Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsskada

Färre anmäler arbetssjukdom

Antalet anmälda arbetssjukdomar minskade med 13 procent förra året. Fler kvinnor drabbas av sjukdomar som kan kopplas till arbetet medan unga män är överrepresenterade bland anmälda arbetsplatsolyckor. Det visar Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik från 2018.
Petra Rendik Publicerad 29 maj 2019, kl 13:09
Charnsitr/Colourbox
Bristen på god ergonomi är en vanlig anledning till att människor blir sjuka. Enformiga arbetsuppgifter och dålig arbetsställning orsakar muskel- och ledbesvär. Charnsitr/Colourbox

Rapporten från Arbetsmiljöverket omfattar arbetsskador, arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar som anmälts till Försäkringskassan under 2018 och fram till 1 april i år.

Statistiken visar bland annat att antalet anmälda arbetssjukdomar har minskat under en längre tid, under förra året med 13 procent. Minskningen kan förklaras med bland annat stora pensionsavgångar i vissa branscher, bättre arbetsmiljöarbete men också en minskad benägenhet att anmäla arbetssjukdom.

De vanligaste orsakerna till anmälda arbetssjukdomar förra året var organisatoriska och sociala faktorer, som till exempel hög arbetsbelastning och små möjligheter att påverka sitt jobb. Bristen på god ergonomi är en annan vanlig anledning till att människor blev sjuka förra året. Enformiga arbetsuppgifter och dålig arbetsställning orsakar muskel- och ledbesvär mest hos män men också relativt ofta hos kvinnor.

Läs mer: Så tar du hand om din datorkropp

Anmälda arbetsrelaterade sjukdomar som ger psykosociala besvär har minskat men är fortfarande den vanligaste orsaken till att man blir sjuk. Fler kvinnor anmäler att de blivit sjuka av jobbet, medan män oftare skadar sig genom olyckor som sker på arbetet.

När det handlar om arbetsplatsolyckor som lett till sjukfrånvaro är antalet samma som förra året, drygt 35 000 personer har anmält att de skadat sig på jobbet. Det som skiljer sig från tidigare år är att unga män i åldern 16-24 är överrepresenterade i statistiken. Anmälningsfrekvensen låg förra året 50 procent högre än för män i genomsnitt.

Trots att antalet anmälda arbetssjukdomar som get psykosociala besvär minskat tror forskare att stress kommer skörda fler liv i framtiden enligt två andra rapporter som Arbetsmiljöverket släppte i veckan. Enligt dem så dör redan nu drygt 500 personer varje år på grund av stressrelaterad sjukdomar som hjärt-och kärlsjukdom och stroke.

Arbetsskaderapporten 2018

  • 50 personer inom svensk arbetskraft omkom på jobbet förra året. Ytterligare fem utländska medborgare och tre personer sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder dog till följd av arbetsplatsolyckor.
  • 118 970 anmälda arbetsskador.
  • 34 908 arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro, 63 274 utan sjukfrånvaro-
  • 11 043 anmälda färdolyckor.
  • 9 082 anmälda arbetssjukdomar.
Arbetsskada

Krock med barn inte en arbetsskada

När mannen skulle sätta i en sladd som lossnat från datorn krockade hans huvud med sin son som lekte under bordet. Men nu har högsta förvaltningsdomstolen sagt sitt –  det räknas inte som arbetsskada.
Lina Björk Publicerad 26 april 2023, kl 10:09
Barnfingrar som rör ett tangentbord
Barn som leker under bord kan bli en arbetsmiljörisk. Det fick en tjänsteman erfara när hans 3-årige son orsakade honom en tandskada - som inte räknas som arbetsskada, enligt domstolen. Foto: Shutterstock

Även om du jobbar hemifrån har din arbetsgivare ansvar för sin arbetsmiljö. Men skulle du råka ut för en arbetsskada är ditt skydd betydligt svagare. Är du på kontoret så täcks i princip allt som sker på betald arbetstid och inom kontorets väggar. Jobbar du hemma måste olyckan ha skett i ”påtagligt och direkt samband med det arbete som utförs”, vilket är betydligt svårare att bevisa. Det fick en tjänsteman som hade beordrats hemmajobb under smittspridningen av covid-19 erfara.


Krockade med sonens huvud

Medan mannen jobbade lossnade strömkabeln till hans dator och föll i golvet. När han böjde sig ner för att sätta i den, reste sig hans treårige son som lekte under bordet och mannen fick hans huvud på hakan vilket orsakade en tandskada. Eftersom skadan uppstått när han jobbade anmälde han det som en arbetsskada och Försäkringskassan gav honom rätt till ersättning för tandvårdskostnader.

Ett ombud för socialförsäkringen överklagade beslutet och menade att olyckshändelsen inte kunde skyllas på jobbet - alltså inte en arbetsskada. Det hela gick hela vägen till högsta förvaltningsdomstolen som ändrade beslutet med motiveringen att olyckan hade med mannens privatliv att göra eftersom det var sin sons huvud han krockade med.

Lagstadgad försäkring

Den som drabbas av en arbetsskada kan ansöka om olika ersättningar från arbetsskadeförsäkringen. De vanligaste är livränta (ersättning för inkomstförlust) och ersättning för kostnader (för tandvård, särskilda hjälpmedel eller sjukvård utomlands).

TFA

De allra flesta har även kollektivavtalad Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), som ger extra ersättning om du skadar dig på jobbet, till eller från jobbet eller får en arbetssjukdom. TFA-avtalet är ett kollektivavtal som ger ekonomiskt skydd till den som råkar ut för en arbetsskada.

Arbetsskada

Olycksfall till jobbet med elsparkcyklar ökar

David Österberg Publicerad 23 augusti 2022, kl 13:37
Olycksfall till jobbet med elsparkcyklar ökar
Person åker elsparkcykel
Olycksfall till jobbet med elsparkcyklar ökar