Hoppa till huvudinnehåll
Socialförsäkring

Föräldraledighet och föräldrapenning – så funkar det

Den efterlängtade bebisen är snart här – eller kanske redan kommen – och nu väntar det bästa: Föräldraledighet. Men hur fungerar det egentligen och hur ska man tänka med alla dagar?
Oscar Broström Publicerad 21 april 2021, kl 07:01
Föräldrapar med bebis i famnen.
Vi reder ut alla frågetecken inför föräldraledigheten. Foto: Shutterstock

Sverige är ett av länderna i världen med mest frikostig föräldraledighet. 

Föräldrarna, eller föräldern om en person har ensam vårdnad, får sammanlagt föräldrapenning för 480 dagar. 

Men det är inte riktigt så enkelt som att en bebis föds och att du sedan är ledig 480 dagar från och med det, utan det finns dagar på sjukpenningnivå, dagar med lägstanivå, dubbeldagar, halvdagar, 10-dagar och en del annat att hålla koll på – och vi ska reda ut allt (i alla fall det mesta) i den här texten. 

480 dagar – som går att dela på två

Föräldrapenningen gäller i regel för 480 dagar, varav 90 är på lägstanivå (återkommer till vad det betyder i nästa stycke).  

Om ni är två som ska dela på dagarna går det till som följande: 

Båda föräldrarna får 195 dagar var på sjukpenningnivå och 45 dagar var på lägstanivå. De här dagarna kan föras över till varandra, så man behöver inte dela lika, men 90 av dagarna är personliga och kan ej föras över till den andra. 

På Mina Sidor på forsakringskassan.se är det enkelt att hålla koll på hur många dagar du och ni har nyttjat. 

Endast två personer kan vara vårdnadshavare till ett barn och ha rätt till föräldrapenning, men de kan dela med sig av dagar till en tredje person.

Sjukpenningnivå och lägstanivå 

Sjukpenningnivå är den nivå på ersättningen som just du får och den räknas ut efter hur mycket du tjänar. Det kallas för SGI. Din ersättning är knappt 80 procent av din inkomst, men det finns ett högre tak: Du kan maximalt få 1 012 kronor per dag

Om du inte har någon inkomst, är studerande eller tjänar mindre än 117 590 kronor per år, blir din ersättning 250 kronor per dag

Om du är arbetssökande kan du få ersättning baserat på inkomsten du hade när du arbetade, så länge som du anmält dig till Arbetsförmedlingen. 

Lägstanivån är dagar där du får 180 kronor per dag. Lägstanivå-dagarna kallades tidigare garantidagar.  

Halvdagar och dubbeldagar 

Det första året behöver du inte ta ut full ersättning för alla dagar. 

Du kan välja att ta ut ersättning för några dagar i veckan eller ta ut ersättning för veckans alla dagar, men inte full ersättning. Du kan välja att ta ut till exempel kvartsdagar eller halvdagar, vilket alltså innebär att du får 25 procent respektive 50 procent ersättning de dagarna. 

Det här är ett sätt att spara dagar så att du kan vara ledig så länge som möjligt, men med baksidan att du får ut mindre ersättning. 

Efter att ditt barn fyllt ett år måste du ta ut minst fem heldagar i veckan för att behålla din SGI, det vill säga att den inte sänks och att du inte får mindre ersättning. 

Dubbeldagar innebär att båda föräldrarna tar ut föräldrapenning samtidigt. Det kan endast utnyttjas under barnets första år.  

Hur länge kan föräldrapenning tas ut? 

De här reglerna har förändrats, så det är olika beroende på när barnet är fött, men så här fungerade det för barn födda efter 2014

Du får ta ut föräldrapenning fram till att barnet är tolv år eller slutar årskurs fem. Du får däremot inte spara hur många dagar som helst fram tills detta. Innan barnet fyller fyra måste majoriteten av föräldrapenningen vara utnyttjad. Efter fyra år får du eller ni bara ha 96 dagar kvar sammanlagt. Har du eller ni kvar mer än 96 dagar efter att barnet fyllt fyra ryker de dagarna. 

10-dagar 

De här dagarna är exklusiva till dig som är vårdnadshavare men inte varit gravid med bebisen. Det är alltså tio dagar du kan vara ledig i samband med barnets födelse. Värt att notera att även dessa kan tas ut som till exempel halvdagar, ifall du har möjlighet och lust att vara hemma lite längre. 

Föräldrapenning vid adoption 

Vid adoption är det mesta detsamma som nämnts ovan, men med vissa skillnader i hur dagarna kan nyttjas och tas ut. Det är alltjämt 480 dagar föräldrapenning sammanlagt, med 90 dagar som är reserverade för båda föräldrarna. Däremot löper inga dagar ut efter att barnet fyllt fyra. Här är i stället regeln att ni endast får ha 96 dagar sparade efter att ni haft barnet i er vård i fyra år. Ni kan ta ut föräldrapenning tills barnet fyller tolv eller slutar årskurs 5. 

Tvillingar (eller mer) 

Med tvillingar eller trilling blir det mer föräldrapenning. Tvillingar: 660 dagar, varav 180 på lägstanivå. Trillingar: 840 dagar, varav 180 på lägstanivå. 

Källa: Försäkringskassan.

Socialförsäkring

Får min chef neka mig föräldraledighet?

Kan din chef eller arbetsgivare neka dig att vara föräldraledig? Svaret är i stort sett nej, men det finns vissa regler du bör förhålla dig.
Oscar Broström Publicerad 4 maj 2022, kl 06:56
Pappa bär barn på sina axlar utomhus.
Kan chefen neka föräldraledighet? I stort sett inte, men det finns saker att hålla koll på. Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Rätten att vara ledig med ditt barn är lagstadgad. Alla har rätt att vara föräldralediga, oavsett anställningsform och hur länge du arbetat på din arbetsplats. Hur länge du kan vara föräldraledig och hur föräldrapenningen fungerar kan du läsa om nedan.

Som arbetstagare är du nästintill inte förpliktigad till någonting när det kommer till att vara föräldraledig. Lagen står för det mesta på din sida, gentemot arbetsgivaren, om det skulle uppstå frågetecken eller konflikt.

 Arbetsgivaren kan i princip inte neka föräldraledighet, säger Cecilia Arklid, förbundsjurist på Unionen.

Det enda du som förälder – eller blivande förälder – behöver göra är egentligen att meddela din arbetsgivare i någorlunda god tid att du ämnar vara ledig.

Samråd med chefen

Enligt lagen ska din ansökan och din planering av föräldraledighet ske i samråd med din arbetsgivare. Det innebär i praktiken att ni ska ha en dialog om när den ska börja och ungefär när den lär sluta.

Arbetsgivaren har dock väldigt lite att säga till om. Enligt lagen får inte en flytt av föräldraledigheten innebära något besvär för dig som anställd.

– Om det inte blir någon olägenhet för arbetstagaren kan man flytta föräldraledigheten, men om du har ett barn att ta hand om innebär det ju ofta en olägenhet om föräldraledigheten skulle flyttas. Så det är ett väldigt litet utrymme för arbetsgivaren, säger Cecilia Arklid.

Två månader innan

I föräldraledighetslagen står det att du ska ansöka om föräldraledighet senast två månader innan du tänker påbörja den, och om så inte kan ske ska du be om ledighet så snart som möjligt (enligt lagen). Det sistnämnda betyder i praktiken att arbetsgivaren inte kan neka dig föräldraledighet om du och din partner av något skäl som inte kunde förutses behöver byta vem som är hemma med barnet. Ett annat skäl till att man inte anmält föräldraledigheten innan kan vara att barnet föds för tidigt.

Mammaledighet

Mammaledighet är en särskild form av föräldraledighet, som gäller sju veckor innan och sju veckor efter förlossningen. I paragrafen om mammaledighet framgår att vid ledighet för att amma barnet behöver en arbetstagare inte i förväg anmäla föräldraledigheten.

Om ni är oense

Om din arbetsgivare nekar dig föräldraledighet står rätten, i de flesta fall, på din sida. De allra flesta vill såklart undvika konflikt, men om ni inte kan komma överens är ett första steg att kontakta ditt fackförbund för stöd och rådgivning. 

Din arbetsgivare kan bryta mot lagen om den försöker neka dig föräldraledighet, vilket kan innebära den blir skadeståndsskyldig. Som arbetstagare krävs det dock att du medvetet och med illvilja anmält föräldraledigheten för sent, för att störa arbetsgivarens verksamhet, för att du ska anses bryta mot anställningsavtalet och i förlängningen riskera din anställning.