Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

Vabbande pappas anställning avbröts

Mannens provanställning hos byggföretaget avbröts utan motivering. Unionen hävdar att arbetsgivaren begått brott mot föräldraledighetslagen och stämmer företaget.
Lina Friberg Publicerad 21 februari 2023, kl 14:41
Ett barn ligger i en säng. På sängkanten en pappa med en febertermometer i handen.
Mannens provanställning avbröts i samband med vård av sjukt barn. Nu stämmer Unionen företaget för brott mot föräldraledighetslagen. Foto: Christine Olsson / TT.

Småbarnspappan började en provanställning på företaget som bedriver e-handel inom bygg och fritid i maj 2022. När anställningen påbörjades uppgav mannen att han skulle behöva vara föräldraledig under två veckor i september för att skola in sitt barn på förskolan, vilket accepterades av hans chef.
När inskolningen väl skulle ske blev småbarnspappan uppmanad av chefen att låta sin sambo sköta inskolningen, då chefen ansåg att mannen behövde vara i tjänst.

"Sambon kan vabba"

Veckan efter inskolningen anmälde pappan vård av sjukt barn i tre dagar. Några dagar senare blev mannens barn sjuka igen och han meddelade arbetsgivaren att han återigen var tvungen att vabba. Dagen efter blev han uppringd av en chef på bolaget, som klargjorde att pappans anställning skulle upphöra omedelbart om han inte genast inställde sig på jobbet.
Chefen förklarade att bolaget krävde hundraprocentig närvaro på arbetsplatsen och att det var upp till övriga familjemedlemmar att sköta vård av barn.

Rädd att förlora jobbet

Senare samma dag fick han  även ett samtal från sin chef, som meddelade att företaget hade vissa krav på sina anställda när det gällde föräldraledigheter för inskolningar och sjuka barn.

Mannen kände sig skakad av samtalen och avbröt sin vård av sjukt barn och inställde sig på arbetet följande dag, av rädsla för att förlora sin anställning.

Under ett möte med mannens chef uppmanades han att fundera över om han ville vara kvar hos bolaget och fick också frågan hur han tänkt lösa framtida behov av vab.

Avbröt anställning utan motivering

Den 20 oktober blev småbarnspappan inkallad till sin chef som meddelade att hans anställning skulle upphöra, eftersom ”det inte fungerade”. När mannen frågade varför det inte fungerade fick han inget svar.

Unionen konstaterar att den avbrutna provanställningen har haft ett samband med mannens frånvaro för vård av barn. Och att han missgynnats på ett sätt som strider mot lagen. Därför kräver förbundet att företaget ska betala ett skadestånd till mannen, ersätta honom för utebliven lön samt betala ett allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtalet.

Företaget har  uteblivit från de förhandlingar Unionen kallat till flera gånger och konsekvent nekat mannen en förklaring till varför hans provanställning upphört.

Arbetsrätt

Sjukskriven med adhd blev uppsagd – stämmer techföretag

Otydliga roller och en rörig arbetsmiljö ledde till att mannen blev sjukskriven från techföretaget där han jobbade. Men i stället för att få hjälp att komma tillbaka till arbetsplatsen blev han uppsagd. Nu stämmer Unionenmedlemmen företaget för brott mot LAS och för diskriminering.
Linnea Andersson Publicerad 11 september 2023, kl 13:06
Till vänster en datorskärm ur fokus för att illustrera stress. Till höger interiör från en tingsrätt med lagbok och domarklubba.
Utvecklaren sades upp och nu stämmer han med hjälp av Unionen arbetsgivaren för flera brott mot lagen om anställningsskydd och brott mot diskrimineringslagen. Foto: Lise Åserud/Jessica Gow/TT.

Mannen tog för några år sedan jobb som utvecklare på ett företag i techbranschen. Tack vare sin tidigare erfarenhet kom han snabbt in i jobbet och fick redan efter några månader erbjudande om att ta sig an rollen som teamledare.

Efter en tid upplevde han dock att rollerna på arbetsplatsen var otydliga och att hans team hade för hög arbetsbelastning. Han tog flera gånger upp den dåliga arbetsmiljön med sin chef och andra i ledningen som, enligt Unionen, inte gjorde tillräckligt för att komma till rätta med problemen.

Blev sjukskriven

Både han själv och andra i gruppen började utveckla tydliga symptom på stress. Han blev till slut sjukskriven, men inte heller då fick han den hjälp han hade rätt till.

 I stället för att vidta åtgärder för att främja hans återgång till arbetsplatsen vidtog man åtgärder för att avsluta hans anställning. Arbetsgivaren skyller de problem som finns på arbetsplatsen på honom och det tycker jag är helt felaktigt, säger Elisabet Ohlsson, förbundsjurist på Unionen.

Utöver att stämma för flera brott mot lagen om anställningsskydd, LAS, stäms arbetsgivaren även för brott mot diskrimineringslagen. Det eftersom medlemmen har adhd som räknas som en funktionsnedsättning och därmed är diskrimineringsgrundande – om det finns en koppling mellan bolagets agerande och funktionsnedsättningen.

Fler ärenden rör adhd

Enligt Elisabet Ohlsson får facket allt oftare ärenden som rör just adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

— Många som saknar diagnos är inte medvetna om att de problem man har kanske är kopplade till en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I takt med att fler genomgår en utredning får vi fler ärenden, säger hon.

För att underlätta för anställda, inte minst för dem med adhd, trycker Elisabet Ohlsson på vikten av ett bra arbetsmiljöarbete med tydliga strukturer och ramar och att man som arbetsgivare jobbar enligt föreskriften för Organisatorisk och social arbetsmiljö (se faktaruta).

— Det gynnar alla arbetstagare, såväl dem som har en funktionsnedsättning som dem som inte har det, att vi vet vad vi ska göra, vid vilken tidpunkt och på vilket sätt.

Utöver ersättning för utebliven lön, semesterersättning, övertidsersättning och bonus samt skadestånd vill Unionen att arbetsgivaren ska betala medlemmen diskrimineringsersättning på 120 000 kronor.

Kollega har sökt företaget som svarar att de inte kommenterar pågående personalärenden.

Diskrimineringslagen

I diskrimineringslagen finns sju diskrimeringsgrunder:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

OSA

OSA står för Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Det berör frågor som stress, arbetsbelastning, konflikter, mobbning, trygghet och balans i arbetslivet. Föreskriften infördes 2016 och innehåller flera krav på vad arbetsgivare är skyldiga att göra för att förbättra arbetsmiljön.