Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

78 miljoner till Unionens medlemmar

78 miljoner kronor betalades ut till Unionens medlemmar under 2022 efter rättsprocesser. Antalet försäkringsärenden har mer än halverats.
Ola Rennstam Publicerad 15 mars 2023, kl 08:57
Svenska sedlar i bakgrunden, i förgrunden en domstolsklubba.
Jämfört med 2021 minskade antalet tvister som rör avsked, från 37 stycken till 26 i fjol. Det kan vara en effekt av goda tider på arbetsmarknaden. Foto: Colourbox.

En Unionenmedlem som hamnar i tvist med sin arbetsgivare kan få rättslig hjälp att driva sitt ärende av förbundets jurister. Under 2022 kom det in 349 nya ärenden till förbundet där de vanligaste tvisterna gällde ersättning för utebliven lön och semester.

Under fjolåret avslutades 650 arbetsrättsliga ärenden som sammanlagt ledde till att det betalades ut drygt 51 miljoner kronor i ersättning till förbundets medlemmar. Det är drygt fem miljoner mer än året dessförinnan som påverkades mycket av pandemin.

Jämfört med 2021 minskade antalet tvister som rör avsked, från 37 stycken till 26 i fjol. Enligt Unionens chefsjurist, Malin Wulkan, kan det vara en effekt av de goda tiderna på arbetsmarknaden.

Malin Wulkan
Malin Wulkan. Foto: Peter Knutson /Unionen

– När det råder högkonjunktur får vi färre ärenden kring anställningsskydd. Det är helt enkelt lättare att komma överens om det är goda tider och vi får mer att göra om det är besvärliga tider, säger hon.

Under 2022 avslutades dessutom 178 försäkringsärenden, det vill säga tvister där Unionenmedlemmar fått hjälp att driva rättsprocesser om arbetsskador och arbetslöshetsersättning.

Antalet arbetsskador minskar

Genom Unionens jurister fick medlemmarna ut sammanlagt 23,5 miljoner i ersättning. Antalet försäkringsärenden har dock mer än halverats jämfört med 2021, från 237 till 114.

– Det uppstod många tvister när regelverket i a-kassan ändrades under pandemin. En del av ändringarna finns kvar men situationen har blivit mer stabil, säger Malin Wulkan och fortsätter:

– Att antalet arbetsskador minskar är en trend som pågått i flera år. Även där är det möjligt att det finns en pandemieffekt, i och med att tjänstemännen inte i samma utsträckning utsattes för olycksfall vid färd till och från arbetsplatsen då många jobbade hemifrån, säger Malin Wulkan.  

"Positivt år sett till utfallet"

Dessutom betalades ytterligare över 3 miljoner kronor ut till medlemmar via LO-TCO:s Rättsskydd, som driver en del av Unionens ärenden. Totalt fick alltså Unionens medlemmar närmare 78 miljoner i ersättning under 2022.

– Det har varit ett positivt år sett till utfallet kring ersättningen vi kunnat utverka till medlemmarna, sammanfattar Malin Wulkan.

Ersättning juridiska tvister 2022

Unionen:
Lön: 30,8 miljoner kr (2021: 27,5 mkr., 2020: 7 mkr, 2019: 12 mkr)
Lönegaranti:13,7 miljoner kr i (2021: 14,1 mkr, 2020: 11 mkr, 2019: 12,5 mkr)
Skadestånd: 6,7 miljoner kr (2021: 4,1 mkr, 2020: 2,7 mkr, 2019: 1 mkr)
Försäkringsrätt 23,5 miljoner kr (2021: 29,2 mkr, 2020: 16,7 mkr, 2019: 4 mkr)

Totalt: 74,7 miljoner kronor till medlemmarna

LO-TCO Rättsskydd:
3,1 miljoner kr i ersättning, främst försäkringsrätt (2021: 17 mkr.)

Arbetsrätt

Butikschefer sparkade - Unionen stämmer Telenor

Två butikschefer på Telenor avskedades efter otillåtna säljmetoder. Enligt Unionen har företaget dock inte kunnat visa hur agerandet har lett till någon ekonomisk vinning för cheferna och har nu stämt bolaget.
Ola Rennstam Publicerad 27 september 2023, kl 06:30
Rad av mobiltelefoner i en telefonaffär.
Två butikschefer sparkades och Telenor hävdar att butikscheferna använde otillåtna säljmetoder för att få högre provision. Det tillbakavisas av Unionen som stämmer företaget. Foto: Colourbox.

Det var i våras som telekombolaget Telenor valde att avskeda två butikschefer i Sydsverige. Motiveringen var att cheferna använt en säljmetod kallad "Churn and return" och som inte är tillåten enligt bolagets regelverk. Det handlar om tillfällen när en tjänst sägs upp för en kunds räkning och en ny tecknas. Metoden har tidigare varit tillåten att utföra i butik men efter att det uppdagats felaktigheter vid försäljning av mobilabonnemang beslöt företaget för några år sedan att kunderna istället skulle hänvisas till kundtjänst. Det gällde dock inte för tecknande av bredbandsabonnemang då det kan vara tillåtet under vissa omständigheter.

– Det har gjort att reglerna har upplevts som otydliga bland personalen, säger Lisa Melin, förbundsjurist på Unionen, som företräder de båda butikscheferna.

Telenor hävdar att butikscheferna använde säljmetoden för att få högre provision men det tillbakavisas av Unionen.

– Arbetsgivaren har inte kunnat visa på vilket sätt våra medlemmar gjort en ekonomisk vinning. Dessutom borde företaget ha uppmärksammat dem på att de agerat felaktigt och gett dem möjlighet att ändra sitt arbetssätt, säger Lisa Melin.

Redogör inte grunderna för avsked

För att avskeda en arbetstagare krävs, enligt rättspraxis, att denne gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse. Unionen menar att butikschefernas uppsåt har varit kundernas och företagets bästa.

Att bli avskedad är det mest ingripande du kan råka ut för som anställd. Då måste arbetsgivaren kunna redogöra för det underlag som ligger till grund för avskedet och det har de inte gjort här i avgörande delar. Det är anmärkningsvärt, säger Lisa Melin.

Unionen stämmer därför nu Telenor i Arbetsdomstolen och kräver att avskedandena ogiltigförklaras och att bolaget betalar ett allmänt skadestånd till medlemmarna på sammanlagt 300 000 kronor.

Telenor har en annan bild av vad som hänt. Åsa Lennhoff, head of compliance (ansvarig för ansvarsfulla affärer och regelefterlevnad), på Telenor Sverige svarar via mejl:

”Vi kommenterar inte enskilda ärenden, men generellt ser vi mycket allvarligt på omoraliska och icke tillåtna säljbeteenden som drabbar våra kunder. Churn and return är en otillåten metod som enskilda säljare har använt systematiskt i syfte att manipulera sin försäljningsstatistik för egen vinning. Telenors medarbetare är väl medvetna om att detta är en olovlig metod som leder till konsekvenser. Vi har löpande uppföljning, men det händer att medarbetare kringgår våra affärsregler. Beroende på omständigheter och omfattning kan det vara så allvarligt att det leder till avsked.”