Hoppa till huvudinnehåll
Diskriminering

Berättade att hon var gravid - fick inte jobbet

En kvinna fick erbjudande om ett jobb på ett callcenterföretag. När hon berättade att hon var gravid drogs erbjudandet tillbaka. Nu har DO, Diskrimineringsombudsmannen, inlett en utredning.
David Österberg Publicerad 2 maj 2022, kl 12:59
Kvinna med tidig gravidmage vid skrivbord.
Den gravida kvinnan anmälde Transcom till Diskrimineringsombudsmannen, DO, när hon inte fick jobbet efter att ha berättat om sin graviditet. Foto: Shutterstock

I början av mars var en kvinna på jobbintervju på callcenterföretaget Transcom i Eskilstuna. Intervjun gjordes via telefon och avslutades med ett erbjudande om en provanställning på sex månader. Dagen efter fick hon ett digitalt kontrakt som hon skulle skriva under.

Innan kvinnan skrev under ringde hon till företaget för att berätta att hon var gravid, men att det inte hindrade henne från att arbeta. Transcom svarade då att de skulle återkomma men gjorde inte det. Två dagar senare upptäckte hon att länken till kontraktet inte längre fungerade. En vecka efter intervjun fick kvinnan ett mejl där företaget meddelade att de hade gått vidare med andra sökande. Det skriver tidningen Eskilstuna-Kuriren.

Anmälde företaget till DO

Kvinnan anmälde Transcom till Diskrimineringsombudsmannen som nu har inlett en utredning. Eskilstuna-Kuriren har varit i kontakt med Transcom via mejl. I mejlet skriver företaget att de ser allvarligt på anmälan, att det inte är okej att dra tillbaka ett kontraktserbjudande utan motivering, att de har nolltolerans mot diskriminering och att alla gruppchefer ska utbildas i likabehandling och diskriminering.

Förbjudet att diskriminera på grund av kön

Det är förbjudet att diskriminera någon på grund av:

  • Kön.
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck.
  • Etnisk tillhörighet.
  • Religion eller annan trosuppfattning.
  • Funktionsnedsättning.
  • Sexuell läggning.
  • Ålder.
Diskriminering

Skönhet kan påverka kvinnors betyg – visar studie

Attraktiva kvinnor fick lägre betyg under pandemin, när undervisningen skedde på distans. Det är resultatet i en studie som undersökte hur skönhet kan påverka betyg.
Oscar Broström Publicerad 25 oktober 2022, kl 14:39
Studenter sitter runt bord med datorer.
När undervisningen flyttade från seminariesalen till dataskärmen sjönk betygen för "attraktiva kvinnor". Foto: Shutterstock

I studien från Lunds universitet jämfördes attraktiva kvinnliga studenters betyg innan och under pandemin. När undervisningen flyttade från klassrummet till skärmen sjönk betygen för de attraktiva kvinnorna, en effekt som inte märktes hos de manliga studenterna.

För att avgöra vilka studenter som var ”attraktiva” användes en jury, bestående av 74 personer, som fick värdera 300 studenter efter utseende.

– Juryn fick titta på bilder på studenterna och värdera dem på en skala 1–10, 1 för minst snygg och 10 för mest snygg. Resultatet från juryn jämfördes sedan med studenternas betyg både före och under pandemin, säger Adrian Mehic, doktorand på ekonomiska högskolan vid Lunds universitet, som gjort studien.

Vad framkom då?

– Före pandemin fick de som såg bra ut bättre betyg och det gällde både killar och tjejer. Det gällde framför allt i kurser med mycket seminarier, föreläsningar och interaktion, men inte i kvantitativa kurser som fysik och i matematik. Där syntes inte den effekten. Det som sedan hände under pandemin var att all undervisning blev online och på distans och då försvann den här effekten på de snygga tjejernas betyg.

Och de snygga killarna?

– De snygga killarnas fick fortsatt höga betyg.

Hur påverkades betygen för de icke-snygga?

– Där skedde ingen förändring. Deras betyg påverkas inte direkt, utan bara indirekt i och med att de kom i kapp de snygga.

Adrian Mehic har några förklaringar till varför resultatet blev så här. De flesta lärarna var män, vilket kan förklara varför attraktiva kvinnor fick högre betyg. Även kvinnliga lärare belönade de attraktiva kvinnorna, vilket kan bero på att personer som ser bra ut tillskrivs positiva egenskaper de egentligen inte har, något som tidigare forskning visat.

Att de snygga männen behöll sina höga betyg även under pandemin kan ha att göra med självförtroende.

– Det finns studier som visat att attraktiva män har högre självförtroende och presterar bättre, så de kanske påverkas mindre av formen på undervisningen, säger Mehic.

Tidigare forskning på just utseende har visat att det är en faktor som ger fördelar på flera plan i samhället. Enligt Mehic är utseende en form av diskriminering vi sällan talar om.

– När man pratar om diskriminering handlar det ofta om exempelvis kön, hudfärg, eller efternamn, men även utseende kan vara en faktor. Det ser vi både i skolan och på arbetsmarknaden. En studie från USA har visat att de snyggaste har 10–12 procent mer i lön och det gör stor skillnad. Det är ungefär 3 000 kronor för en person som tjänar 30 000 kronor i månaden, säger Adrian Mehic.