Hoppa till huvudinnehåll
Ledarskap

Fråga mentorn: Klämd mellan ledning och medarbetare

Hur ska man tänka som chef när man känner sig pressad av kraven från både medarbetare och ledning? Det undrar en chef som försöker vara båda grupperna till lags. Det svarar Securitas tidigare vd Joachim Källsholm, en av Chef & Karriärs mentorer, på.
Ola Rennstam Publicerad 18 maj 2022, kl 10:51
En liten manlig chef kläms mellan två stora hockeyspelare
Som mellanchef är det lätt att bli klämd mellan kraven från medarbetare och ledning. Illustration: Dennis Eriksson

FRÅGA MENTORERNA

Chef & Karriär är Kollegas systertidning och vänder sig till dig som är chef och medlem i Unionen.

Har du en fråga om ledarskap till någon av våra mentorer i Chef & Karriär. Mejla [email protected]

FRÅGA: Jag är mellanchef i en större koncern och leder ett team på 15 personer. Under mina år som chef har vi alltid levererat goda resultat och haft en bra dialog inom gruppen, om stort som smått. Men på senare tid har jag känt mig allt mer pressad mellan kraven uppifrån och min personal.

Mina nya chefer har börjat kontrollera och detaljstyra vår verksamhet och vill att vi ska börja arbeta på ett annat sätt. Gruppen anser att vårt nuvarande sätt är optimalt och tilliten till företagsledningen är låg – vilket nu börjat påverka resultaten. Jag är på gruppens sida i den här frågan, men vill samtidigt förstås inte stöta mig med mina nya chefer.

Det är min uppgift att skapa förståelse för ledningens beslut, men jag vill också visa medarbetarna att jag lyssnar och vill förbättra arbetsglädjen. Hur kan jag agera?

SVAR: Tyvärr är det du beskriver intet nytt under solen. Att vara mellanchef är nog ett av de svåraste jobben, då det precis som i ditt fall handlar om att man blir klämd från flera håll.

Dilemmat blir värre i företag där cheferna ovanför inte har tillräckligt stor insikt i verksamheten, utan förlitar sig totalt på Excelsnurror och isoleras allt mer från medarbetarna.

När medarbetare och ledning lever med två helt olika kartor av verkligheten minskar tilliten. Och tyvärr blir det oftast just mellanchefen som får vara både budbärare och medlare, vilket kräver oerhört mycket av en som person.

Vikten av kommunikation kan inte nog understrykas. Det är viktigt att du kommunicerar med dina chefer utan att vara rädd för att stöta dig med dem. Om du inte kan föra fram dina synpunkter och stå rakryggad för dem kanske rollen inte passar dig, eller så är ledarskapsstrukturen föråldrad.

1A är att du visar ledaregenskaper i din grupp och löser problemen uppåt och inte tar dem med teamet. Föreslå en gemensam målstyrning som både din grupp och ledningen köper, där ni tar fram mål för medarbetarna eller gruppen. Det blir en process som du tar det operationella ansvaret för och samtidigt ger de chefer som börjat detaljstyra verksamheten möjlighet att kunna kontrollera om du förmedlar budskapet på ett sätt som de anställda förstår.

Mellanchefer har en oerhört viktig roll att leda, motivera och stötta underordnade medarbetare, som i platta organisationer är en av de viktigaste funktionerna inom olika företag. Så sträck på dig och driv åsikter som leder företaget framåt. Och när du avancerar uppåt – glöm inte hur du kände dig tidigare!

Joachim Källsholm

GÖR: Senior advisor på Securitas Sverige AB, tidigare mångårig vd på samma företag, numera konsult i eget bolag.

ÅLDER: 57 år.

KÄND FÖR: Opretentiös ledare för ett av Sveriges snabbast växande företag.

KARRIÄR: Inom Securitas Sverige AB sedan 1984, via Parkeringstjänst, inkassobolag och försäljning. Vice vd 2004–2010 och vd 2010–2020.

Läs fler frågor till Chef & Karriärs mentorer:

Ledarskap

Så blir du en stjärna på medarbetarsamtalet

Regelbundna samtal med dina medarbetare är ett ypperligt tillfälle att utveckla både dem och organisationen. Här är tipsen som gör dig till en stjärna på medarbetarsamtal. 
Anita Täpp Publicerad 20 mars 2023, kl 06:00
Tecknad illustration. Två personer vid ett kontorsbord har ett samtal.
Förberedelse, tillit och självskattning. Här är 7 tips som gör att du kan maxa ditt medarbetarsamtal. Illustration: Colourbox.

Kom väl förberedd

Ett medarbetarsamtal bör vara både bakåt- och framåtblickande. Förberedelse är A och O för ett givande samtal. Fundera igenom vilka resultat medarbetaren har åstadkommit och vilka mål som har uppfyllts. Reflektera även över vilka beteenden du vill förstärka, korrigera och ge feedback på. Genom att ha förståelse för verksamhetens mål kan ni tillsammans sätta relevanta målsättningar för kommande år.

Stäm av med kollegorna

Diskutera gärna med chefskollegor hur ni definierar en god prestation så att du kan hålla dig så objektiv som möjligt. Vad innebär en prestation över förväntan och vilka kriterier ska vara uppfyllda? Med input från kollegor ökar chansen till en rättvis bedömning i organisationen

Be om en självskattning

Grunden för en god dialog är att vara lyhörd. Be medarbetaren att själv reflektera över sin prestation och måluppfyllelse under det gångna året. Kanske har du missat någon viktig leverans eller aspekt av arbetet. Det ger er även en möjlighet att synka förväntningar.

Var tydlig med syftet med medarbetarsamtalet

Börja gärna med att tydligt förklara mötets syfte. Se till att ni håller er till agendan och parkerar de frågor som hör hemma i andra sammanhang.

Bygg tillit

Ett medarbetarsamtal är mycket mer än en utvärdering. Som chef bör du inge trygghet och visa nyfikenhet. Var transparent med det du ser, men visa tydligt att din uppgift är att vägleda, coacha och undanröja hinder för utveckling och god prestation. Be om feedback från medarbetaren på ert samarbete och vad du kan göra mer av för att på bästa sätt stötta hen i sin utveckling.

Fokusera på dialogen - inte strukturen

Mallar och processer i all ära, men fokusera inte på checklistan utan på att ni får en ärlig och konstruktiv dialog. Anpassa fokuset efter den individ du har framför dig och var lyhörd inför vad som är viktigt för just den här medarbetaren och er relation.

No-no

Prata inte om andra medarbetare eller jämför prestation och resultat. Denna dialog handlar om medarbetaren du har framför dig.

Källa: Sofia Campos, Senior HR Consultant and Partners Nordic