Hoppa till huvudinnehåll
Kompetensutveckling

Teknikcollege får stöd för bättre matchning

Regeringen har beslutat att ge 3,5 miljoner kronor till Teknikcollege, som arbetar med samverkan mellan teknikutbildningar och industriföretag. Satsningen ska gå till informationsinsatser för att öka intresset för relevanta teknikutbildningar bland både elever, skolor och företagare.
Gabriella Westberg Publicerad 28 april 2014, kl 15:42

- Det var på tiden, säger Adela Martinovic, kanslichef på Teknikcollege, som berättar att de skickade sin ansökan om stöd till utbildningsdepartementet efter att Jan Björklund uttalat sig om att reformera teknikprogrammet i augusti i fjol.

Teknikcollege är ett slags kvalitetsstämpel för matchning - utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samarbetar för att anpassa utbildningen till industrins kompetensbehov. Det handlar främst om utbildningar på gymnasienivå, men även vidareutbildning på högskola och universitet.

Tillskottet från regeringen kommer att användas för att locka elever att söka sig till teknikutbildningarna, via filmer och webbsidor. Men även för att öka erfarenhetsutbytet mellan regionerna och bygga upp en gemensam idébank. Hur lockar man ungdomar till industrin i dag? Inte genom att prata om smuts och buller i alla fall, konstaterar Adela Martinovic.

- De som är unga i dag tänker inte på industrin som tidigare generationer. Och kommer man till en skola och pratar BNP och exportindustri, det ger ingenting för en niondeklassare. Det gäller istället att få dem att se att teknik är kul! Och att det finns jobb och utvecklingsmöjligheter.

Teknikcollege har 890 företagsrepresentanter i styrgrupperna och omkring 2 000 företag som samverkar genom plattformen. Men det är ett slitgöra att övertyga företagen att engagera sig i utbildningen av framtida arbetskraft, säger Adela Martinovic.

- Tidigare har arbetskraften kommit gratis. Så är det inte längre. Det behövs specialkompetens. Men många företag saknar någon plan för en mer långsiktig kompetensförsörjning, säger hon.

Teknikcollege

Föreningen Teknikcollege bildades 2004. Två år senare certifierades Örebro län som första region.

I dag har 27 regioner över hela landet fått kvalitetsstämpeln, regioner som ofta är kommun- och länsöverskridande.

Det som certifieras är själva den regionala samverkan mellan utbildningarna och företagen.

Bakom Teknikcollege står Industrirådets medlemmar, däribland Unionen och övriga industrifack liksom Teknikföretagen.

Certifieringen utgår från tio kriterier, som finns att se här.

Gabriella Westberg