Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsmiljö

Trots pandemin – säljare tvingas åka på konferens

Marcus bor i en del av landet som är värst drabbad av corona. Ändå har chefen bestämt att han och de andra säljarna ska på konferens, med middag och övernattning, med ett annat företag i veckan.
Anita Täpp Publicerad 15 december 2020, kl 15:28
Människor och konferens. Coronavirus i förstoring.
När Marcus protesterade mot att åka på konferens fick han höra av chefen att han inte var någon lagspelare. Foto: Shutterstock, AP Photo / TT

Som Kollega tidigare har berättat får många inte jobba hemifrån under pandemin. Många känner sig inte heller trygga på arbetsplatsen eftersom de upplever att arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att skydda dem mot potentiell smitta där.

Och nyligen meddelade regeringen att man nu har beslutat skärpa tonen mot arbetsgivarna för att fler ska kunna jobba hemifrån och att den som inte följer myndigheternas instruktioner för att minska smittrisken riskerar få betala skadestånd.

Folkhälsomyndighetens och regeringens agerande har gjort stort intryck på säljaren Marcus. Dock inte på hans chef.

Redan när denne vid ett videomöte för några veckor sedan berättade om den planerade tvådagars-konferensen i Göteborg, som inbegriper middag med alkohol, hotellövernattning och ett fabriksbesök tillsammans med flera anställda från en uppdragsgivare, protesterade Marcus.

– Det var alldeles efter Löfvens tal till nationen där han uttryckligen säger att man ska stanna hemma och undvika att träffas. Och här är pandemin så påtaglig nu. Flera av min sambos kollegor är smittade och en av mina unga kusiner har fått hämtas med ambulans. Så jag har liksom ett massivt tryck omkring mig, säger han.

– Dessutom arbetar vi inte med något som inte kan skötas med den teknik som finns. Att titta på de produkterna vi ska sälja är absolut inget vi behöver studera på plats vid konferensen och i fabriken. Det går precis lika bra genom en videokonferens.

Ekonomiskt pressade

Men när Marcus ifrågasatte chefens planer tyckte denne att han måste vara en lagspelare. Dessutom skulle man ändå se till att hålla avstånd under konferensen, påpekade chefen.

– Jag har tagit upp det här flera gånger. Men bara fått liknande svar, säger Marcus.

Att chefen inte brytt sig om hans invändningar tror han beror på dennes personlighet.

– Vi ska snart börja jobba med det här projektet och han vill alltid göra allting väldigt grundligt. Sedan är han en sådan som verkar tro att han är odödlig.

Även om Marcus tror att kollegorna har samma uppfattning som honom har ingen annan sagt ifrån.

– När jag tagit upp det så har de bara ryckt på axlarna. Men vi har normalt lågt i tak och är nu som så många andra pressade ekonomiskt. Dessutom har chefen redan sagt upp flera säljare. Och i det läget väljer tyvärr många att stryka honom medhårs.

Elisabet Ohlsson, förbundsjurist på Unionen, påpekar att arbetsgivare är skyldiga att följa de råd som Folkhälsomyndigheten ger för att förhindra smittspridning. Och att det i de råden bland annat ingår att anställda så långt som möjligt ska ges möjlighet att arbete hemifrån och att hålla avstånd.

– Arbetsgivaren har en skyldighet att se till att arbetstagarna har en säker arbetsmiljö. En konferens med efterföljande middag med alkohol och övernattning, är svår att genomföra på ett säkert sätt med den nuvarande smittspridningen. Och eftersom det finns möjligheter att mötas på sätt som inte medför risker, i första hand digitalt, bör det väljas i stället, säger Elisabet Olsson.

Hon tipsar om att i det fall Marcus, eller andra i samma situation, kontaktar Unionens medlemsrådgivning för att få stöd så är det här något som förbundet skulle kunna ta upp via ett arbetsmiljöombud eller en ombudsman.

Kan ses som arbetsvägran

Viktigt är dock att man inte bara kan vägra att delta i ett möte eller en konferens, eftersom det skulle kunna ses som arbetsvägran. Vilket i värsta fall kan leda till att man blir uppsagd.

– Men en arbetstagare kan knappast tvingas vara med på en middag eller övernattning, eftersom detta sker efter arbetstid och därför inte brukar betraktas som arbete, säger Elisabet Ohlsson och fortsätter:

– Om bolaget inte vill lyssna är det ändå bra att försöka tala med kollegorna och se om man kan göra något tillsammans, eventuellt med stöd av Unionen. Det är alltid lättare att förändra något om fler kommer med samma budskap.

Marcus heter egentligen något annat.

Stöd från Arbetsmiljöverket

  • Om du upplever att arbetsgivaren inte gör tillräckligt för att skydda dig på jobbet och av något skäl inte vill gå via facket kan du också ringa till Arbetsmiljöverkets svarstjänst för att få råd.
  • Du kan också göra en ”arbetstagares anmälan” på Arbetsmiljöverkets hemsida. Du är då alltid anonym. Om arbetsmiljöinspektörerna bedömer att det behövs kan en tillsyn göras på arbetsplatsen, vilket kan resultera i att arbetsgivaren mot vite kan tvinga vidta åtgärder.