Hoppa till huvudinnehåll
Övrigt

Många tar bilen till jobbet av gammal vana

De flesta som jobbpendlar med bil väljer bilen av gammal vana. Därför bör man fokusera på psykologiska faktorer om man vill få folk att byta transportmedel. Det visar en studie från Göteborgs universitet.
David Österberg Publicerad 2 mars 2020, kl 14:44
Många tar bilen till jobbet av gammal vana
Vana är viktigare än bostadsort när vi väljer transportmedel, enligt en ny studie. Många tar bilen till jobbet av gammal vana

Hur man tar sig till jobbet beror mindre på bostadsort och mer på psykologi. I alla fall om man ska tro en studie från psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.

Forskarna gjorde en enkätundersökning bland 3 000 personer fördelade på storstäder, mindre orter och landsbygd. På frågan om varför de valde bil som transportmedel var psykologiska faktorer viktigare än var de bodde och hur mycket de tjänade. Exempel på psykologiska faktorer är vad omgivningen tycker, hälsoaspekter, konsekvenser för miljön, hur praktiskt ett transportmedel är och vanor. Av dem var vanan viktigast.

– När vanan att använda bil togs med i bedömningen blev alla andra faktorer mindre utslagsgivande. Allra tydligast var detta för resor som görs regelbundet; jobbpendling och shopping, säger Érika Ramos, doktorand och en av dem som gjort studien, i ett pressmeddelande.

Forskarna undersökte fyra typer av resor: jobbpendling, shopping, nöjesresor och resor med barn. Då kunde de också se att människor byter transportmedel beroende på vilken typ av resa de gör.

– Även om du åker buss till jobbet, för att normen säger att du bör välja kollektivtrafik, kanske du skjutsar barnen till aktiviteter med bil, för att det är mer praktiskt.

Svagast koppling mellan resa och vana fanns för nöjesresor.

David Österberg
David Österberg
[email protected]