Hoppa till huvudinnehåll
Arbetslöshet

Svårare att få jobb för uppsagda

Fler varsel och stigande arbetslöshet. Nya siffror från Arbetsförmedlingen indikerar bistra tider på arbetsmarknaden. Men Unionens medlemmar tycks än så länge förskonade.
Ola Rennstam Publicerad 12 december 2019, kl 14:48
Lars Pehrson/SvD/TT, Johan Nilsson/TT
Unionens övergripande bild inom industrin är att företagen på en del håll drar ner på produktion och att personalminskningarna då främst sker på arbetarsidan. Lars Pehrson/SvD/TT, Johan Nilsson/TT

Antalet personer som varslas om uppsägning ökar markant. I november varslades 5 500 personer, vilket är 1 800 fler än samma månad i fjol. Unionen ser dock inte samma mönster.

– Vi ser inga dramatiska förändringar även om det sker en viss ökning av antalet varsel. Det tar lite längre tid än tidigare för våra medlemmar som blir uppsagda att få ett nytt jobb. Är man etablerad på arbetsmarknaden och har en god kompetens är jobbchanserna fortfarande goda, säger Katarina Lundahl, chefsekonom.

Unionens övergripande bild inom industrin är att företagen på en del håll drar ner på produktion och att personalminskningarna då främst sker på arbetarsidan.

– Signalerna från klubbarna är att man i första hand ser över konsultbemanningen snarare än sin egen personal. Däremot finns det en del konsultklubbar där man sagt upp, säger Katarina Lundahl.

Samtidigt stiger arbetslösheten för femte månaden i rad. I slutet av november var 25 000 fler inskrivna som arbetslösa vid arbetsförmedlingarna jämfört med samma månad 2018, enligt Arbetsförmedlingens statistik.

Det innebär att arbetslösheten har stigit från 6,9 till 7,2 procent av arbetskraften på ett år. Ökningen gäller både inrikes och utrikes födda. Bidragande orsaker är, enligt myndigheten, en minskad tillväxt av nya jobb och att allt fler står långt ifrån arbetsmarknaden.

– Det skapas fortfarande många nya jobb men inte i lika stark takt som tidigare, men inflödet till arbetsmarknaden är också väldigt stort. Den ökade arbetslösheten sker inte i första hand i våra grupper utan bland andra med svagare ställning på arbetsmarknaden, säger Katarina Lundahl.

På ett år har antalet långtidsarbetslösa, personer som har varit arbetslösa mer än tolv månader, blivit 5 000 fler och uppgår nu till nästan 150 000 personer, varav över hälften är födda i ett land utanför Europa.