• Som fackligt förtroendevald kan du påverka vilka beslut din arbetsgivare tar. Foto: Colourbox

Så kan fackklubben göra företaget mer rättvist

Publicerad 23 februari 2017, kl 14:07

Ställ frågor och krav. Som förtroendevald kan du påverka arbetsgivaren och skapa en mer hållbar konsumtion. Oavsett om det gäller börsportföljen, upphandlingar, resor eller kaffet i automaten.

Som konsument kan vi alla göra val som gör skillnad. Genom att till exempel välja rättvisemärkt kaffe, flygbolag som har kollektivavtal och kläder som tillverkats under schysta villkor kan vi bidra till att fler företag tar ansvar. Men vilka möjligheter till påverkan har man som fackligt förtroendevald? En hel del, enligt tre facktoppar:

Nummer ett är att ställa frågor och krav. Att vara uppmärksam på om företaget följer märkningar för exempelvis miljö och socialt ansvar vid större inköp. Men också vid samarbeten med andra bolag kan facket bidra till mer rättvis handel.

– Svenska företag upphandlar tjänster och produkter för stora belopp, som förtroendevald kan man försöka hålla koll på om arbetsgivaren följer ILO:s kärnkonventioner och märkningar. Det kan gälla bolagets egen verksamhet utomlands eller samarbeten med andra företag som verkar i tredje land.  Ställ frågor om hur företaget säkerställer att dess policys följs och följs upp, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR:
– Som förtroendevald tycker jag att man ska ta en diskussion med arbetsgivaren om hur de placerar sina pengar; hur ser pensionsavkastningarna ut och vilka etiska regler gäller för börsportföljen. Sedan bör man ha egna mål för sig själv och fråga sig vad man själv kan göra för att visa att de är en viktig fråga i mitt eget liv. Som förtroendevald har man ett symbolvärde, säger hon.

– Ibland måste vi höja blicken och titta ovanför grantopparna. Att förstå att det jag gör nu kanske får effekt först om tio år. Och att man ibland gör saker som inte är till nytta för sig själv, utan för någon annan, någon annanstans. Det är solidaritet.

Elisabeth Brandt Ygeman, 2:e vice ordförande för Handels:
– Man kan försöka påverka företaget när de köper in förbrukningsvaror, hur man reser och var man till exempel förlägger konferenser. Vi vet från våra medlemmar att man känner sig mer stolt som medarbetare och gör ett bättre jobb om man vet att de varor man säljer är tillverkade under bra villkor.

Unionen har noterat att det finns ett växande intresse för rättvisefrågor bland förtroendevalda och vill nu bli bättre på att stötta klubbarna.

– Det är kanske inte så många som ser rättvisefrågor och CSR som superfackliga ämnen. Men för en klubb som till exempel oroar sig för ett samarbete som arbetsgivaren har i tredje land skulle vi som förbund kunna hjälpa dem med konkreta verktyg och frågeställningar för att kunna lyfta frågan med ledningen, säger Henrik Ehrenberg.

För den som vill fördjupa sig i frågor om rättvis handel finns en ny guide som tagits fram av den fackliga biståndsorganisationen Union to Union. Tanken är att skriften ska kunna användas som ett verktyg och i utbildningssyfte av bland annat fackförbund.

Ola Rennstam
Ola Rennstam
[email protected]
  • Läs även...

    Farligt att jobba fackligt i många länder

    Latinamerika är just nu den dödligaste regionen att verka fackligt i, enligt den internationella fackliga organisationen ITUC. Men det finns saker anställda i Sverige kan göra för att hjälpa – gå med i facket till exempel.