Hoppa till huvudinnehåll
A-kassa

Fler polisanmäls för fusk med a-kassan

Förra året polisanmälde Unionens a-kassa 311 personer för bidragsbrott. De senaste åren har antalet anmälningar ökat kraftigt.
– Vi har en starkare kontroll nu jämfört med tidigare, säger Harald Petersson, chef för Unionens a-kassa.
David Österberg Publicerad 19 april 2023, kl 09:03
Uniformerad polis vid ett skrivbord med dator. Läser en lagbok.
Förra året polisanmälde Unionens a-kassa 311 personer för bidragsbrott. De senaste åren har antalet anmälningar ökat kraftigt. Foto: Fredrik Sandberg/TT.

Varje år betalar Unionens a-kassa ut flera miljarder kronor i a-kassa. De allra flesta som får ersättning har rätt till den, men a-kassan gör också felaktiga utbetalningar. De beror ofta på misstag, okunskap eller på att det är svårt för arbetslösa att redovisa korrekt. Om a-kassan anser att en person fått pengar felaktigt kräver a-kassan att pengarna betalas tillbaka.

Enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, var de upptäckta felaktigt utbetalda ersättningarna från Sveriges a-kassor 208 miljoner kronor mellan januari och november förra året. Unionens a-kassa stod för 33 miljoner kronor av dem.

A-kassan polisanmäler brott

Det händer också att personer fuskar medvetet. Det handlar till exempel om personer som påstår att de är arbetslösa trots att de jobbar, är föräldralediga eller studerar. I sådana fall gör a-kassan en polisanmälan för bidragsbrott. De senaste åren har antalet polisanmälningar ökat kraftigt (se faktaruta).

– Vi har en starkare kontroll nu jämfört med tidigare och får fler underrättelser från andra myndigheter, exempelvis Skatteverket. Vi har också blivit säkrare och mer träffsäkra i våra bedömningar, vilket bland annat visar sig när ärendena går till domstol, säger Harald Petersson, chef för Unionens a-kassa.

Vad beror de felaktiga utbetalningarna på?

– En anledning är att arbetslöshetsförsäkringen är så komplicerad att det är svårt att lämna rätt uppgifter. På så sätt kan man säga att försäkringen föder fusk. Nu finns ett förslag till ett nytt regelverk baserat på inkomst i stället för arbetad tid och det kommer underlätta mycket. Vi kan också se att människor upplever att de måste rapportera fel för att få ekonomin att gå ihop. När man får ett jobb finns ofta ett glapp innan man får sin första lön och det förekommer att folk fuskar med tidrapporteringen för att kunna betala hyran.

"Svårt att fuska"

2016 gjorde Unionens a-kassa 84 polisanmälningar. Förra året polisanmäldes 311 personer. Det är visserligen en minskning jämfört med 2021, men då var också antalet ersättningstagare betydligt fler (60 000 mot förra årets 40 000).

Antalet polisanmälningar i förhållande till antalet ersättningstagare är dock få.

– Vår kontroll är så pass bra att det är svårt att fuska till sig ersättning, säger Harald Petersson.

Antalet polisanmälningar om bidragsbrott

2016: 84

2017: 145

2018: 150

2019: 207

2020: 243     

2021: 321     

2022: 311

A-kassa

Sveriges a-kassor: "Finns brister i systemet"

Det nya it-systemet på Unionens a-kassa har lett till rekordlånga väntetider för medlemmarna. Serviceorganisationen Sveriges a-kassor, som har samordnat utvecklingen av systemet håller med om att det finns brister.
Lina Björk Publicerad 1 september 2023, kl 06:00
Till vänster Unionens a-kassa, till höger en bunt med internetkablar.
Det nya it-systemet på Unionens a-kassa har lett till att medlemmar fått vänta extra länge på sina pengar. Foto: Ola Rennstam/Colourbox.
Johan Ahlgren
Johan Ahlgren

– Under 2023 gör Sveriges a-kassor förbättringar i systemet, vilka installeras löpande i olika leveranser till a-kassorna, säger kommunikationschefen Johan Ahlgren.

Sedan det nya ärendehanteringssystemet för Våra sidor infördes under hösten 2022 har handläggningen för försäkringsutredarna havererat. Systemet som skulle automatisera arbetsuppgifter har i stället lett till ökad manuell hantering och varje enskilt ärende tar längre tid. Först ut att testa var Unionens a-kassa, som var pilot för projektet. Sedan följde resten av landets 24 a-kassor efter. Resultatet blev långa väntetider för medlemmarna och stressade och pressade handläggare.

– Vi kan konstatera att systemet inte motsvarade a-kassornas förväntningar. Det var fler saker att åtgärda än vi bedömde innan installationen inleddes. Detta har lett till längre väntetider hos ett antal a-kassor, säger Johan Ahlgren.

Unionens a-kassa pilot för projektet

Att det nya systemet infördes var en del i ett utvecklingsprojekt för att kunna administrera arbetslöshetsförsäkringen så effektivt som möjligt. Det påbörjades inte i år utan har pågått under en längre tid. Den senaste veckostatistiken visar att Unionens a-kassa nu har en genomsnittlig handläggningstid på cirka nio veckor, men många har väntat betydligt längre än så.

Tror du att förtroendet för a-kassan urholkas när medlemmar inte får sina pengar?

– Det är klart att det uppstår en besvikelse för enskilda medlemmar som får vänta på sin handläggning. Men om det påverkar förtroendet för a-kassan i stort är för tidigt att svara på, säger Johan Ahlgren.

Under året kommer sex nya leveranser att installeras i det nya ärendehanteringssystemet, något Johan Ahlgren tror ska kunna förbättra situationen för a-kassorna.

–  Behovet av förbättringar var större än vi hade räknat med, men vi ser att de nya leveranserna redan har lett till bättre resultat så jag har goda förhoppningar om året

Sveriges a-kassor

Sveriges a-kassor är en service- och intresseorganisation som bland annat stöttar Sveriges 24 a-kassor med IT-utveckling, utbildning och kommunikation/opinionsbildning.