Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

Nya las prövas av uppsagd med artros

Unionen stämmer ett städföretag som sagt upp en medlem på grund av personliga skäl. Stämningen blir en av de första där nya versionen av lagen om anställningsskydd, las, prövas i Arbetsdomstolen.
Johanna Rovira Publicerad 24 januari 2023, kl 13:21
Skylt i grå metall med fastsatta pappersark som visar dagens förhandlingar i Arbetsdomstolen.
En receptionist i södra Sverige blev uppsagd via sms. Nu får hon 150 000 kronor i skadestånd efter en dom i Arbetsdomstolen. Foto: Claudio Bresciani / TT.

En Unionenmedlem, som för knappt ett år sedan anställdes som lokalvårdare av ett företag som sysslar med städning och kontorsservice, drabbades i höstas av inflammation i båda händerna med artros som följd. Hon sjukskrevs på heltid resten av året. Men i början av december blev hon uppsagd - just på grund av problemen med händerna.  

Enligt Unionens jurist Susanna Kjällström finns det inte sakliga skäl för uppsägningen och förbundet kräver att uppsägningen ska förklaras ogiltig och att medlemmen ska fortsätta få ut lön tills det är dags för huvudförhandling i Arbetsdomstolen.  Dessutom kräver förbundet ett allmänt skadestånd på 135 000 kronor.

  Det är första gången vi stämmer för brott mot las sedan nya bestämmelsen trädde i kraft, men det innebär ingen skillnad mot tidigare i hur vi jobbar. Skadeståndet är högre enligt den nya bestämmelsen, säger Susanna Kjällström.

Lokalvårdare är vanligtvis medlemmar i andra fackförbund än Unionen, men att medlemmen är felorganiserad påverkar inte tvisten: 

  Vi företräder alla medlemmar om vi bedömer att det finns en rimlig chans till framgång, säger Susanna Kjällström.

Arbetsrätt

37 miljoner till Unionens medlemmar

Drygt 37 miljoner kronor betalades ut till Unionens medlemmar 2023 efter rättsprocesser. Det som sticker ut i årets statistik är det ökande antalet konkurser.
Lina Björk Publicerad 1 mars 2024, kl 06:00
En ordförandeklubba ligger på ett bord
En Unionenmedlem som hamnar i tvist med sin arbetsgivare kan få rättslig hjälp att driva sitt ärende av förbundets jurister. Foto: Shutterstock

Under 2023 gick totalt 8 868 företag i konkurs, enligt myndigheten Tillväxtanalys. Alla branscher drabbades även om byggindustrin och finansbranschen var extra utsatta. Antalet är det högsta sedan 1998, vilket också märks i Unionens statistik. 

Malin Wulkan
Foto: Peter Knutsson

–  Vi har haft fler konkurser än vanligt. Det är ett tecken på dåliga tider, säger Unionens chefsjurist Malin Wulkan.

Under fjolåret avslutades 403 arbetsrättsliga ärenden, alltså tvister om exempelvis lön, uppsägningar och avsked, som ledde till att det betalades ut drygt 25 miljoner kronor i ersättning till förbundets medlemmar. Förbundets jurister hjälpte dessutom till i 156 försäkringsrättsärenden under 2023, alltså rättsprocesser om arbetsskador och arbetslöshetsersättning. Här fick medlemmarna 11,5 miljoner kronor i ersättning.

Båda summorna är betydligt lägre än 2022, men det beror på flera saker. Dels kom det in färre ärenden tidigare år och en rättsprocess kan lång tid, vilket skapar en eftersläpning i statistiken. 

Även medlemmar krävs på skadestånd

Varje år företräder Unionen också en handfull medlemmar som blir stämda av sin arbetsgivare och krävda på skadestånd. Ofta handlar det om påstådda brott mot lojalitetsplikten, att en medlem röjt en företagshemlighet eller struntat i en konkurrensklausul i sitt anställningsavtal och startat upp ett konkurrerande företag. Det kan bli dyrköpta erfarenheter. Förra året jämkades krav på cirka 38 miljoner kronor, det vill säga belopp som arbetsgivare framställt krav på men som inte kom att bli fastslagna.  

–  När det gäller företagshemligheter och lojalitetsplikt är summorna ofta höga. Men ofta lyckas vi hjälpa till så att det slutgiltiga beloppet som medlemmen behöver betala även i ärenden där brott bedöms vara begångna blir väsentligt lägre än det krav som arbetsgivare ställt från början. 

Om du som medlem anser att du fått bristfällig hjälp av Unionen, finns möjlighet att ta upp ett klagomål hos förbundsstyrelsen, ett så kallat ”besvärsärende”. Förra året hade 27 medlemmar anspråk på ekonomisk kompensation och 11 av dem fick sammanlagt 121 620 kronor i ersättning, där det bedömdes att förbundet hade brustit i handläggningen.