Hoppa till huvudinnehåll
A-kassa

M och KD vill sänka taket i a-kassan

Enkäten med riksdagspartierna gjordes före coronakrisen.

Partierna har helt olika syn på a-kassan. Vissa anser att en låg a-kassa ökar viljan att söka jobb, andra tycker att ersättningen måste höjas för att förbättra tryggheten för dem som drabbas av arbetslöshet.
Kamilla Kvarntorp, David Österberg Publicerad 25 mars 2020, kl 11:54
Fredrik Sandberg/TT
Fredrik Sandberg/TT

Läs mer: Allvarliga följder när arbetslösheten stiger

Kollega ställde två frågor till samtliga riksdagspartier:

1. Anser ni att taket i a-kassan bör förändras. Om ja: Varför och på vilket sätt?
2. Bör a-kassan förändras på något annat sätt? Om ja: Varför och på vilket sätt?

VÄNSTERPARTIET

1. Vänsterpartiet anser att taket i a-kassan ska höjas till 1400 kronor. En höjning av taket är nödvändigt för att försäkra högre löner än idag. Det ger större trygghet för fler och ökar legitimiteten för arbetslöshetsförsäkringen.

2. Ja, vi vill höja grundbeloppet till 450 kronor, indexera ersättningsbeloppen till löneutvecklingen, höja ersättningsnivån till 80 procent för hela ersättningsperioden och förbättra kvalificerings- och ersättningsvillkoren. Med våra förslag kommer arbetslöshetsförsäkringen dels att omfatta fler arbetslösa, dels att försäkra högre löner än i dag.

SOCIALDEMOKRATERNA

1. För att fler ska få ett inkomstskydd man känner sig trygg med har den S-ledda regeringen höjt den inkomstrelaterade ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen. Målet är att de allra flesta ska ha 80 procent av tidigare lön i ersättning. Då säkerställs tryggheten för breda grupper.

2. Ja. En väl fungerande arbetslöshetsförsäkring är viktig för trygghet och omställning. Vi vill att fler ska omfattas av a-kassan och vi vill att fler ska få en ersättning som motsvarar 80 procent av den tidigare lönen.

MILJÖPARTIET

1. Ja. På sikt vill vi höja taket i a-kassan till samma nivå som i sjukförsäkringen, när det finns utrymme i statsbudgeten för det. Vi anser att det är olyckligt med de olika nivåerna som skapar avgränsningsproblem för de personer som har sjukdomstillstånd, men också har arbetsförmåga.

2. Reglerna behöver anpassas till människor som har deltids- och timanställningar och otrygga arbetsförhållanden. Flera pågående utredningar tittar på detta utifrån olika perspektiv. Det är viktigt att de trygghetssystem vi har är anpassade till människors faktiska situation.

CENTERPARTIET

1. Ja, vi anser att a-kassan bör förändras.

2. A-kassan bör förändras för att mer tydligt bli en omställningsförsäkring, som är stark inledningsvis och sedan trappas av. Hela frågan om A-kassan ligger dock just nu i en utredning som fått tilläggsdirektiv, som ska bli färdig i år. Det kommer att bli en del av en helhetslösning. Vi avvaktar därför utredningens slutsatser.

LIBERALERNA

1. I Januariavtalet anges att arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras i linje med en flexicuritymodell och öppnas för fler som arbetat, baseras på inkomster och trappas ned samt fasas ut i takt med arbetslöshetens längd. Detta ska utredningen om A-kassan, som ska lämna sitt betänkande i maj 2020, utreda närmare.

2. Vi vill att alla ska kunna ta del av a-kassan vid en omställning. Därför ska arbetslöshetsförsäkringen vara allmän och statlig. För att sysselsättningen inte ska minska bör en sådan reform kombineras med reformer som ökar sysselsättningen.

MODERATERNA

1. A-kassan ska vara en omställningsförsäkring som tydligt uppmuntrar till att söka och skaffa jobb. Därför vill vi begränsa a-kassan till ett år och sänka taket i två steg.

2. Moderaterna vill att den tidigare karensdagen i a-kassan återinförs. Samtidigt föreslår vi att regeringens deltidsbegränsning vad gäller a-kassan avskaffas.

KRISTDEMOKRATERNA

1. Höjt tak i a-kassan, tillsammans med kraftiga skattehöjningar, riskerar att leda till högre arbetslöshet. Vi vill att taket sätts till 760 kronor per dag under de 300 första dagarna och därefter 680 kronor per dag, för att ge tydligare incitament att söka sig tillbaka till arbetsmarknaden.

2. Vi vill att en allmän och obligatorisk a-kassa på nytt utreds. I väntan på det vill vi stimulera fler att gå med i en a-kassa. Därför vill vi att avgiften för a-kassan ska bli avdragsgill upp till 25 procent. Vi vill också återinföra reglerna för deltidsbegränsning.

SVERIGEDEMOKRATERNA

1. Vi anser att det är viktigt att höja taket i a-kassan. Vi vill se en höjning av taket i a-kassan till 1200 kr de 100 första dagarna, därefter 800 kr per dag för resterande period.

2. Trygghet vid arbetslöshet är en central del i det sociala skyddsnätet. Idag finansieras arbetslöshetsförsäkringen till stor del av skattemedel och det är därför inte mer än rätt att alla ges möjlighet att ta del av den. A-kassan bör bli obligatorisk och helt statligt finansierad. Vi vill ge Försäkringskassan i uppdrag att administrera arbetslöshetsförsäkringen istället för att ha den utspridd på 25 olika arbetslöshetskassor.

A-kassa

Sveriges a-kassor: "Finns brister i systemet"

Det nya it-systemet på Unionens a-kassa har lett till rekordlånga väntetider för medlemmarna. Serviceorganisationen Sveriges a-kassor, som har samordnat utvecklingen av systemet håller med om att det finns brister.
Lina Björk Publicerad 1 september 2023, kl 06:00
Till vänster Unionens a-kassa, till höger en bunt med internetkablar.
Det nya it-systemet på Unionens a-kassa har lett till att medlemmar fått vänta extra länge på sina pengar. Foto: Ola Rennstam/Colourbox.
Johan Ahlgren
Johan Ahlgren

– Under 2023 gör Sveriges a-kassor förbättringar i systemet, vilka installeras löpande i olika leveranser till a-kassorna, säger kommunikationschefen Johan Ahlgren.

Sedan det nya ärendehanteringssystemet för Våra sidor infördes under hösten 2022 har handläggningen för försäkringsutredarna havererat. Systemet som skulle automatisera arbetsuppgifter har i stället lett till ökad manuell hantering och varje enskilt ärende tar längre tid. Först ut att testa var Unionens a-kassa, som var pilot för projektet. Sedan följde resten av landets 24 a-kassor efter. Resultatet blev långa väntetider för medlemmarna och stressade och pressade handläggare.

– Vi kan konstatera att systemet inte motsvarade a-kassornas förväntningar. Det var fler saker att åtgärda än vi bedömde innan installationen inleddes. Detta har lett till längre väntetider hos ett antal a-kassor, säger Johan Ahlgren.

Unionens a-kassa pilot för projektet

Att det nya systemet infördes var en del i ett utvecklingsprojekt för att kunna administrera arbetslöshetsförsäkringen så effektivt som möjligt. Det påbörjades inte i år utan har pågått under en längre tid. Den senaste veckostatistiken visar att Unionens a-kassa nu har en genomsnittlig handläggningstid på cirka nio veckor, men många har väntat betydligt längre än så.

Tror du att förtroendet för a-kassan urholkas när medlemmar inte får sina pengar?

– Det är klart att det uppstår en besvikelse för enskilda medlemmar som får vänta på sin handläggning. Men om det påverkar förtroendet för a-kassan i stort är för tidigt att svara på, säger Johan Ahlgren.

Under året kommer sex nya leveranser att installeras i det nya ärendehanteringssystemet, något Johan Ahlgren tror ska kunna förbättra situationen för a-kassorna.

–  Behovet av förbättringar var större än vi hade räknat med, men vi ser att de nya leveranserna redan har lett till bättre resultat så jag har goda förhoppningar om året

Sveriges a-kassor

Sveriges a-kassor är en service- och intresseorganisation som bland annat stöttar Sveriges 24 a-kassor med IT-utveckling, utbildning och kommunikation/opinionsbildning.