Hoppa till huvudinnehåll
Ledarskap

Chefens ålder påverkar mer än kön

Vilken slags chef du har eller är beror främst på chefens ålder. Om en chef är en man eller kvinna spelar mindre roll. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet.
Anita Täpp Publicerad 8 mars 2017, kl 09:02
Colourbox
Hur gammal chefen är påverkar ledarskapet mer än om chefen är man eller kvinna. Colourbox

Enligt studien, i vilken svar från nära 7 000 chefsaspiranter har analyserats* - finns inga könsskillnader när det gäller ledaregenskaper som viljestyrka, instämmande framtoning, uthållighet, humörjämvikt, motståndskraft, öppenhet och initiativförmåga. Däremot är män mer benägna att ta risker.

Men denna egenskap minskar med åldern, oberoende av om chefen är en man eller kvinna. Och enligt studien har åldern – och inte könet - störst betydelse för vilken egenskaper en chef har.

Läs mer: Myt med kvinnligt ledarskap

När hon eller han blir äldre minskar också uthålligheten, initiativförmågan och viljestyrkan. I stället ökar egenskaperna jämvikt i humöret och öppenhet. Med åldern ökar också viljan för teamwork och att utveckla alla i arbetsgruppen.

Hur ser då den ideala arbetsplatsen ut vad gäller valet av chefer?

– Man ska gärna ha balans mellan män och kvinnor, unga och äldre, eftersom vi behöver många olika attribut på arbetsplatsen, säger Trevor Archer, senior professor i biologisk psykologi vid Göteborgs universitet.

– I vissa situationer behöver man unga förmågor som är individinriktade, som sätter sig själva först och som man kan sätta etiketten högrisk på. Men som ändå får saker att gå snabbt. Men då behövs också en äldre chef som kan ifrågasätta det. Då blir företagen mest framgångsrika.

*I studien har svaren från 6 789 chefskandidater som har gjort det arbetspsykologiska personlighetstestet Jobmatch Talent analyserats.