Hoppa till huvudinnehåll
Diskriminering

Överviktig tekniker sades upp

Mannens övervikt gjorde det svårt för honom att utföra sitt jobb som resande tekniker. Efter nästan 20 år på företaget sades han upp och nu stämmer Unionen företaget för diskriminering.
Lina Björk Publicerad 27 augusti 2020, kl 11:06
Pressmaster / Colourbox
Mannen jobbade som tekniker men med tiden fick han svårare att röra sig. Pressmaster / Colourbox

Mannen led av en funktionsnedsättning som var kopplad till hans vikt. Jobbet som tekniker var tungt och innebar mycket resande då reparationer av skurmaskiner skedde på plats hemma hos kunder. Under åren blev mannen mer och mer orörlig och bad därför om att omplaceras till företagets verkstad, vilket han också fick.

Här flöt arbetet på bra, men företaget ville ändå att han skulle fortsätta som resande tekniker och upprättade därför en rehabiliteringsplan, så att han kunde återgå till sitt gamla jobb. Enligt Unionens stämningsansökan innehöll dock rehabiliteringsplanen en hel del brister och man hade varken ändrat arbetsmetoder, arbetstider eller arbetsuppgifter för att underlätta för mannen.

Läs mer: Sjukskrivna drabbas när arbetsgivare trotsar ny lag

Innan sommaren fick mannen veta att han skulle sägas upp. Unionen anser att uppsägningen bör ogiltigförklaras och att mannen har diskriminerats på grund av sin vikt och funktionsnedsättning och stämmer därför arbetsgivaren på sammanlagt 130 000 kronor i diskrimineringsersättning och brott mot lagen om anställningsskydd, las.

Läs mer: Diskriminering av feta kan bli förbjudet

Diskrimineringen

Det finns sju olika diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen. Vikt är ingen diskrimineringsgrund men däremot funktionsnedsättning:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Sexuell läggning
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning 
  • Ålder