Hoppa till huvudinnehåll
A-kassa

Unionens a-kassa: "Hoten har ökat"

Unionens a-kassa har längst väntetid av alla kassor kring beslut om ersättning. Försäkringens handläggare har hamnat i skottgluggen och får ta emot hot från arga medlemmar som väntar på pengar.
Lina Björk Publicerad 29 augusti 2023, kl 12:38
Bild på Unionens-kassa.
I och med de långa väntetiderna hos Unionens a-kassa har även andelen svåra samtal från medlemmar ökat. Många är arga, andra är ledsna. En del desperata. Foto: Ola Rennstam

Medlemmar som väntar på besked från Unionens a-kassa får, enligt den senaste statistiken, ha tålamod i nio veckor, men vissa har väntat betydligt längre än så. Orsaken är dels ett nytt ärendehanteringssystem, dels reducerad bemanning under sommaren. Bakom luren för att handlägga ärenden sitter bland annat Andrea Ålund, försäkringsutredare och huvudarbetsmiljöombud på Unionens a-kassa.

Andrea Ålund
Andrea Ålund

­Det är väldigt kämpigt. Vi känner för medlemmarna och kan inte försvara de långa väntetiderna. Många av handläggarna jobbar kvällar, tidiga mornar och helger för att få lite sinnesro. Man tar med sig jobbet hem eftersom verksamheten kräver det, men vi kommer aldrig i kapp, säger hon.

Unionens a-kassa hotas av vite

Förra sommaren lämnades en begäran om 6:6a in till Arbetsmiljöverket från två av arbetsmiljöombuden på Unionens a-kassa. Kritiken handlade framför allt om bristen på arbetsmiljökunskap hos chefer, riskbedömningar som uteblivit och en organisering av arbetet som gav mer att önska. Myndigheten hotade med vite om bristerna inte åtgärdades, men efter en omorganisation på a-kassan så lades anmälan ned. Arbetsmiljön har däremot inte blivit bättre.

Vi blir inte lyssnade på. Sektionschefer gör vad de kan men det här går högre upp, säger Andrea Ålund.

Personalomsättningen på a-kassan har varit stor, men även om man har nyrekryterat tar det tid att introducera nya försäkringshandläggare. En anställd som slutar och en som börjar går inte jämnt ut, enligt Nanna Andersson, försäkringsrådgivare och arbetsmiljöombud på a-kassan.

Det kan ta ett år innan en ny handläggare är varm i kläderna. Det gör också att de erfarna får ta väldigt mycket ansvar, säger hon.

Desperata medlemmar

I och med de långa väntetiderna har även andelen svåra samtal från medlemmar ökat. Många är arga, andra är ledsna. En del desperata.

Vi möter människor som gråter och säger att de inte har mat på bordet, som vill ta livet av sig eller hotar med att spränga oss i luften. Den typen av samtal har ökat, men vi har inte tillräckliga verktyg att hantera människor i kris, säger Andrea Ålund.

Eftersom de ärenden som väntat längst hanteras först kommer eftersläpningen i väntetid att synas ett tag till i statistiken. Under tiden gör de anställda på a-kassan vad de kan för att hinna med så många ärenden de kan. En hjälp tror arbetsmiljöombuden skulle vara att a-kassorna hjälpte varandra.

Jag undrar var a-kassekollektivet är. Vi var pilot för det nya ärendehanteringssystemet och visade vägen. Nu skulle vi behöva hjälp av andra, säger Nanna Andersson. 

Harald Peterson
Harald Peterson Mattias Lindbäck

Harald Petersson, kassaföreståndare på Unionens arbetslöshetskassa känner inte igen bilden av att ledningen inte lyssnar på hur de anställda upplever den pressade arbetsmiljön.

– Jag tycker att vi har bra forum för dialog. Just nu sitter vi i förhandling med de fackliga hur vi ska lösa den här situationen. Men det är så klart viktigt att ha en löpande diskussion kring frågan om arbetsmiljö, säger han.  

Hur ser du på att anställda jobbar kvällar och helger för att hinna med?
– Det är inte ett uttalat krav från arbetsgivaren. Respektive chef för en dialog med respektive medarbetare, och vi följer arbetsinsatsen både sektionsvis och enskilt. Utifrån arbetsläget behöver vi nu öka produktionen för att komma i kapp med ärenden.

Handläggarna får ta emot många svåra samtal, vilket stöd får de?
– Vi har många insatser. Generellt sett har vi minskat telefontiden så att vi frigjort tid för handläggning och medarbetarna behöver därmed inte ta emot lika många samtal. Blir samtalen tuffa finns det stöd hos närmaste chef och vi erbjuder även stöd av företagshälsovården vid behov. Vi har också genomfört utbildningsinsatser, och har kontinuerliga avstämningar.


Kan ett samarbete a-kassorna emellan förbättra läget?
– Vi har en lång historia av samarbete mellan a-kassorna och anledningen till att vi inte haft det nu är på grund av sommarperioden. Men framöver är det absolut aktuellt, säger Harald Petersson.

Den 28 augusti uppmanade inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Unionens a-kassa att vidta åtgärder för att förkorta handläggningstiderna för sina medlemmar. Senast den 18 september ska kassan redogöra för de insatser man gjort.

Vad är 6:6a?

En anställd eller arbetsmiljöombud kan upptäcka att det finns risker i arbetsmiljön eller att arbetsgivaren inte följer regler och lagar om arbetstid. Då gäller i första hand att ta kontakt med arbetsgivaren och be om att problemet rättas till.

Men om problemet kvarstår finns det möjlighet för arbetsmiljöombudet att begära åtgärder från Arbetsmiljöverket, enligt arbetsmiljölagen 6:e kapitlet 6:e paragrafen.

Myndigheten kan då välja att komma på inspektion hos arbetsgivaren och sedan besluta om att tvinga arbetsgivaren att genomföra åtgärder eller exempelvis förbjuda något som inte är tillåtet. 

A-kassa

Unionens a-kassa tillbaka på normala väntetider

Medlemmar i Unionens a-kassa har fått vänta länge på ersättning det senaste året. Nu har man jobbat ikapp.
Lina Björk Publicerad 20 november 2023, kl 14:15
Till vänster fasadskylt till Unionens a-kassa, till höger en hand som håller i ett stoppur.
Tidigare i år hade Unionens a-kassa längst väntetid av alla a-kassor. Då var väntetiden för att få besked om ersättning 10 veckor - nu är den 5 veckor. Foto: Ola Rennstam/Colourbox.

Först var det en cyberattack, sedan ett ärendehanteringssystem som krånglade. Efter sommaren låg Unionens a-kassa rejält efter i handläggningstider och utbetalningar, vilket Kollega tidigare rapporterat om

Till slut ryckte a-kassornas tillsynsmyndighet IAF ut och startade ett ärende kring väntetiderna med ultimatumet: få ner handläggningstiderna till fem veckor innan december är slut, annars kan statsbidraget helt eller delvis dras in. Och enligt IAF: s senaste statistik har man lyckats med det. Den genomsnittliga väntetiden för att få besked om ersättning är nu fem veckor, att jämföra med 10 veckors väntetid efter sommaren. 

Samarbete och övertid lösningen

Enligt kassaföreståndaren Harald Peterson handlar resultatet dels om att handläggarna jobbat mer, dels tydliga veckomål och uppföljningar.

Harald Peterson
Harald Peterson Mattias Lindbäck

– Vi har jobbat mer men har också lagt in två återhämtningsveckor. Sedan har vi fått visst stöd från andra a-kassor, vilket har underlättat, säger han. 

Tidigare har medlemmar haft svårt att nå a-kassans handläggare då man endast haft en timmes telefontid per dag. 

Kommer medlemmar att kunna nå sina handläggare nu? 

–  Vi jobbar långsiktigt och bygger nu vidare för att bibehålla ett stabilt arbetsläge och där vi också kan stärka tillgängligheten.