Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsskada

Kan jag få ersättning för arbetsskada?

En avbiten tand på grund av arbetsgivarens påskgodis, ett brutet ben på kickoffen eller en stukad tumme i företagets gym. När räknas det som olycksfall i arbetet? Afa Försäkrings utbildningsledare Per Winberg reder ut.
Lina Björk Publicerad 13 april 2022, kl 07:00
Till vänster: man tar sig för kinden och skrynklar ansiktet. Till höger: påskägg med godis.
Vad räknas som arbetsskada? Foto: Shutterstock, Fredrik Sandberg / TT

Jag har fått påskgodis av arbetsgivaren och biter av en tand

Om godiset erbjuds på arbetsplatsen är det att betrakta som olycksfall i arbetet och då omfattas du av försäkringen. Skulle du däremot ta med dig godiset hem, eller att din chef skickar hem ett påskägg gäller det inte.

Jag dansar på företagets julfest och ramlar

Finns det programpunkter som gäller till en viss tid så gäller försäkringsskyddet för den tiden. Då är det också underförstått att när programmet är slut, så är du på platsen under eget ansvar.

Jag stukar tummen i företagets gym

Om god fysik är av särskild vikt för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter gäller försäkringen, till exempel för brandmän och poliser som behöver vara i fysisk form för att kunna utföra sitt jobb. Det räcker alltså inte med att säga att det är bra för arbetsgivaren att jag är frisk och vältränad. Men betald friskvårdstimme, på arbetstid i arbetsgivarens lokaler, omfattas.

Jag skadar mig på en afterwork med mina kollegor 

Det hörs kanske på namnet att här är man utanför jobbets domäner, så här gäller inte försäkringen.

Jag bränner mig på jobbkaffet

Om du befinner dig i arbetsgivarens lokaler och bränner dig på kaffet, halkar på väg till kaffeautomaten eller gör illa dig så är det att betrakta som olycksfall i arbetet. Kraven handlar hela tiden om att hitta ett samband mellan arbetet och den skada du råkat ut för.

Jag bryter benet på en kickoff med kollegorna

Är det schemalagda programpunkter, förväntas du delta i alla aktiviteter eller är det frivilligt? Räknar chefen med att du ska vara på plats och utföra vissa sysslor så kan man generellt säga att försäkringsskyddet gäller.


Sammanfattningsvis kan man säga att vad du utför för sysslor när skadan inträffar har stor betydelse för om arbetsskadeförsäkringen gäller eller inte. Det är underordnat vilken veckodag det är, var du befinner dig eller vad klockan är.  

Källa: Per Winberg, utbildningsledare på Afa Försäkring.

Arbetsskada

Olycksfall till jobbet med elsparkcyklar ökar

De senaste åren har det blivit allt vanligare med olyckor med elsparkcyklar. Om du skadar dig på väg till jobbet kan du ha rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen.
David Österberg Publicerad 23 augusti 2022, kl 13:37
Person åker elsparkcykel
Det blir allt vanligare att människor råkar ut för olyckor när de tar elsparkcykel till jobbet. Foto: Christine Olsson/TT

Det kan vara farligt att ta sig till och från jobbet. Under 2019 och 2020 inträffade över 15 000 sådana färdolycksfall, enligt en rapport från Afa Försäkring. I statistiken ingår inte bil- eller motorcykelolyckor eftersom sådana täcks av trafikskadeförsäkringen.

Bland unga i åldern 16-25 år är hot och våld det vanligaste färdolycksfallet. Det beror på att de oftare jobbar i yrken där man går hem sent på kvällen. På andra plats kommer olyckor med elsparkcyklar, enligt rapporten.

– Denna orsak till ett färdolycksfall har ökat för varje år de senaste åren, och särskilt i den yngre åldersgruppen, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Halt att ha skor med klack

Risken för att råka ut för ett färdolycksfall ökar med åren. Äldre råkar oftare ut för fallolyckor än yngre och skadar sig dessutom oftare när de ramlar. Det tar också längre tid för äldre att återhämta sig efter en olycka.

Kvinnor skadar sig oftare än män. Orsaken kan vara att de oftare går, cyklar eller åker kollektivt till jobbet jämfört med män. Bland kvinnor är fallolyckor vanligare än cykelolyckor – bland män är förhållandet det omvända. Enligt Emil Askestad kan en förklaring till det vara att kvinnor oftare har hala skor med klackar.

Många cyklister i storstan

I storstadsregionerna är cykelolyckor vanligast, medan fallolyckor dominerar i övriga landet. Det är farligast att ta sig till jobbet i Stockholms län, med Västerbotten på andra plats. Det beror på att det ofta är halt där på vintern, enligt Emil Askestad.

Färre olyckor när fler jobbar hemifrån

Antalet färdolyckor varierar över åren. En förklaring till det kan vara att vissa år domineras av snö och halka, medan andra är mildare och torrare. I statistiken finns dessutom en tydlig pandemieffekt: År 2020 arbetade många hemifrån och då minskade antalet färdolyckor rejält jämfört med året innan.

Då kan du få pengar om du ramlar

  • Afa Försäkring ägs gemensamt av fack och arbetsgivare. Försäkringsbolaget har hand om de försäkringar som du har via ditt kollektivavtal.
  • En av försäkringarna är arbetsskadeförsäkringen. Den täcker olycksfall i arbetet, arbetssjukdom och olyckor på väg till och från jobbet.
  • Om du skadar dig på väg till eller från jobbet kan du få ersättning för:

- Kostnader för läkarvård, sjukgymnastik och läkemedel.

- Sveda och värk om du är sjukskriven i mer än 30 dagar.

- Bestående fysiska och psykiska besvär.

- Vanprydande ärr.

- Förlust av tand.