Hoppa till huvudinnehåll
Unionen

Unionen storägare i spelbolag – kritiseras av spelberoende

Unionen är näst största ägare av spelbolaget Kindred. Att ett fackförbund äger aktier i spelbranschen väcker kritik hos organisationen Spelberoendes Riksförbund.
Ola Rennstam Publicerad 27 maj 2021, kl 08:04
Unibets hemsida till vänster, mobil med matchresultat till höger.
Unibet är ett av varumärkena som ingår i Kindred Group. Foto: Janerik Henriksson / TT, Shutterstock

Omkring 340 000 personer i Sverige har, eller ligger i riskzonen för, någon form av spelproblem, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten.

Daniel Harre, är inte en av dessa. Han har flera års spelberoende bakom sig men eftersom han lyckats hålla sig spelfri de senaste åren räknas han inte in i statistiken.

– Man slutar aldrig vara spelberoende. För min del började det med drömmen om storkovan men blev successivt ett sätt att döva min ångest. Man tänker att bara jag vinner jackpoten kan jag betala mina skulder, på så sätt skiljer det sig från andra typer av beroende – någon som exempelvis tar substanser tror sällan att nästa dos kommer lösa hens problem, säger han.

Spelberoende – stort samhällsproblem

I dag är Daniel Harre förbundsordförande i Spelberoendes Riksförbund. Trots att spelproblematik numera är klassat som beroende enligt socialtjänstlagen är okunskapen stor i samhället, anser han.

– Spelberoende är ett enormt samhällsproblem som det blundats för länge. Det leder till stora kostnader i form av skuldsanering och vård av dem som drabbas. Framför allt är det många som mår psykiskt dåligt och isolerar sig.

Spelbranschen omsätter miljarder och reklamen om olika spel finns överallt.

– Reklamen är aggressiv. Den får kanske inte så många att börja spela men de som redan är i riskzonen blir triggade. Sen kan jag se det som en risk för att unga kan lockas till spel eftersom många idoler och förebilder gör reklam för spelbolagen.

Unionen storägare i spelbolaget Kindred

De senaste åren har fackförbundet Unionen investerat stora belopp i spelkoncernen Kindred Group, som driver varumärken som Unibet och Maria Casino. Förbundet är näst största ägare med 3,4 procent av aktieposterna. Enligt Unionens årsredovisning för 2020 var Kindredaktiernas marknadsvärde drygt 644 miljoner kronor den 31 december. Värdet på spelaktierna har ökat med 239 miljoner sedan 2019.

Daniel Harre är kritisk till Unionens val av investering.

– Det är problematiskt att man väljer att stötta dem. Det är en pengastinn bransch så jag kan förstå det ur ett ekonomiskt perspektiv men samtidigt är det väldigt många människor som far illa. Jag tycker att Unionen legitimerar verksamheten. Man kan jämföra med alkohol och tobak som man inte investerar i, säger han.

Spelberoendes Riksförbund anser att Unionen borde införa en policy mot investeringar i spelbranschen och att man kan ställa högre krav på ett fackförbund när det gäller investeringar.

– Man borde vara ett föredöme och ta frågan på allvar. Om en så stor organisation som Unionen tog steget och officiellt förklarade att man infört sådana riktlinjer skulle många andra följa efter, säger Daniel Harre.

Han anser att Unionen, som Kindreds näst största ägare, borde använda sig av inflytandet för att få till förändring.

– Att vara en stor ägare medför ett ansvar. Om man nu väljer att placera pengar där bör man ha en tydlig plan för hur man vill använda inflytandet för att försöka förbättra, då blir det lite mer försvarbart. Unionen kunde försöka pressa företaget att lägga mer fokus på forskning om hur man förebygger spelmissbruk.


Foto: Shutterstock

Unionen om kritiken: "Exkluderar inga branscher"

Utöver Unionen har Kollega frågat flera fackförbund om de placerar pengar i spelbolag. Fackförbunden Akavia och SSR har varsin policy som reglerar placeringar i företag vars omsättning kommer från spel.

Inte heller IF Metall äger några aktier i spelbolag och Finansförbundet svarar att de inte har några "direkta placeringar i spelbolag". Sveriges Ingenjörer investerar enbart i fonder men har ingen policy som specifikt rör placeringar i spelbranschen.

Unionen vill inte lämna ut sin policy för placeringar, men svarar att de följer den internationella arbetsorganisationen ILO:s åtta kärnkonventioner samt de tio principerna i FN:s Global Compact.

Unionens kapitalförvaltningschef Karl-Magnus Björklund har valt att svara på Kollegas frågor om aktieinnehavet via mejl:

Hur kommer det sig att Unionen valt att investera i spelbolaget Kindred Group?
– Syftet med Unionens kapitalförvaltning är att säkra Unionens kapitaltillgångar och generera en avkastning som möjliggör avsättning till konfliktfonden. Spelbolaget Kindred Group är ett av många företag vi har valt att investera i, i enlighet med det regelverk som gäller för Unionens placeringar. Vår uppfattning är att Kindred Group har frågan med spelproblematik högt upp på agendan och företaget arbetar proaktivt med att förhindra detta.

Flera hundratusen personer i Sverige har, eller är i riskzonen för, spelberoende. Hur ser ni på att kritiken att Unionen genom sitt stora ägande stöttar och legitimerar spelbranschen?
– Unionen blev en stor aktieägare i Kindred Group först efter det att spelbranschen reglerades i Sverige den 1 januari 2019. Vår bedömning är att Kindred är en av de licenstagare som ligger längst fram i arbetet med att förhindra spelberoende. Bolaget lägger stora resurser på att följa upp och kontakta konsumenter som kan ha problem med sitt spelande. Kindred Groups målsättning är att inga intäkter ska komma från problemspelande år 2023.

– Unionen tror på den svenska regeringens ambition med den nya spellagen, det vill säga att säkra skatteintäkter och att stärka konsumenternas skydd. Spellagen bygger på ett licenssystem där alla bolag som agerar på den svenska marknaden ska ha en licens, och aktörer utan licens ska stängas ute. De bolag som beviljats licens har långtgående skyldigheter att skydda spelarna mot överdrivet spelande. Viktiga inslag i lagen är bland annat åldersgränser, insättningsgränser, att reklamen ska vara måttfull och möjligheten att själv stänga av sig från spel.

Spelberoendes Riksförbund anser att Unionen, som landets största fackförbund, i stället borde vara ett föredöme och införa en policy mot investeringar i spelbranschen – hur ser ni på det, är det aktuellt med den typen av riktlinjer?
– I Unionens etiska hänsyn gällande placeringsverksamheten exkluderas inga branscher eller produkter (se faktaruta, reds. anm.). Kindred Group har inte fått någon anmärkning utifrån de investeringskriterier Unionen har satt upp.

– För att kontrollera bolagens uppförande anlitar Unionen ett oberoende specialistföretag som löpande utvärderar Unionens placeringar. Om en kontroversiell händelse uppdagas i ett portföljbolag leder detta till en anmärkning och vidare utredning. Syftet är att få bolagets syn på frågan samt tydliggöra att Unionen som ägare tar allvarligt på anmärkningen.

Kommer Unionen, som näst största ägare i Kindred, försöka använda sitt inflytande till att påverka företaget, t.ex. genom att få bolaget att fokusera mer på att hjälpa personer med spelproblematik?
– Unionens uppfattning är att Kindred Group redan har frågan med spelproblematik högt upp på agendan. Företagets proaktiva arbete med att förhindra spelproblematik var en stor anledning till att Unionen valde att investera i Kindred Group och inte i någon av de övriga speloperatörerna som är börsnoterade i Stockholm. Unionen är trygg med att den svenska spellagen från 2019 reglerar den svenska spelmarknaden, säkrar skatteintäkter och stärker konsumenternas skydd.

Här kan du läsa Martin Linders, ordförande i Unionen, svar.

Kindred Group och Unionens kapitalförvaltning

Kindred Group är ett av världens största nätbaserade spelbolag och har 1 600 medarbetare globalt. Företaget äger varumärken som Unibet och Maria Casino. Unionen äger 3,4 procent av Kindred Group och är näst största ägare. Marknadsvärdet på aktierna var drygt 644 miljoner kronor den 31 december 2020, en ökning med 239 miljoner sedan 2019.

Unionens kapitalförvaltning investerar i svenska och utländska aktier, svenska räntebärande värdepapper och fastigheter. Unionens placeringar följer den internationella arbetsorganisation ILO:s åtta kärnkonventioner samt de tio principerna i FN:s Global Compact. Unionen ska inte investera i bolag som bedriver verksamhet som bryter mot dessa uppställda krav och normer.

Unionens screeningkriterier

Unionen

Peter Hellberg föreslås leda Unionen

I oktober startar Unionens femte kongress, där medlemmar får säga sitt om vem som ska leda förbundet de kommande fyra åren. Peter Hellberg föreslås bli ny ordförande.
Lina Björk Publicerad 15 september 2023, kl 11:18
Peter Hellberg
Valberedningen föreslår att Peter Hellberg ska bli ny förbundsordförande för Unionen. Foto: Camilla Svensk

Vart fjärde år har Unionen kongress, det högsta beslutande forumet för medlemmarna. Här bestäms vilka som ska leda förbundet och hur man vill förändra verksamhet och inriktning. I augusti gav Martin Linder besked om att han inte ställer upp för nyval som Unionens förbundsordförande. Nu har valberedningen kommit med förslag om vilka som tar över stafettpinnen de kommande åren.

Som förbundsordförande föreslås Peter Hellberg, nuvarande förste vice ordförande. Som förste vice ordförande föreslås Victoria Kirchhoff, som tidigare verkat i både regionstyrelse och förbundsstyrelse. Och slutligen föreslås Theres Sysimetsä som andre vice ordförande, som tidigare har suttit två kongressperioder i förbundsstyrelsen.

Sju nya namn

Inför kongressen har valberedningen besökt alla regioner och diskuterat vilka frågor som är viktiga att lyfta inför de kommande åren. Man fick in över 100 förslag till ny förbundsstyrelse, och sju nya namn har föreslagits.

Förslag till förbundsstyrelsens ledamöter

  • Annika Salomonsson, 51 år, Eriksson AB, Stockholm - Omval
  • Christina Balder, 39 år, Plasman Sverige AB, Göteborg - Omval
  • Hans Lindau, 56 år, Ellos AB, SjuHall - Omval
  • Henrik Vahldiek, 48 år, Atea Logistics AB, Småland - Nyval
  • Jonny Hilbert, 42 år, SKF Sverige AB, Göteborg - Nyval
  • Kenneth Lund, 57 år, Borealis AB, Göteborg - Omval
  • Martin Johansson, 56 år, SAS Ground Handling Sweden AB, Stockholm - Omval
  • Robin Olofsson - 37 år, H&M Hennes & Mauritz GBC AB, Stockholm Nyval
  • Sen Kanner, 30 år, Klarna Bank AB, Stockholm Nyval
  • Ulrika Johansson. 52 år, Gestamp HardTech AB, Norrbotten - Omval