesfödda kvinnorna.

Sverige har länge haft en omfattande invandring men svårt att etablera dessa individer i arbetslivet. Generellt är utrikesfödda oftare arbetslösa och i lägre utsträckning sysselsatta än svenskfödda. Etableringsmönstret varierar även mellan olika grupper; utrikesfödda män får ett ”första riktigt jobb” dubbelt så snabbt som kvinnorna. 

Samtidigt som utrikesfödda kvinnor har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden råder det stor brist på kompetens inom flera branscher. 

Sänk språkkraven 

Den svenska arbetsmarknaden har höga krav på formell utbildning och språkkunskaper. Särskilt markant är det inom kvinnodominerade bristyrken där utbildningskraven är högre än i mansdominerade bristyrken. Eftersom utrikesfödda kvinnor generellt har lägre utbildningsnivå än utrikesfödda män, påverkas kvinnors möjlighet till etablering på arbetsmarknaden i större utsträckning.

Exempelvis kräver hemstäd höga svenskkunskaper då man förväntas ha kundkontakt, men oftast finns det inga språkkrav för exempelvis en diskare. 

Det går att sänka kraven och ta fram inkluderande jobbeskrivningar  – varför finns de? För vilka arbetsuppgifter? Det leder oftast till förtydliganden eller att man kan ta bort vissa krav helt. Exempelvis behövs det sällan i praktiken den språknivå som först efterfrågas för att utföra ett bra och gediget arbete. 

Anpassa tjänster

Både inrikes och utrikesfödda kvinnor bär ett större omsorgsansvar jämfört med män. Många kvinnor axlar det större ansvaret över barn och hem, och faktorer som resväg och obekväma arbetstider påverkar mängden och typen av jobb de kan söka. 

Arbetsgivare kan se över möjligheterna att anpassa tjänsten och erbjuda villkor som möjliggör för kvinnor att komma i arbete. Det kan innebära att ändra arbetspassets starttid för att passa en kvinna som behöver lämna på förskolan. För ensamstående mammor där helgarbete ofta är en omöjlighet kan anpassningen vara att förlägga arbetet främst på veckodagar. 

Majoriteten av jobb i Sverige förmedlas genom kontakter, något man som ny i Sverige ofta saknar. När dessutom tidigare eventuell utbildning och arbetslivserfarenhet inte alltid är direkt överförbar till den svenska arbetsmarknaden, försämras chanserna att få jobb ytterligare. 

Det finns mer utrymme för anpassning än vad många arbetsgivare först tror. Det handlar ofta om mindre justeringar och viljan att satsa mer på till exempel driv och potential än fullfjädrad kompetens. Ungdomar i Sverige som sällan har bred arbetslivserfarenhet anställs ofta med motivering att det finns potential och rum för utveckling. Även nyanlända med lite erfarenhet bör kunna anställas av samma skäl. 

Se potentialen 

Arbetsgivare bör vara villiga att se över kravprofilen för tjänsten. Genom att anpassa arbetsuppgifter kan en tjänst ha en lägre kravprofil inledningsvis och utvecklas över tid. I flertalet tjänster där vi i vårt uppdrag har tillsatt nyanlända har arbetsgivare till en början en viss önskan, exempelvis att tillsätta en kock. Justeringen i detta fall skulle kunna innebära att anställa en nyanländ med tidigare erfarenhet som köksbiträde eller med liknande förkunskaper, som har en vilja att bli kock, och över tid utveckla denne till att bli kock.

Kompetensen finns i Sverige men vi måste kunna ta vara på den. Om vi vill vara ett land där möjligheterna finns och är tillgängliga för alla, måste förutsättningen att kunna påverka sitt eget liv och vara självförsörjande även vara tillgängligt för de utrikesfödda kvinnorna. Med genomtänkta insatser kan vi råda bot på den skriande kompetensbrist som branscher lider av, men det förutsätter att vi alla drar vårt strå till stacken. 

/Andrea Ahlenius & Mark Ahlenius, grundare av Jobbentrén

Mest läst just nu

Bläddra i senaste numret av våra e-tidningar

Omslag till Kollega nummer 4 2024.

Bläddra i senaste numret av Kollega

Till Kollegas e-tidning

Bläddra i senaste Chef & Karriär

Till Chef & Karriärs e-tidning
Debatt

Debatt: Dags att börja uppge lönen i jobbannonserna

Om två år träder lönetransparensdirektivet i kraft. Men arbetsgivare bör redan nu förbereda sig på att uppge lönen i jobbannonserna, skriver Anita Rae.
Publicerad 18 juni 2024, kl 06:00
till vänster Anita Rae, till höger digitala jobbannonser
Från och med 2026 ska du kunna läsa lönespannet i jobbannonserna för de jobb du söker. Men det finns fördelar med att vara transparent redan nu, skriver Anita Rae. Foto: Shutterstock
Kollega Debatt  Det här är en text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

EU:s nya direktiv ställer ökade krav på transparens kring lön. Även om reglerna inte träder i kraft förrän 2026 borde svenska arbetsgivare redan nu börja uppge lönen i jobbannonserna. 

Över hela världen sveper transparensens vindar. Somliga pådrivna av nya regler, många på grund av omvärldens förväntningar. Företag delar med sig av utsläppsdata, chefer berättar öppet om sina utmaningar och i sociala medier fortsätter jakten på det äkta. Nu blåser vindarna in på löneområdet.

I juni 2026 kommer ett nytt och revolutionerande direktiv om lönetransparens att träda i kraft inom EU. Direktivet innebär att alla arbetsgivare kommer att behöva meddela ingångslön eller lönespann till jobbsökare och att befintliga anställda ska ha rätt att få en exakt beskrivning av hur lönerna sätts och hur de ser ut uppdelat på kön och liknande roller. 

Målet med direktivet är att få bukt med ojämlika löner. Att det är just transparensen EU siktat in sig på beror på att det anses vara det mest effektiva verktyget. Information är makt, och när jobbsökare vet vilka löneförväntningar de kan ha, uppstår en mer jämlik situation.  När medarbetare känner till lönenivåerna bland sina kollegor kommer de kunna argumentera bättre på objektiva grunder. De företag som bryter mot reglerna riskerar både böter och skadat anseende. Så det gäller att vara förberedd.

Alla arbetsgivare kommer att behöva meddela ingångslön

Trots att de nya reglerna inte träder i kraft förrän om två år finns stora fördelar med att börja jobba efter dem redan nu, inte bara för att ha allt på plats när dagen väl är kommen utan även för att stärka arbetsgivarvarumärket.

Att lön är en avgörande faktor när vi byter jobb vet nog de flesta som jobbar med rekrytering och HR-frågor. När vi under våren frågade jobbsökare svarade 70 procent att lön är en viktig faktor när de söker nya jobb. Samma undersökning visar att 60 procent vill veta vilken lön som erbjuds redan när de läser jobbannonsen, så att de snabbt kan avgöra om rollen passar dem. Efterfrågan på större transparens är alltså stor, och de företag som går i bräschen redan i dag har mycket att vinna. 

Tänk på alla de som redan har jobb men funderar på att byta. Kanske skummar de igenom några jobbannonser utan att få ändan ur vagnen. Skulle de få syn på ett attraktivt lönespann finns det stor möjlighet att ändan lyfts och att arbetsgivare får tillgång till hett eftertraktad kompetens. Att framstå som en progressiv arbetsgivare som jobbar för rättvis lönesättning ska inte underskattas. En direkt effekt är dessutom att anställningsprocessen blir smidigare och du slipper ha bortkastade diskussioner om lönen som bara leder till besvikelse. 

Om lönen inte tål strålkastarljuset är det dags att fundera över om de är försvarbara

Det är dock inte bara hos potentiella nya kollegor som företagen kan stärka sitt anseende. Engagemanget hos de kollegor som redan finns på plats blir också större. När de vet vilka löner som gäller, och varför läget ser ut som det gör, kan man tillsammans skapa en tydlig och strukturerad plan för hur lönesättningen ska se ut. Ökad transparens ger större tydlighet vilket i sin tur skapar trygghet och engagemang. Det tjänar alla parter på.

När jag pratar med arbetsgivare om lönetransparensdirektivet hör jag ofta att det finns en viss rädsla för att visa upp sina lönenivåer för omvärlden. Jag har svårt att förstå den rädslan. Om lönerna på din arbetsplats inte tål att hamna i strålkastarljuset är det dags att fundera över om de verkligen ligger på en försvarbar nivå och är satta utifrån objektiva kriterier. 

Transparensens vindar blåser för ett mer jämlikt samhälle byggt på tillit där inget ska sopas under mattan. Låt inte löneområdet bli ett undantag. Förändringen är oundviklig, och omvärlden förväntar sig att vi öppnar upp och möter dem på lika villkor.

/Anita Rae, vd på Jobbland