Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

SAS:s kabinpersonal fick inte gehör hos DO

Kollektivavtalet som slöts mellan Unionen och den svenska delen av SAS i fjol är diskriminerande anser 109 kabinanställda som begärde att DO skulle utreda frågan, vilket de nu säger nej till.
Lina Björk, Lina Jonsson Publicerad 3 september 2013, kl 16:08

Förra hösten träffades ett kollektivavtal mellan SAS och Unionen om anställningsvillkor för kabinanställda med placering i Sverige. I avtalet ingick bland annat en förändring av pensionsvillkoren. Både piloter och kabinanställda fick höjd pensionsålder, däremot behöll piloterna sin intjänade pension, vilket kabinpersonalen inte fick.

En anmälan om diskriminering lämnades in till DO. Dels ansåg man att pensionsavsättningarna för anställda med bas i Stockholm var betydligt sämre än för dem med bas i Köpenhamn. Dels ifrågasatte man att piloterna, som är övervägande män, har fått bättre pensionsavtal än de kabinanställda, som är övervägande kvinnor.

Men varken anmälan om etnisk- eller könsdiskriminering fick något gehör hos DO som inte kommer att utreda frågan.

Lina Jonsson