Hoppa till huvudinnehåll
Avtalsrörelse

Märket - så funkar det

Avtalsrörelsen, som ska ange lönerna för tre miljoner arbetstagare, är inne på upploppet och alla pratar om ”märket”. Men vad handlar det egentligen om?
Ola Rennstam Publicerad 21 februari 2020, kl 11:30
Syaheir Azizan/Colourbox
Det så kallade märket, eller industriavtalet, påverkar vilken lön du får. Syaheir Azizan/Colourbox

VAD ÄR DET?
Sedan 1998 har fack och arbetsgivare inom industrin angett takten för löneökningarna i alla branscher på svensk arbetsmarknad. Själva nivån på löneökningarna är det som brukar kallas ”märket”. Det parterna kommer överens om blir normen för löneökningarna för alla löntagare.

VEM SÄTTER MÄRKET?
Facken inom industrin: Unionen, Sveriges Ingenjörer, IF Metall, Livs och GS tillsammans med en rad arbetsgivarorganisationer för företag inom industrin, bland annat Teknikarbetsgivarna.

VARFÖR SÄTTER JUST INDUSTRIN NIVÅN?
Sverige är ett exportberoende land. Sedan Industriavtalet slöts 1997 har den internationellt konkurrensutsatta exportindustrin satt märket för löneökningarna. Detta för att löneökningstakten då tar hänsyn till företagens konkurrenskraft mot omvärlden. Om Sverige avviker alltför mycket kan svenska arbetstillfällen slås ut.

KRITIK MOT MODELLEN
Flera fackförbund inom LO, bland annat Kommunal, menar att de blir utan inflytande när några få är med och sätter ”märket”. När alla får samma löneökning i procent växer löneklyftorna mellan låg- och högavlönade, kvinnodominerade yrken blir förlorare och tjänstemän ökar avståndet till arbetare.