Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

MS-sjuke Jimmy fick sparken – får 80 000 kronor

Jimmy Norfelt, 30, blev av med sin praktikplats efter att han vaccinerade sig. Nu har företaget gått med på en förlikning och kommer betala 80 000 kronor till Jimmy.
– Jag fick rätt på papperet, det känns riktigt skönt, säger han.
Oscar Broström Publicerad 5 oktober 2021, kl 14:37
Jimmy Norfelt.
Jimmys förra arbetsgivare har gått med på att betala 80 00 kronor till Jimmy. Foto: Katarina Hansson

Jimmy Norfelt berättar att han är lättad. Den senaste tiden, efter att han med Unionens hjälp stämde företaget, har varit påfrestande. Efter att ha pratat med Kollega, som var först med att berätta om det som hände Jimmy, har han gjort ytterligare ett tiotal intervjuer och telefonen har gått varm med vänner och bekanta som hört av sig.

Men nu kanske han kan börja lägga hela historien bakom sig. I dag blev det klart att företaget gått med på en förlikning och betalar ut de 80 000 kronor som Jimmy och Unionen begärt i diskrimineringsersättning.

– Det känns riktigt skönt. Det blir som ett avslut. Även om förlikningen inte innebär att de erkänner att de gjorde fel, utan bara att de vill få det överstökat, känns det som att jag fick rätt.

Chefen skeptisk till vaccin

Jimmy har diagnosen MS, och har dessutom varit utbränd. Under våren började han arbetsträna på ett motorföretag i södra Norrland, men den arbetsträningen fick ett hastigt avslut. När Jimmy valde att vaccinera sig mot covid-19, efter råd från sin vårdhavare, meddelade hans chef på företaget att han inte var välkommen tillbaka.

En av cheferna på företaget är motståndare till vaccinet, samt skeptisk till att det överhuvudtaget finns ett vaccin mot covid-19, vilket han var tydlig med när Kollega ringde upp honom.

– För det första är det inget vaccin. Påstår du att det är ett vaccin? På det här företaget har vi ingen som är vaccinerad, sa han då.

Enligt Unionens jurist Elisabet Ohlsson, som företrätt Jimmy, var företagets beteende diskriminering, eftersom MS-diagnosen begränsar Jimmys funktionsförmåga. Jimmy och Unionen stämde företaget på 80 000 kronor, en summa som företaget i och med förlikningen går med på att betala.

– Det är alltid bra när en tvist kan lösas frivilligt och här får ju Jimmy det belopp vi har stämt in för, så det måste ses som en bra uppgörelse. Det här visar också att man har nytta av att vara med i facket, säger Elisabet Ohlsson på Unionen.

Jimmy lyckades, efter avslutet på företaget, få en ny praktikplats där han nu arbetstränar. Han är glad för att telefonen nu kommer tystna lite, så att han kan lägga fokus på annat.

– Det kommer bli betydligt lugnare nu. Det känns skönt att inte behöva tänka på det mer. Nu kan jag blicka framåt och koncentrera mig på nuvarande arbetsplatsen, utan att bli påmind om den här incidenten hela tiden.

Arbetsrätt

37 miljoner till Unionens medlemmar

Drygt 37 miljoner kronor betalades ut till Unionens medlemmar 2023 efter rättsprocesser. Det som sticker ut i årets statistik är det ökande antalet konkurser.
Lina Björk Publicerad 1 mars 2024, kl 06:00
En ordförandeklubba ligger på ett bord
En Unionenmedlem som hamnar i tvist med sin arbetsgivare kan få rättslig hjälp att driva sitt ärende av förbundets jurister. Foto: Shutterstock

Under 2023 gick totalt 8 868 företag i konkurs, enligt myndigheten Tillväxtanalys. Alla branscher drabbades även om byggindustrin och finansbranschen var extra utsatta. Antalet är det högsta sedan 1998, vilket också märks i Unionens statistik. 

Malin Wulkan
Foto: Peter Knutsson

–  Vi har haft fler konkurser än vanligt. Det är ett tecken på dåliga tider, säger Unionens chefsjurist Malin Wulkan.

Under fjolåret avslutades 403 arbetsrättsliga ärenden, alltså tvister om exempelvis lön, uppsägningar och avsked, som ledde till att det betalades ut drygt 25 miljoner kronor i ersättning till förbundets medlemmar. Förbundets jurister hjälpte dessutom till i 156 försäkringsrättsärenden under 2023, alltså rättsprocesser om arbetsskador och arbetslöshetsersättning. Här fick medlemmarna 11,5 miljoner kronor i ersättning.

Båda summorna är betydligt lägre än 2022, men det beror på flera saker. Dels kom det in färre ärenden tidigare år och en rättsprocess kan lång tid, vilket skapar en eftersläpning i statistiken. 

Även medlemmar krävs på skadestånd

Varje år företräder Unionen också en handfull medlemmar som blir stämda av sin arbetsgivare och krävda på skadestånd. Ofta handlar det om påstådda brott mot lojalitetsplikten, att en medlem röjt en företagshemlighet eller struntat i en konkurrensklausul i sitt anställningsavtal och startat upp ett konkurrerande företag. Det kan bli dyrköpta erfarenheter. Förra året jämkades krav på cirka 38 miljoner kronor, det vill säga belopp som arbetsgivare framställt krav på men som inte kom att bli fastslagna.  

–  När det gäller företagshemligheter och lojalitetsplikt är summorna ofta höga. Men ofta lyckas vi hjälpa till så att det slutgiltiga beloppet som medlemmen behöver betala även i ärenden där brott bedöms vara begångna blir väsentligt lägre än det krav som arbetsgivare ställt från början. 

Om du som medlem anser att du fått bristfällig hjälp av Unionen, finns möjlighet att ta upp ett klagomål hos förbundsstyrelsen, ett så kallat ”besvärsärende”. Förra året hade 27 medlemmar anspråk på ekonomisk kompensation och 11 av dem fick sammanlagt 121 620 kronor i ersättning, där det bedömdes att förbundet hade brustit i handläggningen.