Hoppa till huvudinnehåll
Arkiv

Har du koll på ditt arbetsmiljöansvar?

Ofta delegeras ansvaret för arbetsplatsolyckor på mellanchefer. Vi frågade de som har arbetsmiljöansvar på fem stora bolag inom bygg och industri - vet du vad som gäller?
Lina Björk, Lina Jonsson Publicerad 29 november 2013, kl 12:19

Vi frågade:
1. Vet du vad som gäller om en olycka inträffar, vem som har ansvaret?
2. Hur tydlig är din roll kring ditt arbetsmiljöansvar?
3. Känner du att du har tid att ta det ansvaret?
4. Har det inträffat någon allvarlig arbetsplatsolycka på din arbetsplats?

Atlas Copco

Tomas Norberg, verkstadschef, Atlas Copco:

Vet du vad som gäller om en olycka inträffar, vem som har ansvaret?

- Jag vet arbetsgången och hur jag ska göra. Vi har rutiner beroende på om någon i vår eller kundens personal skadas. Men jag har inte helt och hållet koll på vad som händer sedan, vad jag kan ställas till svars för.

Hur tydlig är din roll kring ditt arbetsmiljöansvar?
- Det är väldigt klart för mig att det är jag som har ansvaret och att det är jag som ska ha koll. Likadant vad jag ska göra för att förebygga. Vi har säkerhetsgenomgångar i vår verkstad men problemet är när vi har tekniker som jobbar ute hos kunder, då är det mycket svårare att ha koll på vad som sker. Vi måste följa både våra egna och kundens regler.

Känner du att du har tid att ta det ansvaret?
- Jag hoppas att jag har tid, men egentligen kanske någon av teknikerna i mitt team ska svara på om jag sköter mig. Det kommer tyvärr bara till sin spets när det sker en olycka och då har man ju misslyckats. Men vi har väldigt få incidenter, så jag tycker nog att jag har tid för det.

Har det inträffat någon allvarlig arbetsplatsolycka på din arbetsplats?
- Nej, jag har inte varit med om någon allvarligare olycka, varken här eller på någon annan arbetsplats.

- Det vore bra med praktiska råd för hur man förebygger olyckor, för ansvaret handlar om att det inte ska hända något. Jag tror att jag vet hur man gör, men jag är inte helt säker. Det vore bra med en checklista, som man vet att man ligger bra till om man följer. Det finns nog redan men är säkert långt och krångligt, i dag har alla slimmade organisationer och vi har inte tid att sitta och läsa.

ABB

Joakim Rosenqvist, chef Power Products Service, ABB:

Vet du vad som gäller om en olycka inträffar, vem som har ansvaret?

- Ja det vet jag. Arbetsgivaren har ett långtgående arbetsmiljöansvar med syfte att undvika att olyckor sker. Om en olycka trots allt skulle ske så blir det självklart en utredning och bedömning av ansvaret för att olyckan har skett.

Hur tydlig är din roll kring ditt arbetsmiljöansvar?
- Det är tydligt anser jag. I min roll som chef ingår det att se till att anställda inte skadas, blir sjuka eller far illa på något vis, fysiskt eller psykiskt. På ABB har vi även en process för delegering som tydliggör chefsansvaret.

Känner du att du har tid att ta det ansvaret?
- I dagens arbetsliv så är tid alltid en bristvara men när det gäller säkerhetfrågor så får det inte råda någon tveksamhet. Det har utan kompromiss högsta prioritet och ansvaret går inte att prioritera bort.

Har det inträffat någon allvarlig arbetsplatsolycka på din arbetsplats?
- Vi har lyckligtvis varit förskonade från allvarliga olyckor under en relativt sett lång period. Så har det dock inte alltid varit. Vi har arbetat oerhört fokuserat de senaste åren med att undvika allvarliga olyckor och på min arbetsplats så har vi just passerat 400 dagar utan olycka som lett till sjukskrivning. Det är tillfredställande men vi får dock inte falla tillbaks och känna oss nöjda utan vi måste hela tiden arbeta med att skapa större marginaler i vårt arbete så vi undviker tillbud och över huvudtaget.

- Ett sätt är att arbeta med riskbedömningar i samband med alla arbeten som vi utför. Kan vi identifiera risker tidigt så undviker vi tillbud som i värsta fall kan resultera i allvarliga olyckor. Här har vi alla ett personligt ansvar, dels i omsorg om oss själva, men omsorgen omfattar även kollegor och exempelvis inhyrd personal. För att vi ska nå hela vägen så krävs att vi arbetar med våra attityder och att vi hjälper varandra och påpekar risker när vi ser dem, och inte accepterar att vi t.ex. utför arbeten osäkert och att vi alltid använder tillgänglig skyddsutrustning.

SSAB

Klas Lundberg,
avdelningschef och samordningsansvarig vid särskilda händelser, SSAB:

Vet du vad som gäller om en olycka inträffar, vem som har ansvaret?
- Ja, jag har koll på hur ansvaret ser ut om det händer något med min egen personal och det har nog de flesta av våra chefer. Alla kanske inte vet exakt vad man ska göra om det sker en olycka, beroende på vad det är för typ av olycka, men vi har rutiner för vad man ska göra initialt och själva ansvaret är väl förankrat hos alla. 

Hur tydlig är din roll kring ditt arbetsmiljöansvar?
- Vi har jobbat mycket med arbetsmiljöansvar, genom utbildningar och annat, så för mig är rollen tydlig. Jag tror att de flesta har koll på vad ansvaret innebär, men det finns säkert undantag.  

Känner du att du har tid att ta det ansvaret?
- Ja, jag tycker att jag har tid, men det skulle nog inte alla säga att de har. Jag har ingen komplicerad arbetsmiljö, det är mestadels tjänstemän och några som jobbar skift i vakten, men många av våra chefer har mycket att göra och det läggs mer och mer på dem. Arbetsmiljöansvaret är prioriterat och jätteviktigt inom företaget, men det konkurrerar med allt annat.

Har det inträffat någon allvarlig arbetsplatsolycka på din arbetsplats?
- Ja, i min roll som samordnare när stora olyckor inträffar, men inte i min egen organisation. Minuterna innan man har klart för sig om någon är skadad eller inte är skitjobbiga. Det är tufft för alla och är man ansvarig chef så kryper det i skinnet på en. Vi hade en ganska allvarlig händelse för ett och ett halvt år sedan och det var riktigt jobbigt innan vi fick klart för oss att truckföraren var oskadd. Men när man får reda på att ingen är skadad så kan man lugna ner sig rätt snabbt. Då är det bara pinaler och pengar och även om det kan röra sig om stora summor så spelar det ingen roll.

Peab
Cliffton

Fredrik Andersson, arbetschef, Cliffton (dotterbolag till Peab):

Vet du vad som gäller om en olycka inträffar, vem som har ansvaret?

- Ja, det hoppas jag att jag vet.

Hur tydlig är din roll kring ditt arbetsmiljöansvar?
- För mig är rollen tydlig, men det är den nog inte alltid för dem som är ute i fält. Man försöker att informera men vi har en del rörliga arbetsplatser och då kan det vara svårt att nå ut med vem som är arbetsmiljöansvarig.

Känner du att du har tid att ta det ansvaret?
- Nej, egentligen inte. Jag tror att den som säger sig ha tid antingen ljuger eller har för lite att göra, det är tyvärr den bistra sanningen. Det är bättre än för några år sedan, vi har jobbat med arbetsmiljöansvaret och att rollen ska bli tydligare så jag känner att vi är med i matchen. Men det kan alltid bli bättre.

Har det inträffat någon allvarlig arbetsplatsolycka på din arbetsplats?
- Nej inte när jag har varit miljöansvarig.

Sandvik  

Hans Edström, områdeschef, Sandvik:

Vet du vad som gäller om en olycka inträffar, vem som har ansvaret?
- Ja det känner jag till.

Hur tydlig är din roll kring ditt arbetsmiljöansvar?
- Efter att gått utbildningen, SMT:S grundläggande arbetsmiljöutbildning,  så har jag kunskap om min roll.

Känner du att du har tid att ta det ansvaret?
- I en kontorsmiljö, som jag jobbar i så upplever jag inte tidsåtgången för ansvaret som så stor.

Har det inträffat någon allvarlig arbetsplatsolycka på din arbetsplats?
- Nej

Arkiv

Sparkad Pridegeneral kräver skadestånd

I december fick festivalgeneralen för Malmö Pride sparken. Nu stämmer Unionen arbetsgivaren och kräver 150 000 kronor i skadestånd.
David Österberg Publicerad 15 april 2019, kl 15:44
Johan Nilsson/TT
Den avskedade festivalgeneralen tillbakavisar anklagelser om att ha misskött sin anställning. Johan Nilsson/TT

Föreningen Malmö Pride bildades 2015 och arrangerar den årliga Pridefestivalen i Malmö. En av grundarna, en nu 34-årig man, valdes till ordförande och året därpå blev han också general för festivalen.

Men förra året uppstod flera konflikter i föreningen. Festivalgeneralen fick bland annat kritik för att han både var ordförande för föreningen och anställd av den. Han kritiserades också för att förutom sin lön ha fått provision på intäkterna till Pridefestivalen och för att ha dålig koll på organisation och administration.

Föreningen och Malmö stad – en av festivalens största finansiärer – lät då en revisionsfirma granska hur föreningen hade skötts. Utredningen visade att styrelsen delvis misskött sitt arbete. Revisorn anmärkte bland annat på föreningens bokföring och på dess interna kontroll. 

Den sista oktober förra året höll Malmö Pride ett extra årsmöte och vid det byttes hela styrelsen ut. Då utsågs också en ny ordförande och 34-åringen fick fortsätta som festivalgeneral.

Kort därefter blev han dock avstängd från sin tjänst och i början av december fick han sparken. Styrelsen ansåg bland annat att han borde ha tecknat ett ramavtal med Malmö stad, att han brustit i sin rapportering till styrelsen och misskött organisation och administration.  

Men nu stämmer Unionen arbetsgivaren och vill att Arbetsdomstolen förklarar att avskedandet är ogiltigt. Unionen kräver också att föreningen betalar 34-åringen 150 000 kronor i skadestånd.

Enligt stämningsansökan tillbakavisar 34-åringen att han misskött sin anställning och påpekar att den gamla styrelsen inte hade några invändningar mot hur han skötte sitt arbete. Han anser också att den nya styrelsen blandar samman vad han gjort som ordförande med vad han gjort som anställd och att den främst fokuserar på saker som hänt innan den nya styrelsen tillträdde.