Hoppa till huvudinnehåll
Fackligt

Flera fördelar med särskild fackklubb för chefer

Även chefer kan behöva ha ett eget fackligt stöd på jobbet. Men Unionens chefsklubbar är få. Ett undantag är Systembolaget, som har ett 20-tal chefsektioner.
Anita Täpp Publicerad 15 november 2021, kl 16:29
Lisa Wikstrand
Butikschefer i chefssektionens styrelse: Fredrik Johansson i citybutiken i Helsingborg, Pradeep Holmqvist i Helsingborg/Råå och Janet Karlsson i Ängelholm. Lisa Wikstrand

Att vara butikschef på Systembolaget har sina särskilda utmaningar. Förutom att se till att bemanningen fungerar och att medarbetarna mår bra, kan det också innebära att behöva ta itu med kunder som hotar personalen eller försöker stjäla från butiken. Viktigt är naturligtvis också att se till att arbetsgivaren är nöjd med ens arbete.

Att ha en chefsklubb har stora fördelar, tycker Pradeep Holmqvist, butikschef i Helsingborg och ordförande för regionens chefssektion – som det heter inom Systembolaget – med nio medlemmar.

Butikscheferna kan vara anonyma

Om man exempelvis som chef för en butik får problem som man kanske inte vill eller vågar ta upp med sin områdeschef, kan chefssektionen i stället för butikschefen ta upp problemet.

– Då behöver vi inte ens berätta vilken butikschef som mår dåligt utan kan i stället driva den frågan så att det blir bättre förutsättningar för alla butikschefer, säger han.

En annan sak som Pradeep Holmqvist är nöjd med när det gäller chefssektionen är att man har lyckats få till regelbundna möten med områdeschefen.

–Tidigare har det kunnat ifrågasättas om vi har haft tid med de här mötena. Men nu har vi lyckats skapa tid och resurser till det med hjälp av en beräkningsmodell på hur många timmar varje butik ska ha till det.

– Tack vare det kan vi nu föra en dialog om vilka utmaningar vi har och vilka resurser vi behöver på det lokala planet. Och i de här mötena kan vi också ta upp hur nöjda vi är och vilka mandat vi vill ha för att kunna bestämma själva i en del frågor. Det är viktigt för vår arbetsmiljö.

Sjukskrivningar till följd av ledarskapet

En av de gånger man haft störst nytta av den nya mötesstrukturen var för några år sedan då flera butikschefer blev sjukskrivna.

– Då handlade det om ledarskapet, om vilken dialog våra närmaste chefer haft med butikscheferna, om hur de behandlades och hur deras arbetsmiljö var, säger Pradeep Holmqvist.

– I grunden handlade det om för hög arbetsbelastning och då kunde vi tack vare den här dialogen skapa bättre förutsättningar för alla chefer. Och att vi på ett ärligt sätt kan diskutera sådana här problem och skapa förståelse är också viktigt för arbetsgivaren.

En annan fördel med chefssektionen är att man även kan lyfta frågor som berör alla butikschefer till Unionens riksklubb.

– Om högsta ledningen vill förändra något så kan områdescheferna ändå tolka det på olika vis och göra olika i regionerna. Genom riksklubben kan vi då ändå jämföra hur det fungerar och agera utifrån att det ska vara likadant i alla butiker, oavsett om det exempelvis handlar om en lönerevision eller om att göra riskbedömningar.

De olika rollerna kan vara förvirrande

Att som mellanchef, då man redan sitter på två stolar, även vara fackligt aktiv kan ibland skapa viss förvirring, både hos ledningen och hos honom själv, medger han.

För vems intresse ska han egentligen prioritera i ett skarpt läge?

– Därför brukar jag alltid inleda en förhandling med att klargöra att jag nu har den fackliga hatten på mig.

Systembolaget

  • Företaget har nästan 6 500 anställda.
  • Av dessa är runt 80 procent fackligt organiserade.
  • Cirka 3 500 anställda är med i Unionen.
  • Alla medlemmar företräds av Unionens riksklubb.
  • I varje landsdel finns också bland annat säljarsektioner och chefssektioner som företräder just dessa yrkesgrupper.
  • Inom Systembolaget finns runt 20 chefssektioner.
Fackligt

Nedstämd stämning på Spotify - facket får inte påverka

Sedan nedskärningarna i december har Unionens lokala fackklubb på Spotify haft bråda dagar. Förhandlingarna är avslutade och de flesta varslade har valt avgångsvederlag. Ett fåtal har omplacerats. Men i den fortsatta omorganisationen är inte facket inbjudna.
Elisabeth Brising Publicerad 24 januari 2024, kl 13:11
Fasadbild, Spotifys kontor i Stockholm.
Sedan nedskärningarna på Spotify i december är förhandlingarna avslutade och de flesta har valt avgångsvederlag. Stämningen är låg och i den fortsatta omorganisationen är inte facket inbjudna. Foto: Janerik Henriksson/TT.

De anställda på Spotify fick i december ett meddelande från vd:n om att företaget ska skära ned 17 procent av personalstyrkan. Det ska vara omkring 240 svenska medarbetare som fått sluta enligt en uppgift från Sveriges Ingenjörer. Musikföretaget har inte berättat utåt hur många medarbetare som drabbats.

Jonas Sundberg i Unionens lokala fack-klubb om nedskärningarna: 

– Det är såklart ett väldigt jobbigt besked precis vid slutet av året. Det är tråkigt att se så många kollegor som har lagt ned hårt arbete drabbas. Vi har sett att osäkerheten varit extra stor för kollegor i mer utsatta situationer, som de som har flyttat hit och ska förnya sitt uppehållstillstånd eller de som planerar att bli föräldrar, berättade han för Kollega före jul.  

Erbjudna omplacering 

Nu i januari har en stor majoritet av de som varslats accepterat avgångsvederlag, utom några få fackmedlemmar som ska erbjudas omplacering. Förhandlingarna med klubben kring nedskärningen är därmed avslutad enligt klubbordföranden: 

– De medlemmar som tackat nej till avgångsvederlaget har blivit erbjudna andra positioner. Tyvärr ledde det även till att Spotify valde att avsluta provanställningen för ytterligare en kollega, säger Jonas Sundberg.  

Hur är stämningen nu?

– Klart att det är lite nedstämd stämning. En del behöver fortfarande klaras ut, många delar av företaget ska organiseras om.  

Svårt att få information

Han upplever att det är svårt för Unionenklubben att få insyn i vad som sker när det gäller nedskärningarna som helhet. 

– Många har skött förhandlingen själva och vi i klubben har inte heller fått en lista av Spotify på alla berörda. 

Är ni i Unionen delaktiga i omorganisationen?

– Nej. 

Borde ni inte vara det utifrån lagen om medbestämmande, MBL?

– Vi vill gärna vara mer delaktiga, men i dagsläget ser Spotify omorganisationen från en internationell synvinkel och hävdar att de inte kan titta på organisationen i Sverige separat från resten av företaget.  

Kollega har sökt Spotify.

Facklig organisering på Spotify

¤ I januari 2023 meddelade Spotify att sex procent av personalen skulle sägas upp. Runt 100 personer fick lämna Spotify i Sverige. Då struntade företaget i att förhandla med Unionen. 

¤ I januari 2023 bildades också den första lokala Unionen-klubben på Spotify - Spotify Workers Unionen. 

¤ Under våren 2023 ville Unionen teckna kollektivavtal på företaget. Förhandlingar inleddes, men efter att Unionen stått utanför Spotifys kontor för att berätta om fördelarna med kollektivavtal svarade Spotify med att dela ut en flyer till sina anställda där de var emot ett fack-avtal. 
I juni drog sig företaget ur förhandlingarna.

¤ I december 2023 meddelade Spotify att personalen skärs ner med 17 procent, vilket ska motsvara 240 personer i Sverige enligt Sveriges ingenjörer. Den här gången fick Unionens klubb information om neddragningarna i förväg i enlighet med medbestämmandelagen, MBL. 

¤  Spotify har låtit anställda arbeta natt i strid med arbetstidslagen 2022. För det ska företaget betala en sanktionsavgift på 356 000 kronor enligt beslut av Arbetsmiljöverket. 

Företaget ansökte om dispens för nattarbete tidigt under 2023 men nekades av myndigheten. Spotify överklagade avslaget i förvaltningsdomstolen. 17 januari 2024 nekade även domstolen företagets överklagan om dispens. 

¤ Situationen på Spotify påminner om den fackliga konflikten på Klarna 2023. Oreglerat nattarbete förekom på Klarna tidigare. Klarna ålades en miljonavgift för detta av Arbetsmiljöverket, något som företaget överklagat till domstol. Målet är inte avgjort.

Arbetsmiljöverket gav i juni 2023 Klarna dispens att låta 800 anställda jobba natt från och med den 14 juni 2023 och ett år framåt enligt Finansliv.  Klarna tecknade i november 2023 kollektivavtal som reglerar arbetsvillkoren. 

¤ Spotify ligger även i domstolstvist med Integritetsskyddsmyndigheten, Imy. Det fallet handlar om en straffavgift på 58 miljoner kronor för hur företaget hanterat användarnas rätt att få tillgång till sina lagrade personuppgifter. Även i det fallet har företaget överklagat myndighetens beslut till förvaltningsrätten.