Hoppa till huvudinnehåll
Arbetsrätt

Nya las – så påverkar den dig

Blir det lättare att bli uppsagd nu? Nya las väcker frågor som kan oroa en eller annan anställd. Här reder vi ut vad de nya reglerna innebär för dig – och lyfter fram var experterna är oeniga om lagens konsekvenser.
Lina Björk Publicerad 26 september 2022, kl 14:44
Arbetsmarknadens parter sitter vid bord och skriver under det nya huvudavtalet.
Tidigare under sommaren skrev arbetsmarknadens parter under det nya huvudavtalet, även kallat nya las. Men hur kommer det att påverka dig som arbetstagare? Foto: Magnus Andersson/TT

I oktober börjar den nya lagen om anställningsskydd (las) tillämpas. Den innebär en stor förändring för arbetsrätten i Sverige, där ”gamla” las har gällt sedan 1982.

Lagen handlar om vilka regler som ska gälla vid anställning, uppsägning och avskedande. Nya las ingår i ett stort omställningspaket som bygger på en överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter (arbetsgivare och fackförbund). Paketets andra del är ett så kallat omställningsstudiestöd som innebär att du kan plugga mitt i karriären – och få lön under tiden.

Turordningsregler

Nya las: Arbetsgivare kommer att kunna undanta tre personer från turordningen vid en nedskärning på grund av arbetsbrist. För fack och arbetsgivare som omfattas av nya huvudavtalet finns ytterligare ett alternativ: 15 procent av de som skulle varslats om uppsägning vid turordning kan i stället undantas. Detta undantag får dock inte vara fler än 10 procent av de som arbetar på berörd driftsenhet.

Huvudregeln är dock fortfarande ”sist in, först ut”, det vill säga att den som blev anställd sist blir uppsagd först. Vilka som kan undantas beror på vilken betydelse de har för arbetsplatsens fortsatta verksamhet. En facklig förtroendevald kan också bli relevant om det är viktigt för den fackliga verksamheten att personen stannar. Här gäller samma regler som tidigare.

Tidigare: Arbetsgivare med upp till tio personer kunde undanta två personer från turordningen vid en uppsägning på grund av arbetsbrist.

Ingen lön under tvist

Nya Las: Om du blir uppsagd men är oense om uppsägningen med din arbetsgivare kommer din anställning upphöra och du bli utan lön trots att det pågår en tvist. Det finns däremot möjlighet att söka a-kassa under tiden förhandlingar pågår. Om det finns kollektivavtal, finns det möjlighet att söka kompletterande kollektivavtalad ersättning. Skulle du vinna tvisten i domstol blir dock skadeståndet från din arbetsgivare saftigare än tidigare.

Tidigare: Arbetsgivaren var tvungen att betala lön och andra anställningsförmåner under tiden en tvist pågick.

Uppsägning på grund av sakliga skäl

Nya Las: Om en händelse uppstått som är så allvarlig att personen borde bli uppsagd av personliga skäl, så ska ingen hänsyn tas till om det finns en prognos om bättring hos den anställda. Arbetsgivaren behöver heller inte genomföra mer än en omplaceringsutredning. (Om det inte har gått lång tid mellan misskötsamheten)

Tidigare: Hänsyn togs till om det fanns förmildrande omständigheter, intresse av att behålla anställningen och hur anställningsbar personen var. Fanns möjlighet till bättring kunde arbetsgivaren behöva omplacera personen flera gånger.

Snabbare väg till anställning

Nya Las: En visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning efter sammanlagt ett år inom en femårsperiod. Den som jobbat i mer än nio månader ska också ha företrädesrätt till en ny visstidsanställning.

Tidigare: En visstidsanställning övergick till en tillsvidareanställning efter sammanlagt två år inom en femårsperiod.

Inhyrd personal ska erbjudas anställning

Nya Las: Arbetsgivaren måste erbjuda en tillsvidaretjänst om medarbetaren har varit inhyrd på ett och samma ställe i 24 månader under en treårsperiod.

Tidigare: Kundföretaget var skyldig att informera om lediga tjänster men hade ingen skyldighet att anställa inhyrd personal efter en viss tid.

Avtal kan trumfa lag

Delar av den nya lagen om anställningsskydd (las) är dispositiv. Det betyder att fack och arbetsgivarorganisationer kan komma överens om andra regler i kollektivavtal.

Förutsättningen är att det finns ett så kallat huvudavtal, det vill säga en överenskommelse mellan de organisationer som representerar arbetsmarknadens parter. Avtalet ligger sedan till grund för de kollektivavtal som förhandlas fram mellan branschernas olika parter på en mer anpassad och lokal nivå.

Exempel på vad som kan regleras/förhandlas bort i kollektivavtal är möjligheten att undanta fler personer, liksom snabbare anställning vid visstid.

Delen om att ta bort uppsägningslön under tvist är däremot inte dispositiv, alltså är det lagen som gäller.

Arbetsrätt

Lagerchef får skadestånd efter vab-uppsägning

Arbetsgivaren ansåg att lagerchefens fru kunde vabba i stället för honom. Därefter blev han uppsagd. Nu tvingas arbetsgivaren betala 150 000 kronor i skadestånd till Unionenmedlemmen.
Oscar Broström Publicerad 3 november 2022, kl 13:57
Man håller i febertermometer framför barn som ligger i soffa och sover.
Arbetsgivaren tyckte att medarbetarens hustru borde ha tagit hand om all vab istället och påpekade att lagerchefen prioriterade familjen före bolaget. Foto: Christine Olsson/TT

Unionen stämde livsmedelsföretaget för ett år sedan, efter att medlemmen – som arbetade som lagerchef – blivit uppsagd.

Bakgrunden var att mannen vid flera tillfällen vabbat. Arbetsgivaren ansåg, enligt vad medlemmen berättat, att lagerchefens fru kunde ta hand om barnen i stället och att lagerchefen borde prioritera företaget framför familjen.

Till slut blev mannen uppsagd med hänvisning till att han misskött sina arbetstider.

– Jag blev besviken och ledsen, och dessutom att få beskedet i ett mejl. Jag har jobbat hårt på företaget i fem år och alltid ställt upp. Det var en katastrof för mig att bli uppsagd, berättade han för Kollega då.

Får 150 000 kronor: ”Väldigt bra”

Nu har medlemmen och arbetsgivaren träffat en förlikning i ärendet. Arbetsgivaren kommer att betala 150 000 kronor i allmänt skadestånd, 20 000 mindre än vad Unionen krävde.

– Det är väldigt bra. Det motsvarar i stort sett vad medlemmen hade fått vid en vinst, om det här hade gått hela vägen till en huvudförhandling, säger Lisa Melin, förbundsjurist på Unionen, och tillägger:

– Medlemmen fick ett nytt arbete efter kort tid. I ett sådant fall kan man inte få så mycket ekonomiskt skadestånd, utan bara det allmänna skadeståndet.

Enligt Lisa Melin var det här fallet ”extremt”, med tanke på arbetsgivarens skarpa krav på medlemmen att sluta vabba.

– Arbetsgivaren var så tydlig med att han inte accepterade att medlemmen behövde vabba. Det fanns inte någon förståelse för att det är en laglig rättighet att göra det.

Hur mår medlemmen i dag?

– Han har fått ett nytt jobb som han är väldigt nöjd med, inom IT, vilket egentligen är det han är utbildad till. Han mår bra och har gått vidare.