Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsskada

Färre anmäler arbetssjukdom

Antalet anmälda arbetssjukdomar minskade med 13 procent förra året. Fler kvinnor drabbas av sjukdomar som kan kopplas till arbetet medan unga män är överrepresenterade bland anmälda arbetsplatsolyckor. Det visar Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik från 2018.
Petra Rendik Publicerad 29 maj 2019, kl 13:09
Charnsitr/Colourbox
Bristen på god ergonomi är en vanlig anledning till att människor blir sjuka. Enformiga arbetsuppgifter och dålig arbetsställning orsakar muskel- och ledbesvär. Charnsitr/Colourbox

Rapporten från Arbetsmiljöverket omfattar arbetsskador, arbetsplatsolyckor och arbetssjukdomar som anmälts till Försäkringskassan under 2018 och fram till 1 april i år.

Statistiken visar bland annat att antalet anmälda arbetssjukdomar har minskat under en längre tid, under förra året med 13 procent. Minskningen kan förklaras med bland annat stora pensionsavgångar i vissa branscher, bättre arbetsmiljöarbete men också en minskad benägenhet att anmäla arbetssjukdom.

De vanligaste orsakerna till anmälda arbetssjukdomar förra året var organisatoriska och sociala faktorer, som till exempel hög arbetsbelastning och små möjligheter att påverka sitt jobb. Bristen på god ergonomi är en annan vanlig anledning till att människor blev sjuka förra året. Enformiga arbetsuppgifter och dålig arbetsställning orsakar muskel- och ledbesvär mest hos män men också relativt ofta hos kvinnor.

Läs mer: Så tar du hand om din datorkropp

Anmälda arbetsrelaterade sjukdomar som ger psykosociala besvär har minskat men är fortfarande den vanligaste orsaken till att man blir sjuk. Fler kvinnor anmäler att de blivit sjuka av jobbet, medan män oftare skadar sig genom olyckor som sker på arbetet.

När det handlar om arbetsplatsolyckor som lett till sjukfrånvaro är antalet samma som förra året, drygt 35 000 personer har anmält att de skadat sig på jobbet. Det som skiljer sig från tidigare år är att unga män i åldern 16-24 är överrepresenterade i statistiken. Anmälningsfrekvensen låg förra året 50 procent högre än för män i genomsnitt.

Trots att antalet anmälda arbetssjukdomar som get psykosociala besvär minskat tror forskare att stress kommer skörda fler liv i framtiden enligt två andra rapporter som Arbetsmiljöverket släppte i veckan. Enligt dem så dör redan nu drygt 500 personer varje år på grund av stressrelaterad sjukdomar som hjärt-och kärlsjukdom och stroke.

Arbetsskaderapporten 2018

  • 50 personer inom svensk arbetskraft omkom på jobbet förra året. Ytterligare fem utländska medborgare och tre personer sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder dog till följd av arbetsplatsolyckor.
  • 118 970 anmälda arbetsskador.
  • 34 908 arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro, 63 274 utan sjukfrånvaro-
  • 11 043 anmälda färdolyckor.
  • 9 082 anmälda arbetssjukdomar.
Arbetsskada

Olycksfall till jobbet med elsparkcyklar ökar

De senaste åren har det blivit allt vanligare med olyckor med elsparkcyklar. Om du skadar dig på väg till jobbet kan du ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen.
David Österberg Publicerad 23 augusti 2022, kl 13:37
Person åker elsparkcykel
Det blir allt vanligare att människor råkar ut för olyckor när de tar elsparkcykel till jobbet. Foto: Christine Olsson/TT

Det kan vara farligt att ta sig till och från jobbet. Under 2019 och 2020 inträffade över 15 000 sådana färdolycksfall, enligt en rapport från Afa Försäkring. I statistiken ingår inte bil- eller motorcykelolyckor eftersom sådana täcks av trafikskadeförsäkringen.

Bland unga i åldern 16-25 år är hot och våld det vanligaste färdolycksfallet. Det beror på att de oftare jobbar i yrken där man går hem sent på kvällen. På andra plats kommer olyckor med elsparkcyklar, enligt rapporten.

– Denna orsak till ett färdolycksfall har ökat för varje år de senaste åren, och särskilt i den yngre åldersgruppen, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Halt att ha skor med klack

Risken för att råka ut för ett färdolycksfall ökar med åren. Äldre råkar oftare ut för fallolyckor än yngre och skadar sig dessutom oftare när de ramlar. Det tar också längre tid för äldre att återhämta sig efter en olycka.

Kvinnor skadar sig oftare än män. Orsaken kan vara att de oftare går, cyklar eller åker kollektivt till jobbet jämfört med män. Bland kvinnor är fallolyckor vanligare än cykelolyckor – bland män är förhållandet det omvända. Enligt Emil Askestad kan en förklaring till det vara att kvinnor oftare har hala skor med klackar.

Många cyklister i storstan

I storstadsregionerna är cykelolyckor vanligast, medan fallolyckor dominerar i övriga landet. Det är farligast att ta sig till jobbet i Stockholms län, med Västerbotten på andra plats. Det beror på att det ofta är halt där på vintern, enligt Emil Askestad.

Färre olyckor när fler jobbar hemifrån

Antalet färdolyckor varierar över åren. En förklaring till det kan vara att vissa år domineras av snö och halka, medan andra är mildare och torrare. I statistiken finns dessutom en tydlig pandemieffekt: År 2020 arbetade många hemifrån och då minskade antalet färdolyckor rejält jämfört med året innan.

Då kan du få pengar om du ramlar

  • Afa Försäkring ägs gemensamt av fack och arbetsgivare. Försäkringsbolaget har hand om de försäkringar som du har via ditt kollektivavtal.
  • En av försäkringarna är arbetsskadeförsäkringen. Den täcker olycksfall i arbetet, arbetssjukdom och olyckor på väg till och från jobbet.
  • Om du skadar dig på väg till eller från jobbet kan du få ersättning för:

- Kostnader för läkarvård, sjukgymnastik och läkemedel.

- Sveda och värk om du är sjukskriven i mer än 30 dagar.

- Bestående fysiska och psykiska besvär.

- Vanprydande ärr.

- Förlust av tand.