Hoppa till huvudinnehåll
Avtalsrörelse

Facken säger nej till treårigt avtal

Facken inom industrin, där Unionen ingår, säger nej till medlarnas första bud i avtalsrörelsen. Medlarna föreslår ett treårigt avtal – men det är alltför långt, enligt fackförbunden.
David Österberg Publicerad 10 mars 2023, kl 15:27
Facken inom industrin
Facken inom industrin säger nej till medlarnas första bud eftersom de anser att avtalet är för långt. Henrik Montgomery/TT

Nu börjar det hetta till på allvar i avtalsrörelsen. Fem fackförbund inom industrin, däribland Unionen, förhandlar just nu med arbetsgivarsidan, som företräds av bland andra Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna. Facken kräver löneökningar på 4,4 procent och ett ettårigt avtal. Målet är att avtalet ska vara färdigt till 31 mars.

Kan tänka sig tvåårigt avtal

I dag lämnade medlarna – som hjälper parterna att komma överens – en första skiss över hur ett avtal skulle kunna se ut. Enligt förslaget ska avtalet löpa över tre år. Men det är alltför långt, enligt fackförbunden: ”Förbunden ser idag att vi kan sträcka oss till att träffa ett tvåårigt avtal, dock inte längre. En förutsättning för ett tvåårigt avtal är att det andra avtalsåret är uppsägningsbart”, skriver de i ett pressmeddelande.

Även arbetsgivarna är skeptiska

Även Teknikföretagen är skeptiska till ett treårigt avtal.

– De just nu pågående, genomgripande, omvärldshändelserna gör utvecklingen utomordentligt svårbedömd, och det dämpar naturligtvis möjligheterna att landa i ett långt avtal, säger Tomas Undin, Teknikföretagens förhandlingschef, enligt ett pressmeddelande.

Industriarbetsgivarna är däremot positiva till ett långt avtal.

– Ett längre avtal ger inte bara hela den svenska arbetsmarknaden långsiktiga spelregler, utan det ger också andra samhällsaktörer förutsägbarhet och detta är viktigt i de turbulenta tider som vi befinner oss i med hög inflation, krig i Ukraina och geopolitiska spänningar, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Avtalsrörelse

Tummen ner för medlarbud på 3,7 procent i år

Facken inom industrin säger nej till medlarnas bud på sammanlagt 6,5 procent i ett tvåårigt avtal. Unionen vill se högre löneökningar och avsättningar till flexpension.
Johanna Rovira Publicerad 24 mars 2023, kl 15:59
Till vänster kontanter och betalkort. Till höger Martin Linder, Unionen.
– Vi tackade nej till budet i dag och kan konstatera att det krävs ganska stora förändringar för att vi ska acceptera budet, säger Martin Linder, förbundsordförande i Unionen. Foto: Fredrik Sandberg/TT/Jessica Gow/TT.

Det är bara en vecka kvar tills avtalen löper ut. På torsdagen lämnade medlarna, de opartiska ordförandena, Opo, en hemställan till parterna och föreslog en tvåårigt avtal med en löneökning på 3,7 procent första året och 2,8 år två. 

Martin Linder.

 Vi tackade nej till budet i dag och kan konstatera att det krävs ganska stora förändringar för att vi ska acceptera budet, säger Martin Linder, förbundsordförande i Unionen som tillsammans med IF Metall, Sveriges Ingenjörer, GS och Livsmedelsarbetareförbundet, utgör Facket inom industrin. 

Facken inom industrins krav på löneökningar på 4,4 procent var de högsta som ställts under Industriavtalets historia. Industrifacken krävde dessutom  ytterligare avsättningar till flexpension och en höjning med 1600 kr i de avtal där lägst löner finns.

Flexpension saknas i budet

Martin Linder menar att löneökningarna behöver vara högre än medlarnas förslag och att de 1300 kronor som föreslås i höjning av de lägsta lönerna ligger för lågt. Dessutom saknar han avsättningar till flexpension i budet. 

 Det är omöjligt för Unionen att säga ja till ett avtal där det saknas avsättningar till flexpension, säger han och fortsätter: 

 När vi landade på 4,4 procent för några månader sedan, utgick vi från en gedigen analys om en rimlig lönetakt långsiktigt. Vår slutsats nu är att den analys vi gjorde då fortfarande håller - företagen levererar bra och svensk industri är konkurrenskraftig. 

Kommer ni att kunna enas innan avtalen löper ut nästa vecka? 

  Jag kan konstatera att parterna står långt ifrån varandra och att det krävs en ordentlig förflyttning från arbetsgivarens sida. Men jag har samtidigt goda förhoppningar om att vi kommer att lyckas träffa nytt avtal i tid, säger Martin Linder. 

Under förra veckan tackade de fem facken inom industrin nej till medlarnas bud om ett treårigt avtal. De förklarade att de möjligen kunde sträcka sig till att träffa ett tvåårigt avtal under förutsättning att det andra avtalsåret går att säga upp. 

Teknikföretagens bud:

Löneökning: 2,0 procent i ett 12-månaders avtal

Engångsbelopp: 3 000 kronor

Ettårigt avtal

 

Facken inom industrins ursprungbud:

Löneökning: 4,4 procent

Avsättningar till flexpension

Avtalens lägsta löner ska höjas med minst 1 600 kronor per månad (Unionen och IF Metall)

De opartiska ordförandenas bud:

Löneökning: 6,5 procent på två år. 3,7 procent första året, 2,8 procent andra

Tvåårigt avtal

1 300 kronor i höjning av de lägsta lönerna