Hoppa till huvudinnehåll
Debatt

Debatt: Slå vakt om invandringen!

Experterna är ovanligt ense: Europa behöver mer invandring, inte mindre.
Samuel Engblom Publicerad 28 oktober 2010, kl 09:40
Kollega Debatt  Det här är en text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Åldrande befolkningar måste inte bara tas om hand, någon måste även producera det välstånd och betala de skatter som gör vård, omsorg och pensioner möjliga.

Samtidigt är det inte längre säkert att de bästa ingenjörerna, datorprogrammerarna, ekonomerna eller marknadsförarna är västerlänningar. Företag som vill slåss på en global marknad måste leta mycket bredare än så när de anställer nyckelpersoner.

De positiva sambanden mellan invandring och handel blir allt tydligare. Samtidigt tar främlingsfientliga partier plats i fler och fler europeiska länders parlament och etablerade partier suger upp deras idéer.

Migrationspolitiken slits därför mellan populistiska politikers retorik och ekonomiska och demografiska realiteter. I många länder har det lett till ytterst begränsade möjligheter till arbetskraftsinvandring riktade till arbetsmarknadens ytterligheter: högkvalificerade experter och säsongsarbetare, ofta styrt av kvoter.

En del länder, främst i Sydeuropa, har dessutom försatt sig i en position där möjligheterna till laglig arbetskraftsinvandring inte fyller det reella behovet av arbetskraft, vilket underblåst en omfattande irreguljär migration. Många arbetsgivare har dessutom inget emot att anställa irreguljära migranter då dessa inte har samma möjligheter att kräva schysta löner, rimliga arbetstider och en säker arbetsmiljö som andra arbetstagare.

Sverige ska dock ha beröm. För snart två år sedan, i december 2008, infördes nya regler för arbetskraftsinvandring till Sverige. Reglerna var resultatet av en blocköverskridande uppgörelse mellan Allianspartierna och Miljöpartiet. Även TCO tillhörde tillskyndarna av det nya systemet, med undantag för några detaljer, medan LO och de två röda partierna förhöll sig mer kallsinniga.

Den största förändringen var att det krav som tidigare fanns på att Arbetsförmedlingen, för att arbetstillstånd skulle ges, måste konstatera att det rådde brist på den aktuella arbetskraften i Sverige avskaffades. Den ur fackligt perspektiv viktigaste begränsningen behölls emellertid: att löner, försäkringar och övriga villkor inte är sämre än de som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen.

Dessutom infördes en begränsad möjlighet för asylsökande som fått avslag men som har arbete att ansöka om arbetstillstånd och på det viset stanna i Sverige. Sverige är sedan tidigare ett av de ytterst få länder där asylsökande har rätt att arbeta, en rätt som utökades den 1 augusti i år då kravet på att handläggning ska beräknas ta en viss tid för att den asylsökande ska ha rätt att arbeta slopades.

Sammantaget ledde reformen till att Sverige fick ett av västvärldens mest öppna system för arbetskraftsinvandring, utan kvoter, poängsystem eller arbetsmarknadstest.

Systemet är givetvis inte felfritt. Sommarens och höstens rapporter om bärplockare som inte fått någon lön visar på en svaghet - att de löften som en arbetsgivare ger till Migrationsverket inte är bindande och att ansvaret kan förskingras genom bemanningsföretag och underentreprenörer.

 Även från TCO-förbunden område har enstaka missförhållanden, eller misstankar om sådana, rapporterats. Nyckeln till att komma åt dessa är att ställa högre krav på de inblandade arbetsgivarna. Det skulle till exempel kunna handla om att arbetsgivarna inte får ha skatteskulder samt att man i efterhand granskar de kontrolluppgifter som skickas till Skatteverket för att se om den lön som betalats ut motsvarar den utlovade.

Vårt system för arbetskraftsinvandring ligger långt före andra länder och är väl värt att vårda och bevara.

Debatt

Debatt: Rekryteringsbranschen borde apa efter e-handeln

Konsumenter är vana att jämföra utbud av produkter inför ett köp. Jobbsökare däremot förväntas söka jobb de knappt vet något om, skriver Sofia Edvardsson, som anser att dagens rekryteringsprocess är förlegad.
Publicerad 3 oktober 2023, kl 07:32
En hemsida med bilder på profiler. Till höger Sofia Edvardsson
Hur ska företag attrahera personal? Inte genom texttunga annonser, skriver Sofia Edvardsson Foto: Shutterstock
Kollega Debatt  Det här är en text med syfte att påverka. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Säg att du är ute efter en ny bostad. Men innan du bestämmer dig för vilken vill du förstås veta dina valmöjligheter. Så du jämför villor och radhus. Filtrerar bland priser och boarea. Och självklart svajpar du bland bilder på bostäder – både på insidan och utsidan.

Den här processen i vilken en konsument underbygger ett beslut kallas för discoveryfasen. Det är en undersökande fas där personen samlar in så mycket information som möjligt för att skapa sig en helhetsbild av sina valmöjligheter, och som sedan mynnar ut i ett beslut. Frågan är: hur smidig är den här fasen för jobbsökare?

Den som är intresserad av att byta arbetsplats kan i dag förvänta sig följande upplägg: Du går in på Platsbanken, knappar in den önskade rollen och möts av ett 50-tal rubriker i samma font. Själva annonsen är ofta texttung och fokuserar mer på dig än företagets erbjudande. Därefter skjutsas du vidare till en ny hemsida med eventuellt ännu mera text. Kanske vill du nu veta mer om företaget och tar då omvägen via företagets webbplats. Sen tillbaka till ansökningssidan där du behöver skapa ett nytt konto. Om du nu inte redan hunnit ge upp av ren tristess kanske du sparar länken till ansökningssidan och går in på en ny jobbannons med samma invecklade process.

Var är bilderna på kontoret och blivande kollegor?

Användarvänlighet är en viktig del av en beslutsprocess. Och är det något e-handeln är bra på så är det att skapa bra kundupplevelser. För människor har i dag höga förväntningar på den digitala upplevelsen. Förväntningar som rekryteringsbranschen sällan möter. Vad finns det till exempel för möjligheter att smidigt jämföra arbetsplatser och dess förmåner, jobbkultur och värderingar? Var är bilderna på kontoret? Blivande kollegor?

Vi har en generation på väg in i arbetslivet som vuxit upp med snabb, lättillgänglig och till största delen visuell kommunikation. Dessutom visar forskning att människor generellt har lättare att ta till sig information som är just visuell. Men trots detta är jobbdjungeln snårig, med texttunga annonser som inte berättar mycket om hur det är att jobba på företaget.

En plattform som Hemnet lockar framförallt inte de som är desperata efter ett nytt hem. Snarare är det hus- och lägenhetsnyfikna personer som lockas till plattformen. Varför? För att den är lättnavigerad, lättsmält och visuell. Och det blir både enkelt och roligt att spana på hus när du kan filtrera fram ett boende utifrån dina egna preferenser.

Rekryteringsprocessen i dag är förlegad

Ett jobb är inte en produkt, nej. Men likväl behöver företag sälja in sig själva.
De som väljer att visa upp en transparent och inbjudande bild av företaget i jobbannonsen kommer inte bara locka dem som verkligen behöver ett nytt jobb, utan även de jobbnyfikna. De som redan trivs på sitt arbete men som kan tänka sig att byta om rätt jobb dyker upp.

Rekryteringsprocessen i dag är förlegad. Framtidens jobbsökare kommer vilja utforska och jämföra jobb lika smidigt som de jämför bostäder. 
Det är mer än läge för branschen att börja apa efter e-handelns digitala processer.

/Sofia Edvardsson, rekryterare på Jobnet.