Hoppa till huvudinnehåll
Ledarskap

Fråga mentorn: Klämd mellan ledning och medarbetare

Hur ska man tänka som chef när man känner sig pressad av kraven från både medarbetare och ledning? Det undrar en chef som försöker vara båda grupperna till lags. Det svarar Securitas tidigare vd Joachim Källsholm, en av Chef & Karriärs mentorer, på.
Ola Rennstam Publicerad 18 maj 2022, kl 10:51
En liten manlig chef kläms mellan två stora hockeyspelare
Som mellanchef är det lätt att bli klämd mellan kraven från medarbetare och ledning. Illustration: Dennis Eriksson

FRÅGA MENTORERNA

Chef & Karriär är Kollegas systertidning och vänder sig till dig som är chef och medlem i Unionen.

Har du en fråga om ledarskap till någon av våra mentorer i Chef & Karriär. Mejla [email protected]

FRÅGA: Jag är mellanchef i en större koncern och leder ett team på 15 personer. Under mina år som chef har vi alltid levererat goda resultat och haft en bra dialog inom gruppen, om stort som smått. Men på senare tid har jag känt mig allt mer pressad mellan kraven uppifrån och min personal.

Mina nya chefer har börjat kontrollera och detaljstyra vår verksamhet och vill att vi ska börja arbeta på ett annat sätt. Gruppen anser att vårt nuvarande sätt är optimalt och tilliten till företagsledningen är låg – vilket nu börjat påverka resultaten. Jag är på gruppens sida i den här frågan, men vill samtidigt förstås inte stöta mig med mina nya chefer.

Det är min uppgift att skapa förståelse för ledningens beslut, men jag vill också visa medarbetarna att jag lyssnar och vill förbättra arbetsglädjen. Hur kan jag agera?

SVAR: Tyvärr är det du beskriver intet nytt under solen. Att vara mellanchef är nog ett av de svåraste jobben, då det precis som i ditt fall handlar om att man blir klämd från flera håll.

Dilemmat blir värre i företag där cheferna ovanför inte har tillräckligt stor insikt i verksamheten, utan förlitar sig totalt på Excelsnurror och isoleras allt mer från medarbetarna.

När medarbetare och ledning lever med två helt olika kartor av verkligheten minskar tilliten. Och tyvärr blir det oftast just mellanchefen som får vara både budbärare och medlare, vilket kräver oerhört mycket av en som person.

Vikten av kommunikation kan inte nog understrykas. Det är viktigt att du kommunicerar med dina chefer utan att vara rädd för att stöta dig med dem. Om du inte kan föra fram dina synpunkter och stå rakryggad för dem kanske rollen inte passar dig, eller så är ledarskapsstrukturen föråldrad.

1A är att du visar ledaregenskaper i din grupp och löser problemen uppåt och inte tar dem med teamet. Föreslå en gemensam målstyrning som både din grupp och ledningen köper, där ni tar fram mål för medarbetarna eller gruppen. Det blir en process som du tar det operationella ansvaret för och samtidigt ger de chefer som börjat detaljstyra verksamheten möjlighet att kunna kontrollera om du förmedlar budskapet på ett sätt som de anställda förstår.

Mellanchefer har en oerhört viktig roll att leda, motivera och stötta underordnade medarbetare, som i platta organisationer är en av de viktigaste funktionerna inom olika företag. Så sträck på dig och driv åsikter som leder företaget framåt. Och när du avancerar uppåt – glöm inte hur du kände dig tidigare!

Joachim Källsholm

GÖR: Senior advisor på Securitas Sverige AB, tidigare mångårig vd på samma företag, numera konsult i eget bolag.

ÅLDER: 57 år.

KÄND FÖR: Opretentiös ledare för ett av Sveriges snabbast växande företag.

KARRIÄR: Inom Securitas Sverige AB sedan 1984, via Parkeringstjänst, inkassobolag och försäljning. Vice vd 2004–2010 och vd 2010–2020.

Läs fler frågor till Chef & Karriärs mentorer:

Ledarskap

Därför mår unga chefer dåligt

Unga chefer upplever sin arbetsmiljö och psykiska hälsa som sämre än äldre chefer. Det visar ny forskning – som resulterat i en guide med tips för att stötta unga ledare.
Publicerad 11 oktober 2023, kl 10:42
Man hänger bredvid kvinna med tablet.
En ny guide med tips ska stötta unga chefer för till en bättre arbetsmiljö och psykisk hälsa. Bild: Colourbox

Många unga chefer går igenom ett stålbad i början av sina karriärer.

Susanne Tafvelin

– Prövningen i chefsrollen blir tuffare än för äldre, eftersom det sticker ut från normen att chefen är en äldre person med erfarenhet. Det gör att unga chefer ställer väldigt höga krav på sig själva och strävar efter att visa sig dugliga i en ”senior roll”, säger Susanne Tafvelin, projektledare för forskningsstudierna vid Umeå universitet och Karolinska institutet.

I forskningen ingår intervjuer med chefer i åldern 19-29 år. Forskarna har kartlagt samspelet mellan deras arbetsmiljö, hälsa och ledarskap. Resultaten visar att yngre chefer i högre grad än äldre chefskollegor uppger att de är mer stressade och utmattade. De upplever också chefsrollen som otydlig och mer känslomässigt krävande.

– Vi ser brister i arbetsmiljön som orsaker till den psykiska ohälsan. Många upplever till exempel att det är känslomässigt svårt med personalfrågor och att de saknar stöd i organisationen.

"Viktigt våga pröva, misslyckas och be om hjälp"

Forskningsprojektet har utmynnat i en guide med konkreta tips till unga chefer och till organisationer som vill förebygga ohälsa bland sina yngre chefer.

– Flera tips handlar om hur viktigt det är att ge unga chefer stöd. Det bästa är när det finns en närmaste chef eller HR-avdelning i närheten, så att det går snabbt och lätt att fråga om hjälp. Äldre chefer skulle också kunna vara mentorer och dela med sig av chefs- och livserfarenheter.

Andra åtgärder kan handla om att ha ordentliga introduktionsprogram för unga chefer, så att de successivt kommer in i sin roll. Och att skapa en trygg organisationskultur där det finns utrymme att våga pröva, misslyckas och be om hjälp.

I enkätundersökningen kom det fram dystra uppgifter om hur det är att vara ung chef. Men när forskare därefter intervjuade unga chefer förändrades bilden.

– Vi märkte att unga chefer har ett stort driv och en vilja att utvecklas. Jag hoppas att våra tips kan underlätta för unga chefer att använda sin potential.

Text: Kristina Karlberg

4 framgångsfaktorer

  • Ge kontinuerlig och konstruktiv feedback till mindre erfarna chefer.
  •  Gör chefsrollen så tydlig som möjlig: vilket ansvar och mandat som ingår och vilka förväntningar som finns.
  • Hjälp unga chefer att hitta en balans mellan att vilja framåt och att stanna upp och lära.
  •  Utforma stödsystem, till exempel mentorskap, till unga chefer.

Guiden finns att ladda ner på Umeå universitets hemsida.

 

Vad är din största utmaning som ung chef?

Jenny Felldin, 29, Head of transformation, Tietoevry.

Jenny Felldin

– Att inte springa på för fort, utan hinna reflektera innan jag tar mig an nya uppgifter. För mig handlar det om att hitta en bra balans. Uppgifterna får inte bli övermäktiga, samtidigt som jag vill utmanas och utvecklas. Med ökad självinsikt har jag lagt ett inplanerat avbrott efter varje arbetsdag då jag tränar eller gör någon annan aktivitet. Det hjälper mig att få distans till arbetet och lättare kunna avgöra vilka uppgifter som kan vänta.

 


Måns Sjögren, 28, it-chef, Gpa flowsystem.

Måns Sjögren

– Det är det klassiska dilemmat, att jag som ung chef i högre grad känner ett behov av att bevisa något och få respekt. Nu har jag arbetat på företaget i tio år och dem jag arbetar nära vet vad jag kan, då känns min roll mer naturlig.

Men när jag möter personal från andra avdelningar eller nya konsulter kan det vara svårare att få samma mottagande. Många förväntar sig att det ska vara en äldre person som är den beslutsfattande chefen.


Moa Crantz, 29, områdeschef, Manpower matchning.

Moa Crantz

– Bristen på erfarenhet. Jag hamnar ibland i situationer när jag snabbt måste hitta lösningar där och då. Det kan till exempel handla om personalfrågor. Då saknar jag åren med erfarenheter från liknande situationer.

För mig är det en trygghet att jag alltid kan ringa någon av mina chefskollegor om jag behöver råd. De har hjälpt mig in i chefsrollen. Jag hoppas att jag kommer att kunna stötta nya unga chefer på liknande sätt.