Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsmiljö

Musik gör att du jobbar sämre

Att jobba med musik i öronen eller inte är en fråga som länge delat arbetsmarknaden i två läger. Nu har forskare avgjort tvisten – musikmotståndarna har rätt.
Johanna Rovira Publicerad 10 december 2021, kl 06:00
Shutterstock
Visst kan det vara härligt att dagdrömma sig bort till en karriär som rockstjärna, men musiken gör dig dessvärre inte bättre på jobbet. Shutterstock

”Jag blir mer kreativ när jag lyssnar på musik,” är ett vanligt argument hos anställda som antingen lyssnar på musik i hörlurar eller helt enkelt låter radion eller datorn skvala i bakgrunden när de jobbar.

Forskare vid Högskolan i Gävle har tillsammans med universiteten i Lancashire och Lancaster slagit hål på uppfattningen att musik främjar kreativiteten. De lät, enligt sajten Forskning.se, olika grupper försöka lösa problem kreativt samtidigt som de fick lyssna på olika typer av musik.

I samtliga försök presterade deltagarna sämre med musik i öronen än i tyst miljö.

Men typen av musik påverkar också koncentrationen och kreativiteten mer eller mindre – låtar med text visade sig vara mer distraherande än ren instrumentell musik, eftersom hjärnan sjunger med i texten, utan vår vetskap och oavsett om vi vill det eller ej.

Det blir alltså kämpigare för hjärnan att hantera och lösa andra problem samtidigt som den i lönndom nynnar texten till exempelvis Tystnar i luren (som av en händelse är nr 2 på listan över mest spelade låtar i Sverige 2021). 

Tystnad i lurarna är alltså att föredra för den som vill vara kreativ och göra bra ifrån sig på jobbet. Däremot kunde inte forskarna upptäcka om det fanns skillnad i prestation för olika typer av tystnad, exempelvis biblioteksljud eller helt knäpptyst miljö.

När Kollega för några år sedan gjorde en undersökning i frågan musik eller inte på jobbet svarade en tredjedel att de upplevt musik som störande – troligtvis handlade det då mest om kollegornas musik som sipprade ut ur hörlurarna eller spelades högt helt ogenerat.

Läs mer: En av tre tycker jobbmusiken stör 

Topp 10 mest spelade låtar i Sverige 2021

  1. Babblarnas vaggvisa – Babblarna
  2. Tystnar i luren – Miriam Bryant, Victor Leksell
  3. Samma gamla vanliga – A36
  4. Gamora – Hov1, Einár
  5. Svag – Victor Leksell
  6. STAY (with Justin Bieber) – The Kid LAROI, Justin Bieber
  7. Du måste finnas – Newkid
  8. Barn av vår tid – Hov1
  9. Lose my mind – Myra Granberg
  10. Bad Habits – Ed Sheeran

Spotify

Arbetsmiljö

Medarbetarenkäter löser sällan problem

De flesta tycker att den fyller en funktion. Samtidigt upplever 70 procent att det som skaver kvarstår efter en medarbetarenkät. Det visar den Novus-undersökning Kollega låtit göra.  
Lina Björk Publicerad 19 januari 2023, kl 10:12
illustration av papper med medarbetarundersökning
Många anställda suckar när det är dags för den årliga medarbetarenkäten. Kollegas undersökning visar att en majoritet tror att problemen de påtalar kommer att kvarstå även året efter. Illustration: Karolina Lilliequist

Ett mätinstrument som stjäl medarbetarnas tid eller ett bra finger i luften om hur anställda mår? Det råder delade meningar om vilka effekter medarbetarundersökningar egentligen har. 

I en undersökning som Kollega låtit göra bland medlemmar i Unionen uppger majoriteten att de har genomfört en medarbetarundersökning det senaste året. Efter att medarbetarundersökningen har genomförts uppger åtta av tio att den följts upp. Däremot svarar 70 procent att de problem som kom fram troligtvis kommer att kvarstå nästa år. Kollega har även pratat med flera som deltagit i den digitala enkäten.

Bra chefer kan skilja på sig själv och företaget

Andreas, som jobbar inom transportsektorn, är en av dem som nyligen svarat på frågor om sitt jobb.

– Enkäterna ger mig ingenting. I början fyllde jag i rätt utförligt, kom med förslag på förbättringar. Nu är det tredje året i rad med samma frågor och ingen förändring, så nu fyller jag i pliktskyldigt, men inte mer än så, säger han.

En man som jobbar på ett it-bolag säger:

– Vår ledningsgrupp har fått kritik flera år i rad. Men sedan är det ändå vi anställda som sitter i grupper och ska komma på lösningar på hur vi ska komma vidare. Jag skulle önska att dem kritiken handlade om fick avsätta tid för lite problemlösning ibland.

Sonja, som jobbar som ingenjör, tycker att resultatet behandlats olika från år till år beroende på vilken chef hon haft.

– Bra chefer kan skilja på sig själv och företaget, tar till sig kritik och vill göra något åt saken. Men jag har också haft dåliga chefer som blivit arga på dåliga siffror, anklagat personalen för att ljuga och vara överdrivet gnälliga. Det ökar ju inte viljan att påtala brister, säger hon.
 

Chefer får lite stöd

I Kollegas systertidning Chef & Karriär fick chefer svara på liknande frågor om medarbetarenkäter. Där svarade majoriteten att de tyckte att de var bra, men över hälften upplevde också att man bara fått lite eller inget stöd från ledningen för att komma till rätta med de problem som framkommit.

Anna, som jobbar som chef på ett it-bolag känner igen problemet.– Min känsla är att chefen står rätt ensam med resultatet. Framför allt om det handlar om kritik mot en själv. Jag har själv fått feedback som gjort mig ledsen och fundersam och hade behövt hjälp att skilja ut vad som är sak och person. Kan man göra det så växer man som ledare, men utan stöd blir det bara ett konstaterande att du är dålig, säger hon.

Enkäten kändes som ett hån

Peter Svensson, docent inom marknadsföring vid Lunds universitet och som forskat om medarbetarundersökningar, anser att det finns flera problem med enkäterna. Som vår oreflekterade tilltro till siffror och vilja att förenkla komplexa relationer till kategorier och statistik.

– Att be människor beskriva känslor och hur de mår genom att sätta ett kryss i en ruta är att reducera deras röst. Även om intentionen är god så håller väldigt få enkäter och undersökningar måttet, säger han.

Det är något som Anna, som är anställd inom handeln, har erfarenhet av. Hon blev illa behandlad på ett tidigare jobb, något hon hade svårt att ge uttryck för i den årliga medarbetarundersökningen.

– Jag blev mobbad av mina kollegor och de känslorna gick omöjligt att få ner eller förklara i några förvalda alternativ. Enkäten kändes som ett hån och ingenting gjordes heller trots att mina staplar blev röda, säger hon.
 

Svårt att jämföra över tid

Ett annat problem, anser forskaren Peter Svensson, är svårigheten att mäta resultat över tid. En organisation är i ständig rörelse, människor slutar och nya börjar, man byter lokaler och chefer, gör omorganisationer och sätter upp nya mål. Den arbetsplats som mättes för tio år sedan är troligtvis inte exakt densamma som i dag.

– Även språket förändras. Utbrändhet har inte samma betydelse i dag som för tio år sedan. Dessutom lägger vi helt olika värde i ord. Stress för en brandman är inte alls samma sak som stress för en socialarbetare. Att lägga dem i samma korg är problematiskt, eftersom ordet inte har samma innebörd, säger han.

För att få reda på hur medarbetarna egentligen mår finns bara ett alternativ, enligt Peter Svensson. Genom att i samtalet ställa öppna frågor som: ”Hur känns det?” eller ”Vad upplever du?”. En förvisso icke-anonym och tidskrävande metod.

– Samtalet är det enda sättet att både visa att man verkligen bryr sig och få en bättre bild av verkligheten. Då får medarbetarna med egna ord beskriva sin vardag och hur de mår, säger han.

Siffror från undersökningen

Vågar du vara kritisk mot din närmaste chef i enkäter?

Ja – 80 %

Har din arbetsgivare genomfört minst en medarbetarundersökning de senaste 12 månaderna?

Ja, och jag besvarade den – 69 %

Hur såg uppföljningen av medarbetarenkäten ut?

Den följdes upp helt – 38 %

Den följdes upp delvis – 42 %

Hur stor bedömer du risken att de problem som påtalades kvarstår/kommer att upprepas i kommande medarbetarundersökning?

Väldigt sannolikt – 20 %

Ganska sannolikt – 50 %

Så gjordes undersökningen

Kollega lät Novus ställa frågor om medarbetarundersökningar till en panel bestående av medlemmar i Unionen. 859 personer (ej chefer) besvarade enkäten.