Hoppa till huvudinnehåll
Anställningsvillkor

Extrajobb och bisyssla – det här gäller

Sju av tio svenskar kan tänka sig att frilansa vid sidan av sin anställning. Här är det du måste ha koll på för att undvika de vanligaste fällorna.
Elisabeth Brising Publicerad 27 april 2022, kl 10:39
Man sitter och jobbar på två olika datorer.
Vilka regler gäller om du har en bisyssla? Foto: Shutterstock

Är du sugen på att börja jobba extra eller frilansa vid sidan av din vanliga anställning? Här är de vanligaste misstagen och hur du undviker dem. 

Hur mycket får jag jobba extra?

 • Om ditt extrajobb eller din egna firma tar för mycket tid riskerar det att inkräkta på ditt vanliga arbete. Det kan stå i ett kollektivavtal att uppdrag vid sidan av arbetet inte får vara av ett ”mer omfattande slag”.
 • Du får till exempel inte bli så uttröttad att det påverkar dina insatser negativt på det vanliga jobbet, eller göra att du inte kan jobba övertid eller på obekväm arbetstid om det krävs.

Fackligt uppdrag inte bisyssla

Du har alltid rätt att ta ett politiskt uppdrag som förtroendevald i stat, kommun eller fackförbund. Det får arbetsgivaren inte ha synpunkter på.

Så påverkas din sjukpenning och föräldrapenning

 • Ju mer pengar du tjänar desto mer har du rätt att få i sjukpenning eller föräldrapenning av Försäkringskassan – men bara upp till ett visst tak.
 • Taket för din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) är högst 483 000 kronor, både vid sjukskrivning och föräldraledighet.
 • Taket för din SGI vid beräkning av ersättning för vård av barn (vab) och tio dagars föräldrapenning är högst 362 200 kronor per år.

Kan man jobba extra och få a-kassa?

 • Du kan i vissa fall fortsätta med din bisyssla om du blir arbetslös och ändå få a-kassa, men kolla reglerna noga. Flera villkor ska vara uppfyllda.
 • Du ska kunna visa att du har haft bisysslan under minst ett år och samtidigt ha arbetat heltid.
 • Inkomstgränsen vid godkänt extraarbete är i snitt 3 060 kronor per vecka. 
 • Extrajobbet får inte hindra dig från att söka och ta ett heltidsarbete.
 • Särskilda regler gäller för dig som driver eget företag på deltid. Kolla med din a-kassa.

Berätta för din arbetsgivare

 • Det är klokt att informera din arbetsgivare om du planerar att jobba extra eller starta eget. Läs också på vad som står i ditt kollektivavtal om att ha uppdrag vid sidan av.
 • Extrajobbet får aldrig konkurrera med din arbetsgivares företag. I alla anställningsavtal finns en lojalitetsplikt som innebär att det inte är tillåtet att delta i konkurrerande verksamhet. Illojalitet kan vara skäl för uppsägning, avsked eller i värsta fall stämning på miljonbelopp.

Starta inte eget under din uppsägningstid

 • Lojalitetsplikten gör att du inte ens får förbereda verksamhet som kan vara konkurrerande. Det gäller även om du sagt upp dig och under hela uppsägningstiden. Du får som grundregel inte starta eget eller ens ta kontakt med tilltänkta kunder om det konkurrerar.
 • I vissa situationer kan det finnas undantag, men då ska det avtalas skriftligen i till exempel ett uppsägningsavtal. Det är vanligast med undantag just vid avtal om utköp, arbetsbefrielse och avgångsvederlag under uppsägningstiden.

Håll koll på om du kollas och vem du står nära

 • Berätta om dina jobbplaner först för att undvika onödig misstänksamhet eller missförstånd. Var medveten om att en del arbetsgivare övervakar anställda digitalt via AI eller låter chefer läsa sina medarbetares mail i jakt på illojal konkurrens.
 • Dina närstående – fru, man, sambo eller vuxna barn – får inte heller arbeta i eller driva en verksamhet som kan anses indirekt konkurrera med din arbetsgivares. Men arbetsgivaren måste också kunna bevisa att relatio­nen riskerar att skada företaget.

Be att få godkänt på pränt

 • I vissa kollektivavtal står det uttryckligen att du alltid måste samråda innan du tar en så kallad bisyssla (extrajobb, eget företag, eller ”omfattande uppdrag”, till exempel i en styrelse). Det gäller alltså även om det du gör uppenbart inte konkurrerar med arbetsgivarens företag.
 • Be om att få godkänt skriftligt på att du får ha din bisyssla så att du har det på underskrivet papper eller i alla fall mail om det uppstår frågetecken. Synen på din bisyssla kan ändras om du får en ny chef, om företaget köps upp eller får nya ägare.
 • Om du bara har en deltidsanställning kan arbetsgivaren inte lika lätt neka dig att arbeta någon annanstans vid sidan av, men du bör i alla fall fråga först om det är okej.

Risk för skattesmäll

 • När du har flera inkomster får du mer pengar! Det är positivt men håll koll på om inkomsterna landar över det tak som gör att du måste betala statlig skatt. På alla inkomster av tjänst över 45 000 kronor per månad eller 540 700 kronor i årsinkomst ska du betala 20 procent i statlig skatt.
 • Tror du att du kommer behöva skatta mer? Det enklaste är att be din ordinarie arbetsgivare dra mer skatt på lönen. Risken är annars att du får en skattesmäll med deklarationen.
 • Är du över 65 år är brytpunkten för statlig skatt lite högre, 618 700 kronor per år.

Tänk på dina rättigheter

 • Där du extrajobbar omfattas du oftast inte av kollektivavtalet som finns på den arbetsplatsen. Då blir det desto viktigare vad det står i anställningsavtalet i stället – där ska du försöka få in förmåner och rättigheter på extrajobbet.
 • Däremot gäller kollektivavtalet förstås på din ordinarie heltidsarbetsplats när du arbetar där eller reser dit och hem. Det är även ditt ordinarie avtal som gäller för försäkringar och tjänstepension.

Källor: Gunilla Krieg, ombudsman Unionen, Försäkringskassan.se, Skatteverket.se, Unionensakassa.se. Siffror gäller år 2022.

En Sifo-undersökning gjord på uppdrag av företaget Cool Company visar att 67 procent kan tänka sig att frilansa vid sidan av sitt vanliga jobb om de får en sådan möjlighet.

Elisabeth Brising
[email protected]