Hoppa till huvudinnehåll
Anställningsvillkor

Vd:n svarar på kritiken

Alfred von Platen, vd för Xzakt Kundrelation: Anställda berättar att man inte får gå på toaletten, ta kaffe eller en nypa luft annat än på raster. Varför?
Lina Björk Publicerad 22 januari 2014, kl 14:12

– Varken Xzakt eller Unionens förtroendevalda känner att det finns några otydligheter eller frågor från anställda gällande detta. Raster är till för att ta en paus i arbetet. Om man av någon anledning behöver ta ytterligare paus så kan det göras om det stäms av med ledning på plats samt att möjligheten inte sätts i system eller missbrukas.

De berättar också att man måste vara tillgänglig under sjukfrånvaro. Varför?
– Varken Xzakt eller Unionens förtroendevalda känner att det finns några otydligheter eller frågor från anställda gällande detta. För att verksamheten ska kunna planera sin bemanning så är det normalt att arbetstagaren ska kunna kontaktas under sin sjukfrånvaro.

Hur skulle du säga att villkoren ser ut hos er? 
– Det finns i dagsläget en fråga gällande individuell lönesättning och fördelning av olika anställningsformer, där kollektivavtalet ger utrymme för tolkning och parterna inte har full samsyn. I övrigt anser Xzakts såväl som Unionens förtroendevalda att Kollektivavtal efterlevs, och att om meningsskiljaktigheter uppstår så reds de ut fort.

Hur ser personalomsättningen ut?
– Xzakt har dels uppdrag med stabila arbetsvolymer, dels uppdrag med säsongsrelaterade arbetsvolymer. Sett över branschen har bolaget en mycket låg personalomsättning.

Hur ser relationen till facket ut?
– Lokalt upplevs relationen som mycket god av såväl Xzakt som Unionens förtroendevalda. Dock blev relationen centralt mycket ansträngd under åren 2012-2013 då bolaget öppnade kontor i Trollhättan. Det är Xzakts uppfattning att orsaken till detta beror på brutna löften och ett mycket aggressivt agerande från Unionens sida. Xzakt valde därför att stänga kontoret i Trollhättan.

Företaget är uppdelat i fler bolag. Har alla delar kollektivavtal?
– Att ha en verksamhet i Xzakts storlek uppdelad i flera bolag är mycket vanligt för att skapa en tydlig struktur. Alla handläggare är anställda i ett av koncernens bolag och det bolaget har Kollektivavtal. När strukturen presenterades för Unionen så fanns inga synpunkter.