Hoppa till huvudinnehåll
Socialförsäkring

Nya regler i föräldraförsäkringen

Fler reserverade månader för vardera förälder och möjlighet att lämna över en del av sin rätt till föräldrapenning till mormor och morfar. Det föreslår utredningen för den nya föräldraförsäkringen som lämnades över till socialminister Annika Strandhäll under måndagen.
Lina Björk Publicerad 18 december 2017, kl 13:22
FREDRIK SANDBERG / TT
Föräldraförsäkringen ska bli tydlig, enkel och lätt att administrera. FREDRIK SANDBERG / TT

Utredningens uppdrag i stort var att lämna förslag som innebär att försäkringen i större utsträckning blir tydlig, enkel och lätt att administrera. Regeringen ville också se om det fanns möjlighet att åstadkomma ett mer jämställt uttag av föräldrapenning. De centrala förslagen handlar också om just det.  

Läs mer: Så undviker du att bli snuvad på föräldralönen

Reserverade dagar: Om båda föräldrarna ska ta ut föräldrapenning och föräldraledighet behöver incitamenten öka. Totalt ska därför fem månader reserveras för vardera föräldern, en tredjedel av försäkringen är fortsatt fri att överföra.

Läs mer: Berättade om graviditet - sades upp samma kväll

Möjligheter för olika familjekonstellationer: Vårdnadshavare ska kunna överlåta en del av sin rätt till föräldrapenning till en person som inte är barnets förälder, exempelvis mor- eller farförälder. Det hoppas man ska ge en utökad möjlighet för bland annat ensamstående föräldrar att få avlastning av närstående i vården av barnet.

Nya åldersgränser: De nuvarande gränserna för att ta ut föräldrapenning bör koncentreras till barnets födelse och de första åren i barnets liv. Därefter ska det finnas möjlighet att ta ut kortare ledigheter. Utredningen föreslår därför att 390 dagar ges till barnets treårsdag, efter det ges 10 dagar per år tills barnet fyllt tio år.

Lägstanivån slopas: De 90 dagarna föräldrapenning med ersättning på lägstanivå fungerar inte som ersättning för förlorad arbetsinkomst och brinner ofta inne för att föräldrarna inte tar ut dem. De bör därför avskaffas.

Utökad graviditetspenning: Om du har ett fysiskt arbete, eller om risker i arbetsmiljön gör att du inte kan jobba när du är gravid, så kan du ansöka om graviditetspenning. Det ges i dag till och med den elfte dagen före den beräknade förlossningen. Omständigheterna som ger kvinnan rätt till graviditetspenning förändras inte bara för att tio dagar återstår till barnets födelse. Utredningen föreslår därför att rätten till graviditetspenning kan lämnas fram till dagen före beräknad förlossning. Man föreslår även att inkomsttaket för graviditetspenningen höjs.

Läs mer: Undvik att förlora på att vara föräldraledig