Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsmiljö

Psykosociala arbetsmiljön problem i alla branscher

Stress och arbetsbelastning är det viktigaste området att arbeta med på arbetsplatserna. Det visar sig när arbetsmiljöombuden ute på arbetsplatserna berättar hur det står till ute på arbetsplatserna.
Niklas Hallstedt Publicerad 19 mars 2019, kl 08:46
Henrik Montegomery/TT
Var femte arbetsmiljöombud bedömer den psykosociala arbetsmiljön på sina arbetsplatser som dålig eller mycket dålig. Henrik Montegomery/TT

Det är den psykosociala arbetsmiljön som står i fokus i en ny undersökning från Unionen. På andra plats över viktiga områden att jobba med hamnar chefs- och ledarfrågor, och på tredje det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöombuden har även fått bedöma den psykosociala respektive den fysiska arbetsmiljön på sina arbetsplatser. Skillnaderna mellan de båda kategorierna är stor. Medan 7 av 10 rankar den fysiska arbetsmiljön som bra eller mycket bra, är det inte ens 5 av 10 som säger samma sak om den psykosociala arbetsmiljön. Var femte arbetsmiljöombud bedömer den till och med som dålig eller mycket dålig.

Faktum är att den psykosociala arbetsmiljön får sämre betyg än den fysiska i samtliga branscher.

Att den fysiska arbetsmiljön fortfarande har en särställning i arbetslivet visar sig också av att var tredje arbetsmiljöombud tycker att arbetsgivarens kunskap om riskerna i den psykosociala miljön är dålig. Inte blir det bättre av att det inte bedrivs något systematiskt arbetsmiljöarbete alls på var tionde arbetsplats.

– Den psykosociala ohälsan är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Chefer och arbetsledare måste arbeta för en bra psykosocial arbetsmiljö. Vi kan inte tillåta att människor blir sjuka av jobbet, säger Martin Linder, Unionens ordförande i ett pressmeddelande.

I Unionens undersökning, den årligt återkommande Arbetsmiljöbarometern, har 2 497 av förbundets arbetsmiljöombud deltagit.
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka risker som finns i verksamheten, och sedan åtgärda och följa upp.

Niklas Hallstedt
[email protected]