Hoppa till huvudinnehåll
Arbetstid

”Företag är underbemannade”

Unionens medlemmar jobbar nästan 660 000 timmars övertid i veckan. Underbemannade organisationer, brist på inflytande och en företagskultur som gör det svårt att tacka nej till extra uppgifter. De är några av orsakerna till att vi jobbar så mycket övertid, tror Unionens förbundsordförande Martin Linder.
Lina Björk Publicerad 1 november 2018, kl 10:54
ifeelstock/Colourbox
Arbetsgivarens ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet handlar om allt från bemanning till vilken kultur som ska råda, menar martin Linder ifeelstock/Colourbox

Vad säger de här siffrorna?
– Generellt kan man säga att det råder en orimlig situation kring tjänstemännens övertidsarbete. Man hinner inte med sitt arbete under ordinarie arbetstid och då blir konsekvensen övertidsarbete i någon form.

Läs mer: Övertid motsvarande 16 400 heltidstjänster

Vad beror det på?
– Jag tror att det beror på flera saker. Siffrorna visar att företag är underbemannade. Det finns inte balans mellan de krav som ställs och vad som ska göras med de resurser som finns. Jag tror också att vi ser ett tydligt tecken på en skadlig kultur som finns i många företag där många upplever att de inte kan tacka nej till arbetsuppgifter utan att det skulle få negativa konsekvenser karriärmässigt eller hur man uppfattas som kollega. Och slutligen ser vi också att det finns en brist på inflytande på arbetsplatserna, att medarbetare inte kan vara med och påverka hur man prioriterar arbetsuppgifter eller hur man lägger upp sitt arbete

Vad får övertidsarbetet för effekt?
– Det leder framför allt till ökad stress för de anställda. Och vi vet att långvarig ökad stress på grund av att du inte har något inflytande, kontroll eller inte får tillräckligt med återhämtning i förlängningen leder till ohälsa. Och det i sin tur leder till sjukskrivningar vilket drabbar individen hårt men också är kostsamt för företaget.

Läs mer: Arbetstiderna och tempot knäckte Maria

Hur ska man komma till rätta med övertidsarbetet?
– Det är arbetsgivaren som ska ta huvudansvaret för arbetsmiljön och det är mycket de kan göra. Inte minst att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det handlar om allt från bemanning till vilken typ av kultur som ska råda.

Läs mer: Arbetsgivarens ansvar om du jobbar för mycket

Känner arbetsgivarna till sitt ansvar?
– Det verkar som att det finns mer att önska. Om det är en konsekvens av att man inte vet vad som gäller eller vet hur man ska göra är svårt att svara på. Men det generella problemet att vi verkar vara underbemannade på företagen måste lyftas upp på en högre nivå.

Hur ska man som medlem med för mycket att göra gå tillväga?
– Jag tror att det är viktigt att inte bita ihop och hålla det för sig själv. Jag skulle lyfta frågan med kollegor och chefen. För att tydliggöra vilka arbetsuppgifter som finns och möjligheten att göra dem. Och be om hjälp ifall det är något som behöver prioriteras. Det är inte helt lätt att säga till chefen att man inte hinner med. Därför är det extra viktigt att prata om den kultur som råder på företaget och hur man ska kunna sätta stopp utan att det får negativa konsekvenser.

Hur jobbar Unionen vidare med övertidsfrågan?
– Det är viktigt att vi stöttar våra klubbar och arbetsmiljöombud för de är vår nyckel till företagen. Vi försöker att belysa det här i ett större perspektiv för det är viktigt att se att det inte handlar om individuella problem, och personer som har tagit sig an för mycket jobb, utan organisatoriska problem där individen får betala ett högt pris.

Arbetstid

Arbetstid: Hur mycket måste vi jobba?

Jobba, jobba, jo-o-bba. Det blir, för många av oss, en rejäl dos arbetstimmar per vecka, månad och år. Men hur stor är arbetstiden och hur är arbetstiden reglerad?
Oscar Broström Publicerad 19 oktober 2022, kl 08:33
Kvinna tittar på armbandsuret.
Hur många timmar är det kvar av arbetsdagen? Det beror på. Din arbetstid kan variera beroende på kollektivavtal. Foto: Shutterstock

Hur många timmar i veckan?

Enligt arbetstidslagen ska ordinarie arbetstid per vecka vara högst 40 timmar. I många kollektivavtal finns överenskommelser om kortare arbetstid, till exempel 37,5 timmar per vecka.

Utöver det reglerar arbetstidslagen även hur mycket vila du som arbetstagare ska få. Alla anställda ska få minst elva timmars vila mellan varje arbetspass, samt ha 36 timmars sammanhängande vila varje vecka.

Vad innebär flextid?

Att ha flextid innebär – i de flesta fall – att du har möjlighet att styra när du jobbar, så länge du på totalen gör dina timmar.

Det kan exempelvis innebära att du börjar och slutar tidigare vissa dagar. Det kan också innebära att du jobbar mindre vissa dagar eller veckor, för att sedan ta igen det andra dagar och veckor. Oftast finns det ett tydligt ramverk att förhålla sig till, det vill säga när och hur du kan använda din flextid.

Vad är förtroendearbetstid?

Förtroendearbetstid, eller bara förtroendetid, innebär att arbetsgivaren inte kräver eller kontrollerar att du arbetar av hela din avtalade arbetstid. Det finns i stället en överenskommelse om att du gör det arbete som din tjänst kräver, hellre än att du arbetar precis åtta timmar per dag. Där det finns förtroendearbetstid har ofta övertid avtalats bort.

Vad räknas som övertid?

Övertid innebär all arbetstid som överstiger din ordinarie arbetstid (vid heltidsarbete). Enligt lag får du högst arbeta 48 övertidstimmar per vecka under fyra veckor, 50 övertidstimmar på en kalendermånad eller 200 timmar övertidstimmar på ett kalenderår.

I regel innehåller Unionens kollektivavtal ett tak på 150 övertidstimmar per kalenderår.

Om du är deltidsanställd och jobbar mer än dina kontrakterade timmar räknas det som mertid. Ersättning för mertid är ofta reglerad i kollektivavtal.

Obekväm arbetstid (förskjuten arbetstid)

Kvällar, nätter och helger räknas som obekväm arbetstid – eller förskjuten arbetstid i Unionens kollektivavtal. Om du arbetar under obekväm arbetstid ska du i regel få en ersättning för det, ofta kallad OB-ersättning. Hur stor ersättning du får är reglerat i ditt kollektivavtal.

Räknas lunch som arbetstid?

Nej, lunch räknas inte som arbetstid. Om du däremot har måltidsuppehåll, i stället för lunchrast, räknas det som en del av arbetstiden.

Kommer sex timmars arbetsdag införas?

Sedan 1919 har Sverige haft åtta timmars arbetsdag (och från 1973 har vi arbetat fem dagar i veckan). Någon arbetstidsförkortning sedan dess har inte införts, åtminstone inte rent juridiskt.

Sex timmars arbetsdag har föreslagits, diskuterats och testats, men det finns inget stöd för en sådan reform i riksdagen. Av riksdagspartierna är det endast Vänsterpartiet som förordar sex timmars arbetsdag. Miljöpartiet vill sänka arbetstiden, men specificerar inte med hur mycket.

Hur många timmar per arbetsliv?

Det är så klart individuellt men räknat på 40 timmar per vecka blir arbetstiden per år 2 080 timmar. Om du arbetar i 40 år blir antalet arbetstimmar 83 200. Föregående mening är fullkomligt oviktigt vetande.