Hoppa till huvudinnehåll
Stress

Så behåller du förståndet i det gränslösa arbetslivet

Det gränslösa arbetslivet med flexibla arbetstider och tillgång till jobbmejl och mobil dygnet runt ställer stora krav på individen att själv hålla en rågång mellan jobb och privatliv. Arbetsgivaren bör så klart ta fram policys och regler kring tillgänglighet, men du borde också lära dig att hålla isär dina roller. Här är din guide.
Gabriella Westberg Publicerad 4 februari 2016, kl 11:36
Colourbox
Colourbox

Tar du ofta med dig jobbet hem? Det behöver inte vara något problem. Ungefär varannan arbetstagare kollar jobbmejl både före och efter ordinarie arbetstid och även över ledighet och sjukdom, enligt en undersökning från det amerikanska psykologiförbundet.

Men när gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut leder det till en utdragen stressreaktion, enligt en färsk studie från Illinois University. Forskarna kallar det ”telepress” (telepressure) och menar att det är direkt skadligt för hälsan. Telepressen kan ge upphov till symptom som hjärt- och kärlsjukdom, depression, fetma och försämrad kognitiv förmåga.

Bland Unionens medlemmar är det vanligt med flexibla arbetstider och möjlighet att jobba hemifrån. Men där arbetstiden är flexibel och det saknas en tydlig policy kring hur tillgängliga arbetstagarna ska vara har man betydligt svårare att släppa tankar på jobbet på fritiden. Vilket leder till utebliven (mental) vila.

Enligt en internationell jämförelse som förbundet har gjort är det just arbetstagare i Sverige och Nederländerna som jobbar mest flexibelt. Ändå är det så många som 67 procent som helt saknar en tillgänglighetspolicy.

Men du kan också själv se till att påminna dig om att du faktiskt inte är livegen, och även inför dig själv hävda din rätt till ett privatliv utanför jobbet. Tänk på det här:  

 1. Din hälsa. På kort sikt kan det kännas inspirerande och effektivt med det tunnelseende som stress ofta ger. Men du behöver släcka lyset emellanåt. Inte för din arbetsgivares skull, utan för din hälsas skull. Prioritera hälsan. Fundera på vad det är du gör när du inte tänker på jobbet. Lista den typen av aktiviteter och planera in dem i din vardag.
   
 2. Din familj. En av fyra upplever att de får mindre tid för familj och vänner och lika många får negativa kommentarer från familj och vänner för att de inte släpper jobbet när de egentligen ska vara lediga, enligt en undersökning Unionen gjorde 2015. Och ursäkta klyschan, men det är väldigt ovanligt att människor på sin dödsbädd önskar att de hade ägnat mer tid åt jobbet. Kollegorna kan vara mycket värda, men det är ju människorna du själv valt att ha nära som är livsviktiga. En vacker dag jobbar du inte längre här. Glöm inte det.
   
 3. Din hjärna. En chef som gör dig galen tar något ifrån dig som hen inte har rätt till. Ditt förstånd. Men det är ändå på dig själv ansvaret ligger att agera förnuftigt innan sans och vett tar eld. Kräver chefen för mycket är det du som måste säga ifrån. Och det är du som måste förstå att det är okej att säga nej till att till exempel jobba mer än ni kommit överens om - för att du ska gå och fika med kompisar eller åka pulka med barnen. Det är du som behöver vilan för att kunna fortsätta prestera utan att gå upp i limningen. Värna din hjärna!
   
 4. Din identitet. I takt med att det blir allt viktigare att dela sin arbetsgivares värderingar och hjälpa till att vårda varumärket i alla kanaler är det lätt att lockas till att bli ett med sitt professionella jag. Bli inte det. Ställ dig då och då frågan vad som känns viktigt för dig. Om det första du kommer att tänka på är jobbrelaterat vet du att det har gått för långt. Att inte låta jobbet kapa din identitet gör dig också mer stresstålig och faktiskt intressantare som kollega. Dessutom kan du antagligen se fram emot en roligare pension.
   
 5. Ditt nätverk. De människor du stött på och lärt känna genom åren kan du absolut ha nytta av i ditt arbete. I rekryteringssammanhang är det inte ovanligt att det ses som en fördel att ha ett brett nätverk. Men det är ditt nätverk - inte din arbetsgivares. Sälj inte ut dem!
   
 6. Din integritet. Det händer att människor måste agera på tvärs mot sina värderingar. En fackligt förtroendevald kan till exempel hamna i moraliskt kniviga situationer när lojaliteten med kollegorna ställs mot ledningens nedskärningsplaner och tystnadsplikt råder. Men var sann mot dig själv! Att utföra en uppgift mot din vilja för att det beordras uppifrån kostar på integriteten och din integritet är nästan alltid dyrbarare än din lön.

 

Med inspiration från Forbes.com.

Gabriella Westberg