Hoppa till huvudinnehåll
Socialförsäkring

Vabba eller vobba?

Det blir allt vanligare att vobba, i stället för att vabba. Men när ska man göra vad? Och vilka risker finns med att välja vobb före vab?
– Det får aldrig bli ett krav eller en förväntan att vobba i stället för att vabba, säger Lina Andersson, utredare på Unionen.
Oscar Broström Publicerad 14 april 2021, kl 13:23
Shutterstock
Allt fler väljer att vobba. Shutterstock

Sju av tio tjänstemän vobbar, det vill säga jobbar samtidigt som de har ett sjukt barn hemma. 

Det här upplevs av många som något i grunden positivt. Du slipper hamna efter med arbete samt slipper bli av med inkomst (eftersom vobb är jobb betalar självklart arbetsgivaren ut lön som vanligt, till skillnad från när du vabbar, då Försäkringskassan betalar ut ersättning). 

Men att vobba kan också medföra vissa problem. 

– Det är många som tycker att det känns som en frihet, men risken är att det känns som ett tvång eller ett krav, säger Lina Andersson, utredare på Unionen.

"Arbetsgivaren spelar en viktig roll"

I Unionens senaste undersökning kring vobb och vab, angav sex av tio att de vobbar för att de inte har någon att lämna över sitt arbete till. 

– Grundproblematiken är att det är lite för slimmade arbetsorganisationer. Många har ett jobb där det inte spelar så stor roll när du jobbar, så länge du gör ditt jobb. Då blir det så att vissa som har sjuka barn jobbar ändå, trots att de helst inte hade velat, för att slippa att jobba kväll eller helg senare. 

– Arbetsgivaren spelar en viktig roll för att se till att medarbetare känner sig trygga i att de faktiskt kan vabba. 

Läs mer: Vab och vobb ökade under pandemin

Förr var det vanligare att ta in vikarie när det uppstod frånvaro. I dag görs det mer sällan i tjänstesektorn, men arbetsgivaren måste ändå planera för en verksamhet där det inte är hundra procent närvaro. 

– Det är viktigt att arbetsgivare skapar förutsättningar för att man ska kunna vabba. Finns det rutiner för vem som avbokar möten om någon är borta? Kan man hänvisa mejl och telefonsamtal till någon? Tar någon kontakt med kunder och klienter? Finns det någon att lämna över arbete till? Om allt det här saknas är det väldigt svårt att vabba. Då måste ändå personen i fråga styra upp det faktum att de inte är där. Och det kan vara väldigt svårt och skapa stor stress, beroende på vilken sjukdom ens barn har. Det kan också vara en sådan sak som gör att du vobbar i stället för att vabba, trots att du egentligen inte vill det.

Läs mer: Allt du behöver veta om vab

Vab är en rättighet

Samma problematik kan även uppstå åt andra hållet. Att medarbetare som vabbar känner sig tvungna att boka om möten, svara på mejl och ta telefonsamtal, trots att ersättningen kommer från Försäkringskassan och inte arbetsgivaren. 

– Det gäller att hålla isär det där och vara tydlig, mot sin arbetsgivare och mot sig själv. Men det är upp till arbetsgivaren att skapa förutsättningar för att du som medarbetare kan vabba eller vobba på ett bra sätt. 

– Att vara hemma och ta hand om sitt sjuka barn är en lagstadgad rättighet som vi har. Det ska man göra när man vill och när barnet behöver det. Det är det som ska styra. 

Socialförsäkring

Får min chef neka mig föräldraledighet?

Kan din chef eller arbetsgivare neka dig att vara föräldraledig? Svaret är i stort sett nej, men det finns vissa regler du bör förhålla dig.
Oscar Broström Publicerad 4 maj 2022, kl 06:56
Pappa bär barn på sina axlar utomhus.
Kan chefen neka föräldraledighet? I stort sett inte, men det finns saker att hålla koll på. Foto: Izabelle Nordfjell/TT

Rätten att vara ledig med ditt barn är lagstadgad. Alla har rätt att vara föräldralediga, oavsett anställningsform och hur länge du arbetat på din arbetsplats. Hur länge du kan vara föräldraledig och hur föräldrapenningen fungerar kan du läsa om nedan.

Som arbetstagare är du nästintill inte förpliktigad till någonting när det kommer till att vara föräldraledig. Lagen står för det mesta på din sida, gentemot arbetsgivaren, om det skulle uppstå frågetecken eller konflikt.

 Arbetsgivaren kan i princip inte neka föräldraledighet, säger Cecilia Arklid, förbundsjurist på Unionen.

Det enda du som förälder – eller blivande förälder – behöver göra är egentligen att meddela din arbetsgivare i någorlunda god tid att du ämnar vara ledig.

Samråd med chefen

Enligt lagen ska din ansökan och din planering av föräldraledighet ske i samråd med din arbetsgivare. Det innebär i praktiken att ni ska ha en dialog om när den ska börja och ungefär när den lär sluta.

Arbetsgivaren har dock väldigt lite att säga till om. Enligt lagen får inte en flytt av föräldraledigheten innebära något besvär för dig som anställd.

– Om det inte blir någon olägenhet för arbetstagaren kan man flytta föräldraledigheten, men om du har ett barn att ta hand om innebär det ju ofta en olägenhet om föräldraledigheten skulle flyttas. Så det är ett väldigt litet utrymme för arbetsgivaren, säger Cecilia Arklid.

Två månader innan

I föräldraledighetslagen står det att du ska ansöka om föräldraledighet senast två månader innan du tänker påbörja den, och om så inte kan ske ska du be om ledighet så snart som möjligt (enligt lagen). Det sistnämnda betyder i praktiken att arbetsgivaren inte kan neka dig föräldraledighet om du och din partner av något skäl som inte kunde förutses behöver byta vem som är hemma med barnet. Ett annat skäl till att man inte anmält föräldraledigheten innan kan vara att barnet föds för tidigt.

Mammaledighet

Mammaledighet är en särskild form av föräldraledighet, som gäller sju veckor innan och sju veckor efter förlossningen. I paragrafen om mammaledighet framgår att vid ledighet för att amma barnet behöver en arbetstagare inte i förväg anmäla föräldraledigheten.

Om ni är oense

Om din arbetsgivare nekar dig föräldraledighet står rätten, i de flesta fall, på din sida. De allra flesta vill såklart undvika konflikt, men om ni inte kan komma överens är ett första steg att kontakta ditt fackförbund för stöd och rådgivning. 

Din arbetsgivare kan bryta mot lagen om den försöker neka dig föräldraledighet, vilket kan innebära den blir skadeståndsskyldig. Som arbetstagare krävs det dock att du medvetet och med illvilja anmält föräldraledigheten för sent, för att störa arbetsgivarens verksamhet, för att du ska anses bryta mot anställningsavtalet och i förlängningen riskera din anställning.