Hoppa till huvudinnehåll
Arbetstid

”Företag är underbemannade”

Unionens medlemmar jobbar nästan 660 000 timmars övertid i veckan. Underbemannade organisationer, brist på inflytande och en företagskultur som gör det svårt att tacka nej till extra uppgifter. De är några av orsakerna till att vi jobbar så mycket övertid, tror Unionens förbundsordförande Martin Linder.
Lina Björk Publicerad 1 november 2018, kl 10:54
ifeelstock/Colourbox
Arbetsgivarens ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om allt från bemanning till vilken kultur som ska råda, menar martin Linder ifeelstock/Colourbox

Vad säger de här siffrorna?
– Generellt kan man säga att det råder en orimlig situation kring tjänstemännens övertidsarbete. Man hinner inte med sitt arbete under ordinarie arbetstid och då blir konsekvensen övertidsarbete i någon form.

Läs mer: Övertid motsvarande 16 400 heltidstjänster

Vad beror det på?
– Jag tror att det beror på flera saker. Siffrorna visar att företag är underbemannade. Det finns inte balans mellan de krav som ställs och vad som ska göras med de resurser som finns. Jag tror också att vi ser ett tydligt tecken på en skadlig kultur som finns i många företag där många upplever att de inte kan tacka nej till arbetsuppgifter utan att det skulle få negativa konsekvenser karriärmässigt eller hur man uppfattas som kollega. Och slutligen ser vi också att det finns en brist på inflytande på arbetsplatserna, att medarbetare inte kan vara med och påverka hur man prioriterar arbetsuppgifter eller hur man lägger upp sitt arbete

Vad får övertidsarbetet för effekt?
– Det leder framför allt till ökad stress för de anställda. Och vi vet att långvarig ökad stress på grund av att du inte har något inflytande, kontroll eller inte får tillräckligt med återhämtning i förlängningen leder till ohälsa. Och det i sin tur leder till sjukskrivningar vilket drabbar individen hårt men också är kostsamt för företaget.

Läs mer: Arbetstiderna och tempot knäckte Maria

Hur ska man komma till rätta med övertidsarbetet?
– Det är arbetsgivaren som ska ta huvudansvaret för arbetsmiljön och det är mycket de kan göra. Inte minst att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det handlar om allt från bemanning till vilken typ av kultur som ska råda.

Läs mer: Arbetsgivarens ansvar om du jobbar för mycket

Känner arbetsgivarna till sitt ansvar?
– Det verkar som att det finns mer att önska. Om det är en konsekvens av att man inte vet vad som gäller eller vet hur man ska göra är svårt att svara på. Men det generella problemet att vi verkar vara underbemannade på företagen måste lyftas upp på en högre nivå.

Hur ska man som medlem med för mycket att göra gå tillväga?
– Jag tror att det är viktigt att inte bita ihop och hålla det för sig själv. Jag skulle lyfta frågan med kollegor och chefen. För att tydliggöra vilka arbetsuppgifter som finns och möjligheten att göra dem. Och be om hjälp ifall det är något som behöver prioriteras. Det är inte helt lätt att säga till chefen att man inte hinner med. Därför är det extra viktigt att prata om den kultur som råder på företaget och hur man ska kunna sätta stopp utan att det får negativa konsekvenser.

Hur jobbar Unionen vidare med övertidsfrågan?
– Det är viktigt att vi stöttar våra klubbar och arbetsmiljöombud för de är vår nyckel till företagen. Vi försöker att belysa det här i ett större perspektiv för det är viktigt att se att det inte handlar om individuella problem, och personer som har tagit sig an för mycket jobb, utan organisatoriska problem där individen får betala ett högt pris.