Hoppa till huvudinnehåll
Ledarskap

Så mycket tjänar chefen i ditt län

Fyra av tio chefer får någon form av bonus och tre av tio har bilförmån. Kvinnliga chefer har i genomsnitt högre utbildning men tjänar mindre än sina manliga chefskollegor. Det visar en rapport från Ledarna.
Gabriella Westberg Publicerad 23 februari 2016, kl 14:14
Colourbox
Efter standardavvägning visar Ledarnas rapport att kvinnliga chefer i genomsnitt tjänar 3 362 kronor mindre i månaden än sina manliga chefskollegor - trots högre utbildning. Colourbox

Organisationen Ledarna presenterar i dag chefslönestatistik för 2015, som bygger på uppgifter från 33 337 chefer på olika nivåer. Av landets 4,1 miljoner anställda uppskattar Ledarna antalet personer med chefsbefattning till cirka en halv miljon, eller var nionde anställd.

Den genomsnittlige chefen tjänar 44 250 kronor i månaden.  Högst löner har finansdirektörer och produktionsdirektörer, med medianlöner på 110 797 kronor i månaden och de sämst betalda cheferna finns bland köksföreståndare och butiksledare där medianlönerna ligger på knappt 30 000 kronor i månaden.

- En majoritet av Sveriges chefer tillhör inte den lilla krets som har höga ersättningar, bonusar och andra lyxförmåner, säger Ledarnas ordförande Annika Elias i en kommentar till rapporten.

Högst är chefslönerna i Stockholms län, följt av Uppsala och Västra Götaland. Sämst tjänar chefer på Gotland, i Västerbottens och Dalarnas län, enligt rapporten.

Ser man till faktiska löner är skillnaden mellan manliga och kvinnliga chefers löner inte jättestor – 500 kronor per månad. Men efter att en så kallad standardavvägning gjorts, där man tar hänsyn till faktorer som utbildning och position, är könsskillnaden betydligt större, nämligen 3 362 kronor i månaden.

Det är betydligt vanligare att chefen är en man. Men de kvinnliga chefer som ingått i studien har oftare en hög befattning, och drar därför upp medianlönen för kvinnliga chefer som grupp. Dessutom har de kvinnor som blir chefer generellt en högre utbildning än deras manliga chefskollegor – och ändå jämförelsevis lägre lön. Rapportförfattarna konstaterar därför att det lönar sig mer för män att skaffa sig en högre utbildning.

Det effektivaste sättet att höja sin lön som chef är att byta jobb. Under 2015 bytte nästan var fjärde chef jobb, varav 16 procent fick nya arbetsuppgifter hos samma arbetsgivare och åtta procent bytte arbetsgivare.

Chefer tjänar bäst i Stockholm

Medianlön för chefer i olika län, enligt Ledarnas chefsstatistik 2015: 

Stockholms län: 50 100 kr/mån

Uppsala lön: 44 800 kr/mån 

Västra Götalands län: 44 695 kr/mån

Skåne län: 44 600 kr/mån

Hallands län: 44 500 kr/mån

Örebro län: 43 120 kr/mån

Södermanlands län: 43 000 kr/mån

Östergötlands län: 43 000 kr/mån

Västmanlands län: 43 000 kr/mån

Kronobergs län: 42 825 kr/mån

Jönköpings län: 41 325 kr/mån

Gävleborgs län: 41 000 kr/mån

Norrbottens län: 41 000 kr/mån

Bleking län: 40 625 kr/mån

Värmlands län: 40 600 kr/mån

Jämtlands län: 40 500 kr/mån

Kalmar län: 40 000 kr/mån

Dalarnas län: 40 000 kr/mån

Västerbottens län: 40 000 kr/mån

Gotlands län: 38 749 kr/mån

Ledarna

Gabriella Westberg