Annons
Annons
 • Smittbärarpenning betalas ut till den som kan jobba, men inte får göra det på grund av risken för att smitta ner andra. Foto: Christine Olsson / TT, AP Photo

Rekordmånga ansökningar om smittbärarpenning

Publicerad 8 juni 2020, kl 12:00

Anställda har tagit coronasmittan på allvar och varit hemma när de känt sig krassliga. I april ansökte 225 702 personer om ersättning för karensavdraget och samma månad ville lika många ha smittbärarpenning som under hela 2019.

Om du måste avstå från att arbeta och går miste om inkomst, så har du möjlighet att ansöka om smittbärarpenning. Ungefär 400 personer får årligen den ersättningen från Försäkringskassan, majoriteten för Salmonella. När regeringen i början av året beslutade att coronaviruset ska klassas som en samhällsfarlig sjukdom och man därmed har möjlighet att ansöka om ersättningen, ansökte lika många i april, som under hela 2019. Vecka 14 slog ansökningarna i höjden och låg på 470 stycken, jämfört med åtta året innan, visar siffror från Försäkringskassan.

Läs mer: Då har du rätt till smittbärarpenning

Med anledning av coronaviruset och för att minska smittspridningen slopades också karensavdraget i mitten av mars, genom att staten betalar ut ersättning för första dagen du är hemma från jobbet. Du måste dock ansöka om ersättningen hos Försäkringskassan och det var det en hel del som gjorde. I mitten av april ansökte 225 702 personer om att få ersättning för karensavdraget. Ansökningarna ökade sedan veckan efter, för att sedan stadigt minska.

Läs mer: Slopad karensdag till följd av corona

Även föräldrar har varit hemma från jobbet i ovanligt stor skala i år jämfört med 2019. Februari brukar kallas vabruari då influensor och kräksjuka invaderar förskolor och arbetsplatser. Och det var många som vabbade i februari, men ännu fler ansökte om ersättning för mars och april, då Folkhälsomyndigheten gick ut med rekommendationerna att stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.

Allra flest vabdagar hade föräldrarna i storstadsregionerna Stockholm, västra Götaland och Skåne. 

 

Karensavdrag

 • Från och med tisdag den 7 april kan du som är anställd eller egenföretagare ansöka om ersättning för karens när du varit sjuk. Regeringens beslut gäller retroaktivt från den 11 mars. Det innebär att du kan ansöka i efterhand om ersättning för karens från då och framåt.
 • Om du är anställd sjukanmäler du dig som vanligt till din arbetsgivare, som betalar ut sjuklön till dig de första 14 dagarna. Arbetsgivaren gör karensavdraget som vanligt. Du ansöker sedan i efterhand om ersättning för karensen på Försäkringskassan.
 • Om du är egenföretagare ansöker du om ersättning för karensen och kan få ersättning för de första 14 dagarna i sjukperioden, oavsett vilken karenstid du har.
 • Anställda med sjuklön ersätts med ett schablonbelopp på 700 kr före skatt. Egenföretagare ersätts med ett schablonbelopp på 804 kr före skatt per dag.
 • Läs även...

  Smittbärarpenning: Slopat krav på läkarintyg

  Försäkringskassan slopar kravet på läkarintyg för smittbärarpenning vid corona. Men en läkare måste fortfarande fatta beslutet om att du inte får jobba.

 • Läs även...

  Slopat karensavdrag förlängs

  Efter en lugnare sommar har ansökningarna om ersättning för karensavdrag återigen slagit i höjden. Nu har regeringen beslutat att förlänga stödet till april nästa år och höjer ersättningsbeloppet.

 • Läs även...

  Slopad karensdag till följd av corona

  Slopad karensdag på grund av coronaviruset. Det föreslog regeringen under onsdagen. Dessutom kommer möjligheten till korttidsarbete träda i kraft redan den 1 maj i år.

 • Läs även...

  Debatt: Värna öppenheten mot omvärlden

  Den snabba reallönetillväxten här kan till stora delar förklaras av en ökad handel med tillväxtländer. Vi måste värna öppenheten mot omvärlden om det ska fortsätta i den riktningen, skriver forskningsledaren Daniel Lind.

 • Läs även...

  Rekordår för återkrav från Försäkringskassan

  Under pandemin har Försäkringskassans kontrollenhet haft bråda dagar. 2020 krävde man tillbaka en miljard mer i felaktiga utbetalningar än året innan. Främst gällde det bostadsbidrag och sjukpenning.

 • Läs även...

  Fler söker bostadsbidrag - svårt att betala hyran

  Högre arbetslöshet till följd av coronapandemin har gjort att fler unga vuxna ansöker om bostadsbidrag för att ha råd att betala hyran. Det visar en rapport från Försäkringskassan om hur uttaget av olika socialförsäkringar sett ut under pandemin.