Hoppa till huvudinnehåll
Ledarskap

Så mycket tjänar chefen i ditt län

Fyra av tio chefer får någon form av bonus och tre av tio har bilförmån. Kvinnliga chefer har i genomsnitt högre utbildning men tjänar mindre än sina manliga chefskollegor. Det visar en rapport från Ledarna.
Gabriella Westberg Publicerad 23 februari 2016, kl 14:14
Colourbox
Efter standardavvägning visar Ledarnas rapport att kvinnliga chefer i genomsnitt tjänar 3 362 kronor mindre i månaden än sina manliga chefskollegor - trots högre utbildning. Colourbox

Organisationen Ledarna presenterar i dag chefslönestatistik för 2015, som bygger på uppgifter från 33 337 chefer på olika nivåer. Av landets 4,1 miljoner anställda uppskattar Ledarna antalet personer med chefsbefattning till cirka en halv miljon, eller var nionde anställd.

Den genomsnittlige chefen tjänar 44 250 kronor i månaden.  Högst löner har finansdirektörer och produktionsdirektörer, med medianlöner på 110 797 kronor i månaden och de sämst betalda cheferna finns bland köksföreståndare och butiksledare där medianlönerna ligger på knappt 30 000 kronor i månaden.

- En majoritet av Sveriges chefer tillhör inte den lilla krets som har höga ersättningar, bonusar och andra lyxförmåner, säger Ledarnas ordförande Annika Elias i en kommentar till rapporten.

Högst är chefslönerna i Stockholms län, följt av Uppsala och Västra Götaland. Sämst tjänar chefer på Gotland, i Västerbottens och Dalarnas län, enligt rapporten.

Ser man till faktiska löner är skillnaden mellan manliga och kvinnliga chefers löner inte jättestor – 500 kronor per månad. Men efter att en så kallad standardavvägning gjorts, där man tar hänsyn till faktorer som utbildning och position, är könsskillnaden betydligt större, nämligen 3 362 kronor i månaden.

Det är betydligt vanligare att chefen är en man. Men de kvinnliga chefer som ingått i studien har oftare en hög befattning, och drar därför upp medianlönen för kvinnliga chefer som grupp. Dessutom har de kvinnor som blir chefer generellt en högre utbildning än deras manliga chefskollegor – och ändå jämförelsevis lägre lön. Rapportförfattarna konstaterar därför att det lönar sig mer för män att skaffa sig en högre utbildning.

Det effektivaste sättet att höja sin lön som chef är att byta jobb. Under 2015 bytte nästan var fjärde chef jobb, varav 16 procent fick nya arbetsuppgifter hos samma arbetsgivare och åtta procent bytte arbetsgivare.

Chefer tjänar bäst i Stockholm

Medianlön för chefer i olika län, enligt Ledarnas chefsstatistik 2015: 

Stockholms län: 50 100 kr/mån

Uppsala lön: 44 800 kr/mån 

Västra Götalands län: 44 695 kr/mån

Skåne län: 44 600 kr/mån

Hallands län: 44 500 kr/mån

Örebro län: 43 120 kr/mån

Södermanlands län: 43 000 kr/mån

Östergötlands län: 43 000 kr/mån

Västmanlands län: 43 000 kr/mån

Kronobergs län: 42 825 kr/mån

Jönköpings län: 41 325 kr/mån

Gävleborgs län: 41 000 kr/mån

Norrbottens län: 41 000 kr/mån

Bleking län: 40 625 kr/mån

Värmlands län: 40 600 kr/mån

Jämtlands län: 40 500 kr/mån

Kalmar län: 40 000 kr/mån

Dalarnas län: 40 000 kr/mån

Västerbottens län: 40 000 kr/mån

Gotlands län: 38 749 kr/mån

Ledarna

Ledarskap

Därför mår unga chefer dåligt

Unga chefer upplever sin arbetsmiljö och psykiska hälsa som sämre än äldre chefer. Det visar ny forskning – som resulterat i en guide med tips för att stötta unga ledare.
Publicerad 11 oktober 2023, kl 10:42
Man hänger bredvid kvinna med tablet.
En ny guide med tips ska stötta unga chefer för till en bättre arbetsmiljö och psykisk hälsa. Bild: Colourbox

Många unga chefer går igenom ett stålbad i början av sina karriärer.

Susanne Tafvelin

– Prövningen i chefsrollen blir tuffare än för äldre, eftersom det sticker ut från normen att chefen är en äldre person med erfarenhet. Det gör att unga chefer ställer väldigt höga krav på sig själva och strävar efter att visa sig dugliga i en ”senior roll”, säger Susanne Tafvelin, projektledare för forskningsstudierna vid Umeå universitet och Karolinska institutet.

I forskningen ingår intervjuer med chefer i åldern 19-29 år. Forskarna har kartlagt samspelet mellan deras arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Resultaten visar att yngre chefer i högre grad än äldre chefskollegor uppger att de är mer stressade och utmattade. De upplever också chefsrollen som otydlig och mer känslomässigt krävande.

– Vi ser brister i arbetsmiljön som orsaker till den psykiska ohälsan. Många upplever till exempel att det är känslomässigt svårt med personalfrågor och att de saknar stöd i organisationen.

"Viktigt våga pröva, misslyckas och be om hjälp"

Forskningsprojektet har utmynnat i en guide med konkreta tips till unga chefer och till organisationer som vill förebygga ohälsa bland sina yngre chefer.

– Flera tips handlar om hur viktigt det är att ge unga chefer stöd. Det bästa är när det finns en närmaste chef eller HR-avdelning i närheten, så att det går snabbt och lätt att fråga om hjälp. Äldre chefer skulle också kunna vara mentorer och dela med sig av chefs- och livserfarenheter.

Andra åtgärder kan handla om att ha ordentliga introduktionsprogram för unga chefer, så att de successivt kommer in i sin roll. Och att skapa en trygg organisationskultur där det finns utrymme att våga pröva, misslyckas och be om hjälp.

I enkätundersökningen kom det fram dystra uppgifter om hur det är att vara ung chef. Men när forskare därefter intervjuade unga chefer förändrades bilden.

– Vi märkte att unga chefer har ett stort driv och en vilja att utvecklas. Jag hoppas att våra tips kan underlätta för unga chefer att använda sin potential.

Text: Kristina Karlberg

4 framgångsfaktorer

  • Ge kontinuerlig och konstruktiv feedback till mindre erfarna chefer.
  •  Gör chefsrollen så tydlig som möjlig: vilket ansvar och mandat som ingår och vilka förväntningar som finns.
  • Hjälp unga chefer att hitta en balans mellan att vilja framåt och att stanna upp och lära.
  •  Utforma stödsystem, till exempel mentorskap, till unga chefer.

Guiden finns att ladda ner på Umeå universitets hemsida.

 

Vad är din största utmaning som ung chef?

Jenny Felldin, 29, Head of transformation, Tietoevry.

Jenny Felldin

– Att inte springa på för fort, utan hinna reflektera innan jag tar mig an nya uppgifter. För mig handlar det om att hitta en bra balans. Uppgifterna får inte bli övermäktiga, samtidigt som jag vill utmanas och utvecklas. Med ökad självinsikt har jag lagt ett inplanerat avbrott efter varje arbetsdag då jag tränar eller gör någon annan aktivitet. Det hjälper mig att få distans till arbetet och lättare kunna avgöra vilka uppgifter som kan vänta.

 


Måns Sjögren, 28, it-chef, Gpa flowsystem.

Måns Sjögren

– Det är det klassiska dilemmat, att jag som ung chef i högre grad känner ett behov av att bevisa något och få respekt. Nu har jag arbetat på företaget i tio år och dem jag arbetar nära vet vad jag kan, då känns min roll mer naturlig.

Men när jag möter personal från andra avdelningar eller nya konsulter kan det vara svårare att få samma mottagande. Många förväntar sig att det ska vara en äldre person som är den beslutsfattande chefen.


Moa Crantz, 29, områdeschef, Manpower matchning.

Moa Crantz

– Bristen på erfarenhet. Jag hamnar ibland i situationer när jag snabbt måste hitta lösningar där och då. Det kan till exempel handla om personalfrågor. Då saknar jag åren med erfarenheter från liknande situationer.

För mig är det en trygghet att jag alltid kan ringa någon av mina chefskollegor om jag behöver råd. De har hjälpt mig in i chefsrollen. Jag hoppas att jag kommer att kunna stötta nya unga chefer på liknande sätt.