Hoppa till huvudinnehåll
Ledarskap

7 viktiga läxor för chefen

Under våren 2016 skakades såväl Kommunal som Karolinska och Swedbank av skandaler där höga chefer tvingades avgå under mer eller mindre förödmjukande omständigheter. Den typen av händelser kan få det att verka otäckt att ta ett tungt chefsansvar. Men ta det lugnt, här är sju viktiga läxor för dig som vill bli en säker ledare.
Gabriella Westberg Publicerad 17 februari 2016, kl 15:35
Tomas Oneborg/Jonas Ekströmer/Anders Ahlgren (TT)
Tre toppchefer som hamnat i blåsväder under 2016. Kommunals förre kassör och tredje vice ordförande, Anders Bergström, tv; förre rektorn för Karolinska Institutet, Anders Hamsten, mitten; Swedbanks förre vd Michael Wolf, till höger. Tomas Oneborg/Jonas Ekströmer/Anders Ahlgren (TT)

Enligt psykologen och författaren Fred Kiel, som har studerat relationen mellan hederlighet (integrity) i ledarskapet och bolagens avkastning, påverkas verksamheten en hel del när det uppstår misstro mot chefen. Vare sig det blir publika stormar, som i fallen ovan, eller inte.

Företag vars vd:ar har en stabil moralisk kompass (high integrity) hade i genomsnitt en avkastning på 9,4 procent jämfört med 1,9 procents avkastning i bolag med mer moraliskt svajig ledning. Dessutom var medarbetarnas engagemang i bolaget 26 procent högre när de leddes av en vd som upplevdes reko. Kiels studier har publicerats av Harvard Business Review Press.

Fred Kiel beskriver dessa moraliskt stabila toppchefer som mer ödmjuka, med mindre bekräftelsebehov och större fokus på annat än sin egen framgång. ”Det ironiska är att de ledare som inte fokuserade på sin egen framgång tenderade att ha såväl större framgång som högre löner än sina mer narcissistiska chefskollegor”, förklarar han för affärstidningen Forbes. Detsamma gäller alltså organisationerna de leder.

Fred Kiel listar 7 typiska chefsfällor, som förr eller senare kan förväntas leda till dyrbara feltramp om de lämnas ohanterade:

 1. Personlighetskult. Att vara chef är ett komplext uppdrag med mycket ansvar. Det är lätt att låta sig svepas med av det stora ansvaret och tro att verksamheten helt och hållet handlar om en själv. Man glömmer att chefsrollen faktiskt i första hand handlar om att serva andra, att ge sina medarbetare förutsättningar att göra sitt jobb på bästa sätt. För det är ju medarbetarna som står för verksamheten. Fred Kiel varnar särskilt för att tänka ”det är jag som är chef, här är det mitt sätt som är det enda rätta”.
  Gör så här i stället: Öppna inte bara för olika förslag och kritiska synpunkter från medarbetarna – se aktivt till att få det!

 2. Skyll på andra. Att vara beslutsfattare innebär att ta på sig ansvar för de beslut som fattas. Och precis som politiskt ledarskap bygger på förtroende, gäller detsamma i företag och andra organisationer.  För att medarbetarna ska göra sitt bästa under ditt ledarskap måste du vinna deras förtroende. Det gör du inte genom att skylla misstag på andra – även om det rent faktiskt skulle vara en anställd som gjort fel. Ansvaret är ditt, som chef.
  Gör så här i stället: Stå upp för dina medarbetare, i vått och torrt. Ta ansvaret på dig själv, men dela med dig av beröm och bekräftelse.

 3. Reflektera! Många chefer anser sig ”kunna ta människor” och snabbt identifiera andras styrkor och svagheter. Det är absolut bra egenskaper för att leda andra. Men än viktigare är att kunna se sina egna styrkor och svagheter. Att utveckla självinsikt är dock inget man gör vid ett enskilt terapitillfälle, det är snarare en ständigt pågående process.
  Fred Kiel varnar chefer för att bara se styrkor hos vissa favoriserade medarbetare som bekräftar det egna egot - och bara svagheter hos andra. Varför? Det gör dig blind!
  Gör så här i stället: Ta varje tillfälle att lära dig mer om dig själv. Studera hur du reagerar och försök känna tacksamhet inför den som utmanar dina förutfattade meningar och ruckar din självbild. Hen gör dig en tjänst.

 4. Kommunicera. Det är mycket värt att kunna kommunicera effektivt, särskilt om man är den som ska leda en grupp genom olika utmaningar och förändringar. En vanlig fälla är, enligt Fred Kiel, att blanda ihop kommunikation och information. Det är inte samma sak.
  En annan fälla är att leva efter devisen ”hälsan tiger still” och hålla inne med feedback, vilket lämnar medarbetarna i ovisshet om deras ansträngningar uppskattas eller inte.
  Gör så här i stället: Ta dig tid att lyssna på dina medarbetare. Visa förtroende för dina medarbetares kompetens, tro på att var och en kan sitta inne med lösningen på vilket-som-helst problem. Och lär dig att ge – och ta - konstruktiv feedback. Det vinner alla på.

 5. Våga fatta jobbiga beslut. Ibland måste chefer ta samtal som kan tänkas leda till en konflikt eller en känslosam reaktion från medarbetarna. Det är normalt. Stoppa inte huvudet i sanden och hoppas att det jobbiga ska blåsa över av sig självt. Det gör det väldigt sällan. Att bry sig om sina medarbetare är bra, men ibland krävs att chefen håller huvudet kallt och gör det som måste göras. Det hjälper ingen att du som chef underlåter att ta eller kommunicera vissa beslut på grund av din konflikträdsla eller ömmande medkänsla.
  Gör så här i stället: Var tydlig och öppen med vad, hur och varför du tar ett beslut som kan tänkas uppröra. Håll fast vid det. Stå för det. Det är att ta ansvar.

 6. Planera och prioritera. Spring inte runt och släck småbränder dagarna i ända. Delegera det. Chefens ansvar är att hålla överblick och att ge resurser till de som kan hantera småbränderna innan de blir stora eldar – medarbetarna. En typisk chefsfälla är att lägga fokus på det som ligger närmast och irriterar, och då missa den större bilden.
  Gör så här i stället: Zooma ut. Vart är ni på väg?

 7. Micromanagement. Det här är en fälla som är särskilt vanlig bland nya, ovana chefer, enligt Fred Kiel. Men chefen ska inte göra medarbetarnas jobb. Ledarskapet är ett nog så viktigt uppdrag, låt det ta den tid och det fokus det är värt.
  Gör så här i stället: Delegera. Ge medarbetarna förtroende och utrymme att göra det de är anställda för att göra.  Som chef har du ett annat uppdrag. Vem ska annars göra ditt jobb?

Gör så här (kortversionen):

 1. Skapa ingen personlighetskult.
 2. Skyll inte på andra.
 3. Reflektera!
 4. Kommunicera.
 5. Stå för dina beslut!
 6. Zooma ut!
 7. Gör ditt jobb - inte medarbetarnas.
Gabriella Westberg