Hoppa till huvudinnehåll
Ledarskap

Fråga mentorn: Jag är urless på att vara chef!

Den positiva känslan med att som chef ta sig an utmaningar och se medarbetarna utvecklas har försvunnit. Psykologen Alexandra Thomas, en av Chef & Karriärs mentorer, tipsar om hur man får tillbaka geisten som ledare.
Publicerad 15 september 2021, kl 15:38
Trött på att vara chef? Illustration: Dennis Eriksson

FRÅGA: Jag har varit chef i 15 år och varit med om åtskilliga med- och motgångar. Men oavsett vilken arbetsplats jag varit på har jag alltid tyckt om att se mina medarbetare utvecklas och älskat utmaningar, både vad gäller försäljningsresultat och medarbetare.

Men sedan en längre tid – redan före pandemin – har den positiva känslan helt försvunnit. Jag är helt enkelt urless på att vara chef. De senaste månaderna har jag varit lättirriterad och dragit mig för att ta itu med personalärenden, vilket inte är likt mig. I grund och botten vill jag vara chef och tror mig vara en bra ledare. Hur ska jag tänka och agera för att komma ur den här dippen? Jag behöver en nytändning.

SVAR: Chefskapet kräver en balansakt mellan strategiska och operativa perspektiv och det kan vara utmanande i perioder -även när det inte är en pandemi. De stressreaktioner som det senaste året medfört kan förstärka upplevelsen av att man som ledare blir en soptunna för oro och ångest.

Din beskrivning av frustration, irritation och tillbakadragande får mig att tänka på empatitrötthet. Det kan uppstå när man som chef under längre tid tillgodosett alla andras behov utom sina egna.

Du skriver att du vill vara chef och snabbt ta dig vidare. Empatitrötthet är något som kan komma smygande. Kanske har du under dina 15 år som chef anpassat dig mer än du har trott, eller legat på en ständigt lite för hög arbetsbelastning.

Oavsett anledning är mitt råd att inte stressa dig ur den här perioden, eftersom den kan bära viktig information om dig som person och chef. Försök i stället att bejaka dina upplevelser och reflektera över vad det är som skaver och varför.

Att ta en paus och minska belastningen kan bygga resilience, det vill säga förmågan att hantera svåra situationer med uthållighet och motståndskraft. Reflektera över vad du uppskattar med att vara chef och väg det mot den praktiska och psykiska insats det kräver.

Chefer blir ibland måltavla för missnöje som inte har något med ledaren själv att göra. Hur hanterar du det? Känns det fortfarande meningsfullt och finns det hälsosamma gränser mellan dig och dina medarbetare?

Ytterligare ett perspektiv kan vara att tänka att du faktiskt inte måste vara chef. Om du ändå verkligen vill, hur kan du vara i den rollen på ett sätt som fungerar långsiktigt? Du tycker om att se dina medarbetare utvecklas och växa. Men utvecklas även du eller ger du bara av dig själv?

Läs fler frågor till Chef & Karriärs mentorer:

Hur hantera medarbetare som underpresterar?

Ska föräldrar få förtur till semester?

Alexandra Thomas

ALEXANDRA THOMAS

GÖR: Psykolog, författare och specialist i organisationspsykologi på Move Management AB. Inspirationsföreläsare och skribent.

ÅLDER: 43 år.

KARRIÄR: Facilitator, partner, mentor och regionchef. Har tidigare jobbat som skolpsykolog och på BUP.

Ledarskap

Fråga Mentorn: Hur återskapa teamets framtidstro?

Hur går man vidare efter en uppslitande omorganisation som skapat misstro och konflikter i gruppen. Chef & Karriärs mentor Charlotta Wikström har svaren.
Ola Rennstam Publicerad 16 februari 2024, kl 06:01
Chef står vid ett mötesbord där fyra medarbetare sitter.
Organisationen är i hamn. Nu ska ett nytt sätt att arbeta - med tuffare mål - implementeras. Hur ska chefen handskas med missnöjet efter alla uppsägningar och få teamet att känna framtidstro igen? Illustration: Dennis Eriksson

FRÅGA MENTORERNA

Chef & Karriär är Kollegas systertidning och vänder sig till dig som är chef och medlem i Unionen.

Har du en fråga om ledarskap till någon av våra mentorer i Chef & Karriär. Mejla [email protected]

FRÅGA: Företaget jag jobbar på har genomgått en omfattande omorganisation det senaste året. Avdelningar har slagits ihop och bemanningen har minskats med en tredjedel. Min avdelning har drabbats hårt och det har varit en uppslitande process både för de som tvingats sluta och för dem som blivit av med arbetsuppgifter och ansvar. Det har lett till sjukskrivningar och en hel del konflikter.

Nu är vi i hamn med omorganisationen, men såren finns kvar. Som chef ska jag implementera ett helt nytt sätt att arbeta – och nya tuffare mål - samtidigt som vi är färre och förtroendet för ledningen är svagt. Hur ska jag göra för att få med mig gruppen, hur ska jag prata kring det som varit och hur ska jag få alla att känna framtidstro igen?

SVAR: Välkommen till en tuff situation som många ledare i dagens snabbrörliga och konkurrensutsatta värld känner igen. Rätt genomförd kan din utmaning omvandlas till en möjlighet och starten på något nytt. Men det gäller för dig att ha tålamod och att arbeta strukturerat och nära din personal med tydliga mål så att de återfår förtroendet och den egna motivationen.  Så här kan man tänka:
 

NULÄGE. Samla ditt team och förklara syftet med neddragningen. Backa bandet och sätt beslutet i ett större perspektiv med ökad konkurrens och behov av högre effektivitet. Du måste vara ärlig och transparent med skälen bakom besluten. Visa på styrkor och svagheter i den gamla strukturen. 
Kom ihåg din arbetsgivarroll och stå bakom förslaget till nytt arbetssätt och var lojal, men samtidigt visa att även du tycker det är en jobbig situation.  Understryk att du förväntar dig att alla ställer upp och bidrar.
I den här fasen ställs ditt ledarskap verkligen på prov och du måste vara tydlig och agera kraftfullt och inte tillåta gnäll, samtidigt som du är empatisk och inlyssnande. Se till att det finns gott om tid för diskussioner och frågor och att alla kommer till tals. Även de som brukar vara tysta. Kan du inte besvara frågorna - be att få återkomma vid nästa tillfälle.

FRAMTID. Nästa fas innebär att identifiera din organisation med nya roller, ansvar och mål. Här förutsätter jag att du har någon idé om hur den ska se ut. Om inte - gör ett grovt förslag som du sen presenterar för teamet och be om input. Låt det gå lite tid emellan mötena. Lyssna in stämningar i korridoren och motverka gnäll genom att uppmana alla att vara konstruktiva. Förändringen kan medföra utvecklingsmöjligheter för dina medarbetare, fokusera lite extra på dem som är positiva eller i alla fall minst negativa. 
Ge varje medarbetare i uppgift att gå igenom sin nya roll och sina nya arbetsuppgifter. Be dem dokumentera de största utmaningarna och förslag på hur de kan lösas. Ställ alltså lite krav här. 

IMPLEMENTERING. Ha enskilda täta möten med var och en för att gå igenom den nya situationen och deras nya roller. Fokusera på deras prioriteringar och dina förväntningar.
Säkerställ att ni är överens om att tillsammans göra det bästa av situationen. Detta är en tidskrävande fas men helt nödvändig för att ni ska lägga en ny gemensam grund. Ingenting kan vara viktigare nu än att få med alla på tåget - så se till att du är tillgänglig.

SAMMANFATTNINGSVIS: Detta en gigantisk kommunikationsinsats och du kan aldrig kommunicera för mycket. Berätta om allt, stort som smått och ta tid att prata med medarbetarna. Motverka gnäll och uppmuntra framåtblick.

CHARLOTTA WIKSTRÖM

GÖR: Senior Advisor på Stardust Consulting.

ÅLDER: 65.

KARRIÄR: Civilekonom DIHR, 15 år inom SAS-koncernen. Har jobbat på Telia, Com Hem och Stockholmsbörsen, samt som HR-direktör på Eniro