Hoppa till huvudinnehåll
Söka jobb

Ålder och utseende viktigt vid rekrytering

Ålder, utseende och kroppsdoft kan vara avgörande för vem som får ett jobb. Det visar en studie från karriärnätverket Linkedin.
Kamilla Kvarntorp Publicerad 15 april 2019, kl 13:42
Foto: Richard Drew/TT
Trots att äldre arbetskraft upplevs ha bättre kunskap och erfarenhet förbises det ofta i samband med rekrytering, enligt en ny studie. Foto: Richard Drew/TT

Drygt hälften av de svenska rekryterarna tycker att åldern kan vara ett hinder för arbetssökandes möjligheter att få ett jobb. Och redan den som har fyllt 40 räknas till den äldre arbetskraften, enligt en tredjedel av rekryterarna.

– I längden blir det svårt att välja bort äldre arbetstagare, eftersom det råder en enorm arbetskraftbrist. Företagen måste bli bättre på att se hela arbetskraften som potentiella arbetstagare, säger Paula Björnstjerna, Linkedins nordiska försäljningschef.

Trots att äldre arbetskraft upplevs ha bättre kunskap, erfarenhet, tålamod och helikopterseende förbises det ofta i samband med rekrytering. En förklaring är, enligt rekryterarna, att äldre är sämre på att ta till sig ny kunskap. För att vara aktuell för arbetsgivare efter att ha fyllt 40 år är det därför viktigt att ständigt vidareutbilda sig. Det kan till exempel handla om utbildning inom cloud computing, artificiell intelligens och UX-design – kompetens som många arbetsgivare efterfrågar.

– För att vara relevanta för arbetsgivare är det viktigt för äldre att visa att de är nyfikna och intresserade av att lära sig nytt. Den som har kunskapsluckor kan vara proaktiv och redan under intervjutillfället säga att det finns en plan för att fylla på med ny kunskap. Det visar på självinsikt, säger Paula Björnstjerna.

Arbetstagare under 40 år upplevs också bland annat vara mer flexibla, analytiska och ha bättra självförtroende och utbildning än de som är äldre.

Studien visar också att åtta av tio rekryterare tycker att det första intrycket är viktigt för om en person går vidare i rekryteringsprocessen. Viktigast är att ha ett professionellt uppträdande vid anställningsintervju.

– För att vara professionell är det viktigt att förbereda sig inför anställningsintervjun – göra research om företaget och den du ska träffa och tänka ut svar på frågan vad du kan göra för arbetsgivaren. Den som är väl förberedd utstrålar professionell säkerhet - äger rummet - och det påverkar intrycket positivt, säger Paula Björnstjerna.

Men att vara välklädd, ha ett välvårdat hår, liksom en attraktiv kroppsdoft påverkar också möjligheterna att få ett jobb.

– Utseende är ett känsligt ämne i rekryteringssammanhang och kan hindra många människors möjligheter. Vi vet alla hur lätt det är att omedvetet påverkas av fördomar om att personer som liknar oss själva är bättre än andra, vilket begränsar mångfalden, säger Linkedins Nordenchef Lisa Gunnarsson i ett pressmeddelande.

Det som är positivt är, enligt Paula Björnstjerna, att det yttre är sådant som det ofta går att påverka.

– Tack vare sociala medier går det till exempel att ta reda på vilken klädkod som gäller hos en arbetsgivare.

Hon tillägger att rekryterare ofta får det första intrycket av en arbetssökande online. Ett utförligt cv med en professionellt tagen bild i linkedin-profilen stärker därför, enligt henne, det första intrycket.

Fakta

Undersökningen bygger på intervjuer med 300 rekryterare i Sverige verksamma inom olika branscher. De svarade i december 2018 på frågor om hur de ser på ålderns och utseendets betydelse i samband med anställningsintervjuer.

Kamilla Kvarntorp