Hoppa till huvudinnehåll
Arbetstid

Här är det olagligt för chefen att mejla efter arbetstid

I Portugal är det olagligt för chefer att kontakta medarbetare efter arbetstid. Den som skickar mejl på kvällskvisten eller ringer på helgen kan dömas till böter. Dessutom har föräldrar med sjuka barn rätt att jobba hemifrån.
David Österberg Publicerad 11 november 2021, kl 13:42
Shutterstock
I Portugal har föräldrar med sjuka barn rätt att jobba hemifrån utan att stämma av med arbetsgivaren. Shutterstock

Pandemin suddade ut gränserna mellan arbetsliv och fritid. Många tjänstemän arbetar numera hemifrån och då kan det vara svårare att få ett riktigt avslut på arbetsdagen.

Förra fredagen fick det portugisiska socialistpartiet igenom en ny lag som ska underlätta för distansjobbare, enligt nyhetsbyrån AP. Lagen innebär bland annat att arbetsgivare med fler än tio anställda inte får kontakta medarbetare efter arbetstid. Den som bryter mot lagen kan dömas till böter. Undantag får dock göras vid ”exceptionella omständigheter”.

Arbetsgivare blir också skyldiga att ersätta sina anställda för de ökade kostnader som hemjobbande kan leda till, exempelvis bredband och högre elförbrukning. Dessutom måste de samla alla anställda minst en gång varannan månad för att undvika att medarbetarna känner sig ensamma.

Läs mer: Fransmän har rätt att strunta i jobbmejl

Det portugisiska parlamentet röstade också för ett starkare skydd för den personliga integriteten. Portugisiska arbetsgivare får inte längre använda digitala verktyg för att övervaka vad medarbetarna gör på hemmakontoret.

Men den nya lagen blir det också lättare för tjänstemän med sjuka barn. Föräldrar med barn upp till åtta år har rätt att jobba hemifrån utan att behöva be arbetsgivaren om tillstånd.

Socialistpartiet hade dessutom föreslagit att anställda skulle ha rätt att stänga av jobbmobilen när arbetsdagen är slut, men det förslaget röstades ner.

Läs mer: Många anställda jobbar på fritiden

Arbetstid

Obekväm arbetstid – då har du rätt till ersättning

Jobbar du kvällar, nätter, helger och högtider har du i de flesta fall rätt till ersättning för obekväm arbetstid. Det kan också kallas OB-tillägg eller extra ersättning för förskjuten arbetstid.
Linnea Andersson Publicerad 19 oktober 2023, kl 06:30
En man i kostym håller upp en äldre klocka med tim- och minutvisare.
OB-tillägg kan variera i olika kollektivavtal. Omfattas du inte av kollektivavtal har du ingen rätt till extra ersättning för förskjuten arbetstid, förutsatt att du inte själv avtalat dig till det. Foto: Colourbox.

Unionen stämde nyligen en arbetsgivare efter att en medlem gått miste om OB-ersättning för 1 650 timmar – närmare bestämt 124 907 kronor. Mannen, som var anställd som driftledare kvällstid, hade gått med på att förhandla bort ersättning för obekväm arbetstid. Men eftersom Unionen menar att det inte är möjligt att förhandla bort enligt det avtal som gällde har förbundet lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen om brott mot kollektivavtalet.

Du riskerar alltså att gå miste om stora summor om din arbetsgivare inte har koll på reglerna. Exakt hur stor ersättning du har rätt till beror på när du jobbar och hur hög din lön är.

Här är det som gäller för dig som är medlem i Unionen.

Vad är OB (obekväm arbetstid, förskjuten arbetstid)?

Obekväm arbetstid benämns ofta som ”förskjuten arbetstid” i Unionens kollektivavtal och innebär att din ordinarie arbetstid helt eller delvis är schemalagd under kvälls- och nattetid eller på helgen. Jobbar du då finns regler om extra ersättning i Unionens avtal.

Vilka regler finns för obekväm arbetstid?

Din arbetsgivare bör informera dig om att du ska arbeta obekväm arbetstid senast 14 dagar i förväg. Du bör också få veta under hur lång period arbetstiden kommer att vara förskjuten. Vissa kollektivavtal begränsar helt och hållet möjligheten att jobba under obekväm arbetstid.

Hur mycket ersättning har jag rätt till?

OB-tillägg kan variera i olika kollektivavtal. Omfattas du inte av kollektivavtal har du ingen rätt till extra ersättning för förskjuten arbetstid, förutsatt att du inte själv avtalat dig till det. I de flesta av Unionens avtal gäller följande:

Vardagkvällar mellan klockan 18.00 – 24.00

Din månadslön delat med 600 per timme.

Exempel: 30 000 kronor / 600 = 50 kr/h

 

Nätter klockan 00.00 – 07.00

Din månadslön dividerad med 400 under nätter måndag till lördag.

Exempel: 30 000 kronor / 400 = 75 kr/h

 

Helger, från lördag klockan 07.00 till söndag klockan 24.00

Din månadslön delar med 300.

Exempel: 30 000 kronor / 300 = 100 kr/h

 

Storhelger

Under storhelger som exempelvis jul, nyår, påsk, pingst och midsommar gäller i de flesta fall månadslönen dividerad med 150. Exakt vilka tider som gäller för att få ersättning kan variera i olika kollektivavtal.

Exempel: 30 000 kronor / 150 = 200 kr/h

 

Rätt till nattvila?

Mellan klockan 00.00 och 05.00 gäller nattvila som gör att det normalt sett inte är tillåtet att jobba. Fack och arbetsgivare kan dock förhandla fram kollektivavtal som gör det tillåtet att arbeta även under de timmarna.

Obekväm arbetstid är inte detsamma som övertid

Förskjuten arbetstid eller obekväm arbetstid ska inte förväxlas med övertid. Den obekväma arbetstiden är planerad i förväg till skillnad från när arbetsgivaren beordrar övertid vid exempelvis en oplanerad arbetstopp eller någon akut kris. Även om den beordrade övertiden är förlagd under obekväm arbetstid får du i regel enbart övertidsersättning.