Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

Vabbande pappas anställning avbröts

Mannens provanställning hos byggföretaget avbröts utan motivering. Unionen hävdar att arbetsgivaren begått brott mot föräldraledighetslagen och stämmer företaget.
Lina Friberg Publicerad 21 februari 2023, kl 14:41
Ett barn ligger i en säng. På sängkanten en pappa med en febertermometer i handen.
Mannens provanställning avbröts i samband med vård av sjukt barn. Nu stämmer Unionen företaget för brott mot föräldraledighetslagen. Foto: Christine Olsson / TT.

Småbarnspappan började en provanställning på företaget som bedriver e-handel inom bygg och fritid i maj 2022. När anställningen påbörjades uppgav mannen att han skulle behöva vara föräldraledig under två veckor i september för att skola in sitt barn på förskolan, vilket accepterades av hans chef.
När inskolningen väl skulle ske blev småbarnspappan uppmanad av chefen att låta sin sambo sköta inskolningen, då chefen ansåg att mannen behövde vara i tjänst.

"Sambon kan vabba"

Veckan efter inskolningen anmälde pappan vård av sjukt barn i tre dagar. Några dagar senare blev mannens barn sjuka igen och han meddelade arbetsgivaren att han återigen var tvungen att vabba. Dagen efter blev han uppringd av en chef på bolaget, som klargjorde att pappans anställning skulle upphöra omedelbart om han inte genast inställde sig på jobbet.
Chefen förklarade att bolaget krävde hundraprocentig närvaro på arbetsplatsen och att det var upp till övriga familjemedlemmar att sköta vård av barn.

Rädd att förlora jobbet

Senare samma dag fick han  även ett samtal från sin chef, som meddelade att företaget hade vissa krav på sina anställda när det gällde föräldraledigheter för inskolningar och sjuka barn.

Mannen kände sig skakad av samtalen och avbröt sin vård av sjukt barn och inställde sig på arbetet följande dag, av rädsla för att förlora sin anställning.

Under ett möte med mannens chef uppmanades han att fundera över om han ville vara kvar hos bolaget och fick också frågan hur han tänkt lösa framtida behov av vab.

Avbröt anställning utan motivering

Den 20 oktober blev småbarnspappan inkallad till sin chef som meddelade att hans anställning skulle upphöra, eftersom ”det inte fungerade”. När mannen frågade varför det inte fungerade fick han inget svar.

Unionen konstaterar att den avbrutna provanställningen har haft ett samband med mannens frånvaro för vård av barn. Och att han missgynnats på ett sätt som strider mot lagen. Därför kräver förbundet att företaget ska betala ett skadestånd till mannen, ersätta honom för utebliven lön samt betala ett allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtalet.

Företaget har  uteblivit från de förhandlingar Unionen kallat till flera gånger och konsekvent nekat mannen en förklaring till varför hans provanställning upphört.

Arbetsrätt

37 miljoner till Unionens medlemmar

Drygt 37 miljoner kronor betalades ut till Unionens medlemmar 2023 efter rättsprocesser. Det som sticker ut i årets statistik är det ökande antalet konkurser.
Lina Björk Publicerad 1 mars 2024, kl 06:00
En ordförandeklubba ligger på ett bord
En Unionenmedlem som hamnar i tvist med sin arbetsgivare kan få rättslig hjälp att driva sitt ärende av förbundets jurister. Foto: Shutterstock

Under 2023 gick totalt 8 868 företag i konkurs, enligt myndigheten Tillväxtanalys. Alla branscher drabbades även om byggindustrin och finansbranschen var extra utsatta. Antalet är det högsta sedan 1998, vilket också märks i Unionens statistik. 

Malin Wulkan
Foto: Peter Knutsson

–  Vi har haft fler konkurser än vanligt. Det är ett tecken på dåliga tider, säger Unionens chefsjurist Malin Wulkan.

Under fjolåret avslutades 403 arbetsrättsliga ärenden, alltså tvister om exempelvis lön, uppsägningar och avsked, som ledde till att det betalades ut drygt 25 miljoner kronor i ersättning till förbundets medlemmar. Förbundets jurister hjälpte dessutom till i 156 försäkringsrättsärenden under 2023, alltså rättsprocesser om arbetsskador och arbetslöshetsersättning. Här fick medlemmarna 11,5 miljoner kronor i ersättning.

Båda summorna är betydligt lägre än 2022, men det beror på flera saker. Dels kom det in färre ärenden tidigare år och en rättsprocess kan lång tid, vilket skapar en eftersläpning i statistiken. 

Även medlemmar krävs på skadestånd

Varje år företräder Unionen också en handfull medlemmar som blir stämda av sin arbetsgivare och krävda på skadestånd. Ofta handlar det om påstådda brott mot lojalitetsplikten, att en medlem röjt en företagshemlighet eller struntat i en konkurrensklausul i sitt anställningsavtal och startat upp ett konkurrerande företag. Det kan bli dyrköpta erfarenheter. Förra året jämkades krav på cirka 38 miljoner kronor, det vill säga belopp som arbetsgivare framställt krav på men som inte kom att bli fastslagna.  

–  När det gäller företagshemligheter och lojalitetsplikt är summorna ofta höga. Men ofta lyckas vi hjälpa till så att det slutgiltiga beloppet som medlemmen behöver betala även i ärenden där brott bedöms vara begångna blir väsentligt lägre än det krav som arbetsgivare ställt från början. 

Om du som medlem anser att du fått bristfällig hjälp av Unionen, finns möjlighet att ta upp ett klagomål hos förbundsstyrelsen, ett så kallat ”besvärsärende”. Förra året hade 27 medlemmar anspråk på ekonomisk kompensation och 11 av dem fick sammanlagt 121 620 kronor i ersättning, där det bedömdes att förbundet hade brustit i handläggningen.