Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

78 miljoner till Unionens medlemmar

78 miljoner kronor betalades ut till Unionens medlemmar under 2022 efter rättsprocesser. Antalet försäkringsärenden har mer än halverats.
Ola Rennstam Publicerad 15 mars 2023, kl 08:57
Svenska sedlar i bakgrunden, i förgrunden en domstolsklubba.
Jämfört med 2021 minskade antalet tvister som rör avsked, från 37 stycken till 26 i fjol. Det kan vara en effekt av goda tider på arbetsmarknaden. Foto: Colourbox.

En Unionenmedlem som hamnar i tvist med sin arbetsgivare kan få rättslig hjälp att driva sitt ärende av förbundets jurister. Under 2022 kom det in 349 nya ärenden till förbundet där de vanligaste tvisterna gällde ersättning för utebliven lön och semester.

Under fjolåret avslutades 650 arbetsrättsliga ärenden som sammanlagt ledde till att det betalades ut drygt 51 miljoner kronor i ersättning till förbundets medlemmar. Det är drygt fem miljoner mer än året dessförinnan som påverkades mycket av pandemin.

Jämfört med 2021 minskade antalet tvister som rör avsked, från 37 stycken till 26 i fjol. Enligt Unionens chefsjurist, Malin Wulkan, kan det vara en effekt av de goda tiderna på arbetsmarknaden.

Malin Wulkan
Malin Wulkan.

– När det råder högkonjunktur får vi färre ärenden kring anställningsskydd. Det är helt enkelt lättare att komma överens om det är goda tider och vi får mer att göra om det är besvärliga tider, säger hon.

Under 2022 avslutades dessutom 178 försäkringsärenden, det vill säga tvister där Unionenmedlemmar fått hjälp att driva rättsprocesser om arbetsskador och arbetslöshetsersättning.

Antalet arbetsskador minskar

Genom Unionens jurister fick medlemmarna ut sammanlagt 23,5 miljoner i ersättning. Antalet försäkringsärenden har dock mer än halverats jämfört med 2021, från 237 till 114.

– Det uppstod många tvister när regelverket i a-kassan ändrades under pandemin. En del av ändringarna finns kvar men situationen har blivit mer stabil, säger Malin Wulkan och fortsätter:

– Att antalet arbetsskador minskar är en trend som pågått i flera år. Även där är det möjligt att det finns en pandemieffekt, i och med att tjänstemännen inte i samma utsträckning utsattes för olycksfall vid färd till och från arbetsplatsen då många jobbade hemifrån, säger Malin Wulkan.  

"Positivt år sett till utfallet"

Dessutom betalades ytterligare över 3 miljoner kronor ut till medlemmar via LO-TCO:s Rättsskydd, som driver en del av Unionens ärenden. Totalt fick alltså Unionens medlemmar närmare 78 miljoner i ersättning under 2022.

– Det har varit ett positivt år sett till utfallet kring ersättningen vi kunnat utverka till medlemmarna, sammanfattar Malin Wulkan.

Ersättning juridiska tvister 2022

Unionen:
Lön: 30,8 miljoner kr (2021: 27,5 mkr., 2020: 7 mkr, 2019: 12 mkr)
Lönegaranti:13,7 miljoner kr i (2021: 14,1 mkr, 2020: 11 mkr, 2019: 12,5 mkr)
Skadestånd: 6,7 miljoner kr (2021: 4,1 mkr, 2020: 2,7 mkr, 2019: 1 mkr)
Försäkringsrätt 23,5 miljoner kr (2021: 29,2 mkr, 2020: 16,7 mkr, 2019: 4 mkr)

Totalt: 74,7 miljoner kronor till medlemmarna

LO-TCO Rättsskydd:
3,1 miljoner kr i ersättning, främst försäkringsrätt (2021: 17 mkr.)

Arbetsrätt

Skyddsombud ifrågasatte arbetsmiljön – avskedades

Skyddsombudet påtalade brister i arbetsmiljön på maskinföretaget. Utan några varningar avskedades han i december med motiveringen att han hade samarbetssvårigheter.
Lina Björk Publicerad 10 april 2024, kl 13:04
Man i vit skjorta och slips samlar sina kontorstillhörigheter i en brun kartong.
Serviceteknikern avskedades. På grund av samarbetssvårigheter, menar arbetsgivaren. Felaktigt, menar Unionen och kopplar avskedet till mannens förtroendeuppdrag som skyddsombud. Foto: Colourbox.

Företaget som serviceteknikern jobbade på sysslade huvudsakligen med reparationer och installationer av städmaskiner. Det var ett tungt jobb och han försökte förbättra arbetsmiljön, framför allt sista året då han även var skyddsombud. 

I februari förra året inträffade en incident i företagets lokaler. En kollega till skyddsombudet och en person i ledande ställning hade en diskussion som utmynnade i handgripligheter. Kollegan anmälde händelsen till serviceteknikern i egenskap av skyddsombud och han upprättade en tillbudsanmälan efter att ha ringt och frågat Unionen om råd. 

Unionen stämmer: Kopplar avsked till uppdrag

I tillbudsanmälan råkade serviceteknikern av misstag kryssa i att anmälan gjordes av arbetsgivaren. Men i hela rapporten har han skrivit att det är han själv i egenskap av skyddsombud som skrivit. Arbetsgivaren ansåg att misstaget var allvarligt och valde att avskeda honom med motiveringen att han har samarbetssvårigheter. 

Unionen stämmer nu maskinföretaget och skriver i stämningsansökan att det finns en tydlig koppling mellan mannens roll som skyddsombud och avskedandet. Man begär därför 220 000 kronor i allmänt skadestånd samt utebliven lön och att avskedandet ska förklaras ogiltigt.