Hoppa till huvudinnehåll
Arbetstid

10 mest populära jobbförmånerna

Extra semesterdagar, friskvård och möjlighet till distansarbete är några av dem. Här är de jobbförmåner som är mest populära, enligt en undersökning gjord av Kantar Sifo.
Oscar Broström Publicerad 1 mars 2022, kl 05:55
Man sitter på altan med dator i knät.
Att ha möjligheten att arbeta på distans är en av de mest populära jobbförmånerna. Foto: Jessica Gow/TT

Vilka jobbförmåner skulle få dig att vilja byta arbetsplats?

I en undersökning framgår att den mest populära förmånen är flexibel arbetstid. 1 171 personer fick svara på frågor om vilka förmåner som ökar attraktiviteten för ett nytt jobb, och flest – 61 procent av de svarande – ansåg att anpassningsbara tider var en viktig förmån.

Här är listan över de tio jobbförmåner som flest tyckte var viktiga. Procentsatsen anger alltså hur många som svarat att respektive förmån skulle öka attraktiviteten på en ny arbetsplats.

Mest attraktiva jobbförmånerna

1. Flexibla arbetstider  61%

2. Extra semesterdagar  57%

3. Friskvård på betald arbetstid  43%

4. Möjlighet till distansarbete  40%

5. Pension  40%

6. Friskvårdsbidrag  38%

7. Halvdag före röd dag  27%

8. Aktier, optioner, konvertibler, bonus  25%

9. Möjlighet till löneväxling  24%

10. Sjukförsäkring  23%

Några jobbförmåner som var mindre viktiga var företagsrabatter (9 %), dator (10 %) och gym på arbetsplatsen (16 %).

*Undersökningen gjordes av Kantar Sifo på beställning av rekryterings- och bemanningsbolaget Randstad. De svarande var i åldrarna 18–65.

Arbetstid

Arbetstid: Hur mycket måste vi jobba?

Jobba, jobba, jo-o-bba. Det blir, för många av oss, en rejäl dos arbetstimmar per vecka, månad och år. Men hur stor är arbetstiden och hur är arbetstiden reglerad?
Oscar Broström Publicerad 19 oktober 2022, kl 08:33
Kvinna tittar på armbandsuret.
Hur många timmar är det kvar av arbetsdagen? Det beror på. Din arbetstid kan variera beroende på kollektivavtal. Foto: Shutterstock

Hur många timmar i veckan?

Enligt arbetstidslagen ska ordinarie arbetstid per vecka vara högst 40 timmar. I många kollektivavtal finns överenskommelser om kortare arbetstid, till exempel 37,5 timmar per vecka.

Utöver det reglerar arbetstidslagen även hur mycket vila du som arbetstagare ska få. Alla anställda ska få minst elva timmars vila mellan varje arbetspass, samt ha 36 timmars sammanhängande vila varje vecka.

Vad innebär flextid?

Att ha flextid innebär – i de flesta fall – att du har möjlighet att styra när du jobbar, så länge du på totalen gör dina timmar.

Det kan exempelvis innebära att du börjar och slutar tidigare vissa dagar. Det kan också innebära att du jobbar mindre vissa dagar eller veckor, för att sedan ta igen det andra dagar och veckor. Oftast finns det ett tydligt ramverk att förhålla sig till, det vill säga när och hur du kan använda din flextid.

Vad är förtroendearbetstid?

Förtroendearbetstid, eller bara förtroendetid, innebär att arbetsgivaren inte kräver eller kontrollerar att du arbetar av hela din avtalade arbetstid. Det finns i stället en överenskommelse om att du gör det arbete som din tjänst kräver, hellre än att du arbetar precis åtta timmar per dag. Där det finns förtroendearbetstid har ofta övertid avtalats bort.

Vad räknas som övertid?

Övertid innebär all arbetstid som överstiger din ordinarie arbetstid (vid heltidsarbete). Enligt lag får du högst arbeta 48 övertidstimmar per vecka under fyra veckor, 50 övertidstimmar på en kalendermånad eller 200 timmar övertidstimmar på ett kalenderår.

I regel innehåller Unionens kollektivavtal ett tak på 150 övertidstimmar per kalenderår.

Om du är deltidsanställd och jobbar mer än dina kontrakterade timmar räknas det som mertid. Ersättning för mertid är ofta reglerad i kollektivavtal.

Obekväm arbetstid (förskjuten arbetstid)

Kvällar, nätter och helger räknas som obekväm arbetstid – eller förskjuten arbetstid i Unionens kollektivavtal. Om du arbetar under obekväm arbetstid ska du i regel få en ersättning för det, ofta kallad OB-ersättning. Hur stor ersättning du får är reglerat i ditt kollektivavtal.

Räknas lunch som arbetstid?

Nej, lunch räknas inte som arbetstid. Om du däremot har måltidsuppehåll, i stället för lunchrast, räknas det som en del av arbetstiden.

Kommer sex timmars arbetsdag införas?

Sedan 1919 har Sverige haft åtta timmars arbetsdag (och från 1973 har vi arbetat fem dagar i veckan). Någon arbetstidsförkortning sedan dess har inte införts, åtminstone inte rent juridiskt.

Sex timmars arbetsdag har föreslagits, diskuterats och testats, men det finns inget stöd för en sådan reform i riksdagen. Av riksdagspartierna är det endast Vänsterpartiet som förordar sex timmars arbetsdag. Miljöpartiet vill sänka arbetstiden, men specificerar inte med hur mycket.

Hur många timmar per arbetsliv?

Det är så klart individuellt men räknat på 40 timmar per vecka blir arbetstiden per år 2 080 timmar. Om du arbetar i 40 år blir antalet arbetstimmar 83 200. Föregående mening är fullkomligt oviktigt vetande.