Hoppa till huvudinnehåll
Ledarskap

Rätt taktik på nätet

Alla hänger på sociala medier. Även arbetsgivare. Tänk bara till innan du startar ett konto i företagets namn. Här kommer några tumregler för ett genomtänkt konto.
David Österberg Publicerad 28 februari 2018, kl 10:05
Shutterstock
Det är ingen bra idé att öppna ett konto i företagets namn om du inte har funderat på varför just ni ska finnas på sociala medier. Shutterstock

Man vill ju gärna hänga med i tiden. Vara på, modern, trendig, nytänkande och kanske rent av lite häftig. Så när alla företag twittrar, instagrammar, fejsbookar och har ett eget ställe på Linkedin är det lätt att ryckas med och själv öppna några konton i företagets namn.

Det är dock ingen bra idé, tycker Johan Åberg, digital specialist och vd på Nivide. Allra först bör man nämligen fundera på varför man vill finnas på sociala medier – och skaffa sig en genomtänkt plan för hur man ska agera där.

– Alltför många börjar med genomförandet, med att hoppa på den senaste trenden. Då finns risken att man inte utnyttjar möjligheterna. Man ska börja med att göra det grundläggande arbetet innan man startar sitt Facebook- eller Linkedinkonto. Och det gäller oavsett om det är ett stort eller ett litet företag, säger han.

En del i det grundläggande arbetet är att ta reda på var kunderna håller till.

– Det händer att företag kontaktar mig och vill ha en utbildning i exempelvis Linkedin. När jag frågar varför de vill finnas just där har de ofta inget bra svar. Men om ens kunder inte finns där bör man inte heller själv finnas där, säger Johan Åberg.

 Ett vanligt misstag är att ge en med­arbetare rollen att hantera de sociala medierna

Det gäller också att ta reda på vad kunderna vill läsa om på ens sociala plattform. Tiden då företag öste ur sig långa haranger om senaste bokslutet eller klyschor om den egna förträffligheten är förbi, menar Johan Åberg.

– Tidigare har företag knappt behövt bry sig om vad man skrivit om. I dag ser vi en maktförskjutning. Det är inte längre företagen som bestämmer, makten finns hos kunderna. Vad får ens budskap att sticka ut i konkurrens med tusentals andra? Hur går vi från reklam till inspiration, tips, intressanta videoklipp?

Måste alla företag finnas på sociala medier?

– Ja. En bra bit över 70 procent av befolkningen använder sociala medier. Enligt rapporten ”Svenskarna och internet” är antalet användare av sociala medier i Sverige störst i världen, sett till andel av befolkningen. Vi ser också en utveckling mot att både privat- och företags­kunder använder sig av sociala medier i köpprocessen. När någon väl tar kontakt med en leverantör har personen ofta kommit väldigt långt i denna process.

Trots att så många företag finns på sociala medier vet de flesta inte hur man kan använda sig av dem på bäst sätt. Därför är Johan Åbergs råd att skaffa professionell hjälp.

– Det är ett vanligt misstag att ett företag ger en med­arbetare rollen att hantera de sociala medierna, trots att personen egentligen inte har den kunskap som krävs. Det handlar ju om en egen kompetens, ett eget yrke.

När man väl vet syftet med sin närvaro i sociala medier, var kunderna finns och vad de vill läsa om, är det bara att börja fylla sina kanaler med intressant material.

Vad gäller tonaliteten, ska man vara försiktig med vad man skriver?

– Man ska hålla en väldigt professionell ton. Den kan vara lättsam, men man bör undvika känsliga frågor som exempelvis politik. I första hand ska man fokusera på att skapa värde för sina kunder. Man ska också fundera på om man ska aktivera sina anställda på sociala medier. Vi vet att individer skapar större engagemang än företag. Men i så fall bör man se till att ha en policy och utbilda sina medarbetare.

 

Tre personer som åkt på social däng

Markus Uvell var Sverige-chef för PR-byrån Kreab. Han åt middag med sverigedemokraten Linus Bylund och twittrade om det. Därefter fick han sluta.

PR-chefen Justine Sacco skulle flyga till ett land i Afrika och skrev på Twitter: ”Reser till Afrika. Hoppas att jag inte får aids. Skojade bara. Jag är vit!”  Sedan stängde hon av telefonen under den tio timmar långa flygresan. Under tiden rasade en Twitterstorm och när hon landade fick hon sparken.

En anställd på ett företag i Piteå fick sparken. Två av hans kollegor kommenterade det på hans Facebooksida och skrev bland annat: ”Jag hade stormat in till chefen och som Yngwie Malmsteen hade sagt: ’Unleash the fury’.” Då fick de också sparken. (Unionen stämde företaget i Arbetsdomstolen och efter förlikning fick männen 90 000 respektive 215 000 kronor.)

Tänkt på det här:

Några tumregler för hur du ska hantera kritik på sociala medier:

Svara snabbt.

Var personlig, men professionell.

Var saklig och ärlig.

Se kritik som en möjlighet att förbättra verksamheten.

Radera och polisanmäl kommentarer som innehåller hot och kränkningar.

Ledarskap

Fråga Mentorn: Hur återskapa teamets framtidstro?

Hur går man vidare efter en uppslitande omorganisation som skapat misstro och konflikter i gruppen. Chef & Karriärs mentor Charlotta Wikström har svaren.
Ola Rennstam Publicerad 16 februari 2024, kl 06:01
Chef står vid ett mötesbord där fyra medarbetare sitter.
Organisationen är i hamn. Nu ska ett nytt sätt att arbeta - med tuffare mål - implementeras. Hur ska chefen handskas med missnöjet efter alla uppsägningar och få teamet att känna framtidstro igen? Illustration: Dennis Eriksson

FRÅGA MENTORERNA

Chef & Karriär är Kollegas systertidning och vänder sig till dig som är chef och medlem i Unionen.

Har du en fråga om ledarskap till någon av våra mentorer i Chef & Karriär. Mejla [email protected]

FRÅGA: Företaget jag jobbar på har genomgått en omfattande omorganisation det senaste året. Avdelningar har slagits ihop och bemanningen har minskats med en tredjedel. Min avdelning har drabbats hårt och det har varit en uppslitande process både för de som tvingats sluta och för dem som blivit av med arbetsuppgifter och ansvar. Det har lett till sjukskrivningar och en hel del konflikter.

Nu är vi i hamn med omorganisationen, men såren finns kvar. Som chef ska jag implementera ett helt nytt sätt att arbeta – och nya tuffare mål - samtidigt som vi är färre och förtroendet för ledningen är svagt. Hur ska jag göra för att få med mig gruppen, hur ska jag prata kring det som varit och hur ska jag få alla att känna framtidstro igen?

SVAR: Välkommen till en tuff situation som många ledare i dagens snabbrörliga och konkurrensutsatta värld känner igen. Rätt genomförd kan din utmaning omvandlas till en möjlighet och starten på något nytt. Men det gäller för dig att ha tålamod och att arbeta strukturerat och nära din personal med tydliga mål så att de återfår förtroendet och den egna motivationen.  Så här kan man tänka:
 

NULÄGE. Samla ditt team och förklara syftet med neddragningen. Backa bandet och sätt beslutet i ett större perspektiv med ökad konkurrens och behov av högre effektivitet. Du måste vara ärlig och transparent med skälen bakom besluten. Visa på styrkor och svagheter i den gamla strukturen. 
Kom ihåg din arbetsgivarroll och stå bakom förslaget till nytt arbetssätt och var lojal, men samtidigt visa att även du tycker det är en jobbig situation.  Understryk att du förväntar dig att alla ställer upp och bidrar.
I den här fasen ställs ditt ledarskap verkligen på prov och du måste vara tydlig och agera kraftfullt och inte tillåta gnäll, samtidigt som du är empatisk och inlyssnande. Se till att det finns gott om tid för diskussioner och frågor och att alla kommer till tals. Även de som brukar vara tysta. Kan du inte besvara frågorna - be att få återkomma vid nästa tillfälle.

FRAMTID. Nästa fas innebär att identifiera din organisation med nya roller, ansvar och mål. Här förutsätter jag att du har någon idé om hur den ska se ut. Om inte - gör ett grovt förslag som du sen presenterar för teamet och be om input. Låt det gå lite tid emellan mötena. Lyssna in stämningar i korridoren och motverka gnäll genom att uppmana alla att vara konstruktiva. Förändringen kan medföra utvecklingsmöjligheter för dina medarbetare, fokusera lite extra på dem som är positiva eller i alla fall minst negativa. 
Ge varje medarbetare i uppgift att gå igenom sin nya roll och sina nya arbetsuppgifter. Be dem dokumentera de största utmaningarna och förslag på hur de kan lösas. Ställ alltså lite krav här. 

IMPLEMENTERING. Ha enskilda täta möten med var och en för att gå igenom den nya situationen och deras nya roller. Fokusera på deras prioriteringar och dina förväntningar.
Säkerställ att ni är överens om att tillsammans göra det bästa av situationen. Detta är en tidskrävande fas men helt nödvändig för att ni ska lägga en ny gemensam grund. Ingenting kan vara viktigare nu än att få med alla på tåget - så se till att du är tillgänglig.

SAMMANFATTNINGSVIS: Detta en gigantisk kommunikationsinsats och du kan aldrig kommunicera för mycket. Berätta om allt, stort som smått och ta tid att prata med medarbetarna. Motverka gnäll och uppmuntra framåtblick.

CHARLOTTA WIKSTRÖM

GÖR: Senior Advisor på Stardust Consulting.

ÅLDER: 65.

KARRIÄR: Civilekonom DIHR, 15 år inom SAS-koncernen. Har jobbat på Telia, Com Hem och Stockholmsbörsen, samt som HR-direktör på Eniro