Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

Pappan vabbade ofta – blev av med jobbet

När lagerchefen tog hand om sina sjuka barn kritiserades han för att prioritera familjen före bolaget. Kort därpå blev han uppsagd för att ha misskött sina arbetstider.
– Det var en katastrof för mig, säger Unionenmedlemmen.
Ola Rennstam Publicerad 26 oktober 2021, kl 14:24
Förkyld flicka vilar sitt huvud i mans knä.
Lagerchefen vabbade för ofta, enligt arbetsgivaren, och blev uppsagd. Nu stämmer Unionen företaget. Foto: Christine Olsson/TT

Under pandemin har barn på landets förskolor behövt hållas hemma under flera dagar, även vid lättare förkylningssymptom. Många av landets småbarnsföräldrar kan vittna om att de tvingats vara borta från jobbet i högre utsträckning än tidigare på grund av Coronarestriktionerna.

För en av dessa föräldrar, en lagerchef på ett livsmedelsföretag i Stockholmsområdet och pappa till två små barn, fick frånvaron dessutom allvarliga konsekvenser för hans anställning. Det stora antalet vab-dagar föll nämligen inte i god jord hos hans chef tillika ägare till företaget.

Chefen: Hustrun borde vabba

Under hösten 2020 klagade ägaren upprepade gånger över att lagerchefen var borta för mycket. Han tyckte att medarbetarens hustru borde ha tagit hand om all vab istället och påpekade att lagerchefen prioriterade familjen före bolaget, vilket inte var bra.

– När jag sa att jag behövde vabba blev han arg och sa att jag inte jobbade tillräckligt, säger lagerchefen, som vill vara anonym.

"Det var en katastrof för mig"

Chefen gav därefter mannen nya försämrade arbetstider samt en förmaning om att inte ha långa toalettbesök. Bara ett par dagar senare skickade arbetsgivaren ett mejl med innebörden att han bestämt sig för att avsluta lagerchefens anställning eftersom han misskött sig genom att inte respektera sina arbetstider.

– Jag blev besviken och ledsen, och dessutom att få beskedet i ett mejl. Jag har jobbat hårt på företaget i fem år och alltid ställt upp. Det var en katastrof för mig att bli uppsagd, berättar han.

Stäms på 170 000 kronor

Att lagerchefen skulle ha misskött sina arbetstider tillbakavisas av Unionen. Förbundet har nu stämt arbetsgivaren på 170 000 kronor för missgynnande enligt föräldraledighetslagen och brott mot las, lagen om anställningsskydd. Unionen menar att arbetsgivarens påstående om misskötsamhet är ett svepskäl och att uppsägningen i stället beror på föräldraledigheten.

– Det här är ett extremt fall där vår medlem blivit uppsagd för att ha varit tvungen att vabba. Det är inte så man förväntar sig att en arbetsgivare ska bete sig i Sverige på 2000-talet, säger Lisa Melin, förbundsjurist som företräder medlemmen.

Kollega har varit i kontakt med arbetsgivaren som avböjt att kommentera tvisten.

Arbetsrätt

Sjukskriven med adhd blev uppsagd – stämmer techföretag

Otydliga roller och en rörig arbetsmiljö ledde till att mannen blev sjukskriven från techföretaget där han jobbade. Men i stället för att få hjälp att komma tillbaka till arbetsplatsen blev han uppsagd. Nu stämmer Unionenmedlemmen företaget för brott mot LAS och för diskriminering.
Linnea Andersson Publicerad 11 september 2023, kl 13:06
Till vänster en datorskärm ur fokus för att illustrera stress. Till höger interiör från en tingsrätt med lagbok och domarklubba.
Utvecklaren sades upp och nu stämmer han med hjälp av Unionen arbetsgivaren för flera brott mot lagen om anställningsskydd och brott mot diskrimineringslagen. Foto: Lise Åserud/Jessica Gow/TT.

Mannen tog för några år sedan jobb som utvecklare på ett företag i techbranschen. Tack vare sin tidigare erfarenhet kom han snabbt in i jobbet och fick redan efter några månader erbjudande om att ta sig an rollen som teamledare.

Efter en tid upplevde han dock att rollerna på arbetsplatsen var otydliga och att hans team hade för hög arbetsbelastning. Han tog flera gånger upp den dåliga arbetsmiljön med sin chef och andra i ledningen som, enligt Unionen, inte gjorde tillräckligt för att komma till rätta med problemen.

Blev sjukskriven

Både han själv och andra i gruppen började utveckla tydliga symptom på stress. Han blev till slut sjukskriven, men inte heller då fick han den hjälp han hade rätt till.

 I stället för att vidta åtgärder för att främja hans återgång till arbetsplatsen vidtog man åtgärder för att avsluta hans anställning. Arbetsgivaren skyller de problem som finns på arbetsplatsen på honom och det tycker jag är helt felaktigt, säger Elisabet Ohlsson, förbundsjurist på Unionen.

Utöver att stämma för flera brott mot lagen om anställningsskydd, LAS, stäms arbetsgivaren även för brott mot diskrimineringslagen. Det eftersom medlemmen har adhd som räknas som en funktionsnedsättning och därmed är diskrimineringsgrundande – om det finns en koppling mellan bolagets agerande och funktionsnedsättningen.

Fler ärenden rör adhd

Enligt Elisabet Ohlsson får facket allt oftare ärenden som rör just adhd och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

— Många som saknar diagnos är inte medvetna om att de problem man har kanske är kopplade till en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I takt med att fler genomgår en utredning får vi fler ärenden, säger hon.

För att underlätta för anställda, inte minst för dem med adhd, trycker Elisabet Ohlsson på vikten av ett bra arbetsmiljöarbete med tydliga strukturer och ramar och att man som arbetsgivare jobbar enligt föreskriften för Organisatorisk och social arbetsmiljö (se faktaruta).

— Det gynnar alla arbetstagare, såväl dem som har en funktionsnedsättning som dem som inte har det, att vi vet vad vi ska göra, vid vilken tidpunkt och på vilket sätt.

Utöver ersättning för utebliven lön, semesterersättning, övertidsersättning och bonus samt skadestånd vill Unionen att arbetsgivaren ska betala medlemmen diskrimineringsersättning på 120 000 kronor.

Kollega har sökt företaget som svarar att de inte kommenterar pågående personalärenden.

Diskrimineringslagen

I diskrimineringslagen finns sju diskrimeringsgrunder:

  • Kön
  • Könsöverskridande identitet eller uttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

OSA

OSA står för Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Det berör frågor som stress, arbetsbelastning, konflikter, mobbning, trygghet och balans i arbetslivet. Föreskriften infördes 2016 och innehåller flera krav på vad arbetsgivare är skyldiga att göra för att förbättra arbetsmiljön.